Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychologie trhu

Psychologie trhu je součástí sociální psychologie a to v její aplikované podobě. Využívá poznatků z ekonomiky, sociologie a obecné psychologie, kde jde především o oblasti vývojové psychologie, sociálního učení, psychologie práce a dalších.

Psychologie trhu je prakticky zaměřená psychologická disciplína, která sleduje psychické jevy, související se spotřebním chováním konzumenta při uskutečňování směny zboží.

Psychologie trhu je nedílnou součástí marketingu. Pomáhá nalézt a analyzovat faktory determinující spotřební chování a možnosti ovlivnění tohoto chování, ať už prostřednictvím propagace nebo třeba správně vedeným prodejním rozhovorem.

Hlavními odvětvími psychologie trhu jsou:

  • Výzkum kupní motivace a spotřebního chování
  • Psychologie propagace
  • Psychologické aspekty poptávky
  • Psychologické aspekty nabídky (psychologie prodejní činnosti), psychologie zboží a výzkum image.

Související odkazy – zdroje informací

http://sigarni.sweb.cz/DGIS/Psychologie%20trhu.htm

Klíčová slova
Psychologie trhu
Propagace