Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychologie reklamy

Psychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění.

Reklama plní tři základní funkce: informuje, přesvědčuje a prodává. Psychologie reklamy zkoumá psychické procesy v člověku, které vedou k vyvolání žádoucího efektu, zejména nákupního chování. V tržním hospodářství je reklama nezbytnou součástí ekonomiky. Aktuální výzkumy v zemích EU prokazují, že lidé reklamu chápou jako nedílnou součást svých potřeb a práv.

Reklamního psychologa obvykle využívají střední a velké firmy při přípravě reklamní kampaně, protože je schopen doladit v připravované kampani detaily, které mohou rozhodnout o úspěchu kampaně.

Součástí psychologie reklamy jsou psychologická témata:

  • Paměť a zapomínání
  • Učení
  • Motivace
  • Význam emocí pro reklamu
  • Smyslová psychologie (působení skrze všechny smysly)
  • Sociokulturní rozdíly vnímání a zvyklostí
  • Specifika vlivu různorodých médií

Výzkum v oblasti reklamy používá tyto metody: sledování činnosti mozku pomocí magnetické rezonance, sledování pozornosti pomocí oční kamery, cílené experimenty s pokusnými osobami a pozorování; méně efektivní, avšak používané jsou dotazování a skupinové rozhovory.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_reklamy

Klíčová slova
Psychologie
Reklama
Výzkum
Kampaň