Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychologie zdraví

Psychologie zdraví zkoumá, jak psychosociální a osobnostní proměnné spolupůsobí při vzniku nemocí i úrazů a jakým způsobem by se mělo ovlivňovat prožívání a chování člověka a jeho prostředí, aby to prospělo jeho zdraví.

Psychologie zdraví je jeden z nejmladších a v současnosti intenzivně rozpracovávaných vědních oborů. Psychologie zdraví se především snaží identifikovat chování a prožívání člověka, které zvyšuje nebo snižuje riziko vývoje poruch a chorob.

Psychologie zdraví představuje řadu rozmanitých a navzájem souvisejících témat zejména na rozhraní mezi psychologií a behaviorální medicínou.

Současná behaviorální medicína je multidisciplinární obor, který vytváří široký model zdraví a nemoci, jenž integruje biologické, psychologické proměnné a faktory prostředí, zvláště pak prostředí pro člověka nejdůležitějšího, prostředí sociálního.  Behaviorální medicína se zabývá zvyšováním a zachováním zdraví, prevencí nemocí a dysfunkcí, klade důraz na interakci biologických a behaviorálních faktorů v etiologii onemocnění a při jeho léčbě.

Související odkazy – zdroje informací

https://wikisofia.cz/wiki/Portál:Psychologie_zdrav%C3%AD
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/psychologie-zdravi

Klíčová slova
Psychologie
Zdraví
Behaviorální
Medicína