Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - řešení konfliktních situací

Konflikt vzniká, když dvě a více stran (osoby nebo skupiny osob) tvrdí, že mají právo na omezené zdroje nebo na jistý způsob jednání, které může být protichůdný k právům nebo touhám ostatních, nebo svým jednání přímo porušují práva či zájmy skupin ostatních. Řešení konfliktů je pak oblast psychologické mediace (zprostředkování), která má za cíl vzniklou neshodu vyřešit k co nejvyšší možné spokojenosti všech zúčastněných stran.

Způsoby vyrovnávání se s konfliktní situací

  • Konfrontace – agresivní a nekooperativní chování, snaha o prosazení svých zájmů (prosazuje se fyzickou hrozbou, formální autoritou, manipulací).
  • Kooperace – asertivní snaha prosadit se, respektuje však i snahy protistrany.
  • Vyhýbání – neasertivní, nerespektování zájmů svých ani zájmů jiných.
  • Ústup – neasertivní, zřetel na zájmy protistrany, odhlíží od svých zájmů.
  • Kompromis – každá strana něco získá i něco ztratí.
  • Konsenzus - znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv vzájemný souhlas.

Řešení konfliktu další osobou

  • Facilitace a mediace – zapojení neutrálních odborníků do procesu jednání o řešení. Právo rozhodnout o výsledku řešení si však nechávají strany konfliktu.
  • Mediace – prostředník (mediátor) umožňuje vyřešit konflikt oběma stranám.
  • Facilitace – hromadné řešení pracovních a dalších porad či odborných diskusí pomocí prostředníka (faciliátora), odborníka na vyjednávání.

Související odkazy – zdroje informací
http://alba.propsychology.cz/Lenka/ekonomicka/PrezentaceKonfliktyDva-1.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Řešen%C3%AD_konfliktů
http://alba.propsychology.cz/Lenka/ekonomicka/PrezentaceKonfliktyDva-1.pdf

Klíčová slova
Konflikt
Facilitace
Mediace