Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - rodinná terapie

Rodinná terapie (zkrácený název pro rodinnou psychoterapii) bývá doporučována tam, kde vznikne zjevná porucha u některého člena rodiny, v některém vztahu nebo v některé oblasti soužití v souvislosti s celkovou skladbou nebo způsobem života rodiny a jejich změnami.

Jednotkou léčení není jen jeden klient (ačkoliv je někdy jen jako jediný z rodiny v terapii fyzicky přítomen), ale systém jako soubor všech vztahů, ve kterých je jedinec zúčastněn.

Koncept rodinné terapie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je třeba změnit kontext, ve kterém žije.

Z názvu rodinné terapie vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale současné pojetí rodinné a systemické terapie umožňuje i její širší užití. Rodinná terapie je jen jedním z možných psychoterapeutických přístupů. Jejich repertoár má doplnit, ne nahradit. Je možná současná kombinace rodinné terapie s některými dalšími léčebnými přístupy. Rodinná terapie může přispět k léčbě dětských i dospělých pacientů, kteří chronickou nemocí podvědomě reagují na nejrůznější emoční stavy.
Často se doporučuje k boji s psychosomatickými poruchami, poruchami chování atd. Rodinná terapie není jednotný směr, může se lišit podle použitých přístupů, technik a podle osobnosti terapeuta.

Jaký je rozdíl mezi rodinným poradenstvím a rodinnou terapií?
Oba přístupy se v něčem prolínají a překrývají, někteří odborníci mezi nimi rozdíl nevidí. Před prvním setkáním nemusí být jasné, o který z přístupů má rodina zájem.

Rodinné poradenství

  • Řeší akutní stavy a stadia
  • Týká se více aktuální situace
  • Napomáhá změně situace, postavení klientů, rodiny
  • Většinou jedno setkání
  • Častěji krátkodobé
  • Výsledkem bývá opatření, rada
  • Využívá větší počet klientů

Související odkazy – zdroje informací

http://rodinna-terapie.kvalitne.cz/psychoterapie/

Klíčová slova
Rodina
Rodinná
Psychoterapie
Terapie