Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychologie dopravy

Psychologie dopravy je aplikovaná psychologická disciplína, jejímž předmětem studia jsou psychické procesy a chování účastníků dopravního a přepravního procesu, a to jak těch, kteří aktivně zajišťují tyto procesy (řidiči, posádky trakčních vozidel, letadel, plavidel, atd.), tak cestujících, chodců atd.

Do psychologie dopravy patří:

  • Výcvik a příprava řidičů
  • Výchova a výuka účastníků silniční dopravy, hlavně dopravní výchova dětí a mládeže (propagace, osvěta)
  • Racionalizace a organizace práce řidiče – režim práce a odpočinku řidiče
  • Sociálně-psychologické aspekty práce řidiče (mezilidské vztahy, vztah k práci a pracovní motivace, aj.)
  • Analýza nehodovosti a úrazovosti (prevence nehod a úrazů)
  • Psychodiagnostika dopravního chování, psychologické posuzování způsobilostí pro řízení motorového vozidla, diagnostika starších řidičů, ad.

Psychologie dopravy se dále člení podle jednotlivých oborů dopravy (automobilová, letecká, lodní – říční a námořní; silniční, atd.) a na sociální psychologii těchto disciplín. Psychologie dopravy zároveň používá výsledky, metody a techniky klinické, diferenciální, diagnostické a pedagogické psychologie a ergonomie.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.psychologiedopravy.cz/uvod-psychologie-dopravy

Klíčová slova
Doprava / Dopravy
Řidič / Řidiči
Psychologie