Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychologie práce

Psychologie práce sleduje zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti a využití těchto zákonitostí v praxi. Předmětem zkoumání je samotná práce, pracovní podmínky a pracovní výsledky.

Hlavními cíli psychologie práce jsou zvyšování produktivity práce, racionalizace práce, bezpečnost práce, ochrana života a zdraví pracujících, zájmy pracujícího člověka, sociální a vzdělávací rozvoj pracovníků. Hlavními úkoly jsou vytváření pracovního prostředí a organizování lidských schopností, zručností, vědomostí, zkušeností a iniciativy tak, aby z toho měla prospěch celá společnost.

Psychologie práce zkoumá fungování lidské psychiky v pracovním prostředí a zaměřuje se na praktická řešení především v těchto oblastech:

 • Psychická regulace pracovní činnosti
 • Práce a její vliv na psychiku
 • Pracovní podmínky a pracovní výsledky
 • Optimalizace pracovního prostředí
 • Produktivita, racionalizace a bezpečnost práce
 • Adaptace zaměstnanců
 • Efektivní týmová spolupráce
 • Pracovní postupy a jejich efektivita
 • Prevence a zvládání stresu v pracovním prostředí
 • Mezilidské vztahy na pracovištích
 • Vedení a řízení lidí – manažerské znalosti a dovednosti
 • Sociální a vzdělávací rozvoj zaměstnanců
 • Vztah člověka k práci, pracovní motivace a postoje
 • Nábor, výběr, rozmisťování a rozvoj pracovníků
 • Pracovní spokojenost
 • Poradenství v oblasti sociálně psychologické
 • Analýza nároků jednotlivých profesí na psychiku - profesiografie
 • Výzkum a vývoj v oblasti interakce člověka a pracovního prostředí

Součástí psychologie práce a organizace jsou inženýrská psychologie, personální psychologie, psychologie organizace a řízení, psychologie pracovní přípravy, ekonomická psychologie, psychologie dopravy a další aplikované psychologické disciplíny, které zkoumají činnost člověka v konkrétním pracovním prostředí.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_práce
http://www.psychologieprace.cz

Klíčová slova
Práce
Organizace
Řízení
Psychologie