Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychosomatika

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav člověka jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí.

Příkladem tělesných obtíží podmíněných duševním stavem mohou být např.:

  • Chronické bolesti (hlavy, břicha, zad, kloubů…)
  • Chronická únava
  • Snížená a často selhávající imunita
  • Gynekologické obtíže
  • Kožní problémy
  • Kardiovaskulární onemocnění
  • Nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu
  • Trávicí obtíže
  • Jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí

Ohroženi psychosomatickými poruchami jsou nejvíce lidé častěji podléhající depresím a úzkostným pocitům, ale i ti, kteří mají problémy projevit svoje pocity.

Při různých psychosomatických onemocněních je přítomný i pocit méněcennosti, negativní vztah k vlastní osobě. I určité osobností rysy (např. perfekcionismus) jsou přítomny při psychosomatických onemocněních, v tomto případě hlavně při bulimii a anorexii.

Psychosomatická péče

Podstatou psychosomatické péče je celostní (holistický) pohled na zdraví a nemoc člověka. Zahrnuje celkové řešení zdravotního problému – tedy nejen cílenou léčbu fyzického projevu, ale spojuje i úpravu životního stylu, psychoterapii ke zlepšení psychické odolnosti. Využívá stejně jako ostatní obory poznatky výzkumu v medicíně, používá celé spektrum diagnostických metod, spolupracuje s ostatními specialisty.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychosomatika
http://www.psychosomatic.cz
http://www.pexis.cz/psychosomatika/co-je-psychosomatika/

Klíčová slova
Psychosomatika
Psychosomatická péče
Psychosomatické poruchy