Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - sexuologie - homosexualita

Homosexualita je sexuální orientací především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. Používají se pro ni také označení homosexuální orientace, homosexuální preference, homosexuální zaměření, homosexuální založení a další.

Homosexualita

Zpravidla se projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k osobám stejného pohlaví, schopností se do nich zamilovat, typicky i přiznanou nebo nepřiznanou touhou po fyzické blízkosti, případně orgasmických aktivitách ve vztahu k nim.

Z obvyklé definice homosexuality vyplývá, že homosexuální reaktivita, je-li nedominantní vlastností vedle silnější heterosexuální reaktivity, pod pojem homosexuality nespadá.

Sexuální orientace se ve své podstatě jeví jako biologická, předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí, a proto sexuální orientace není osobní volbou. Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz na podporu tvrzení, že rané dětské zkušenosti, výchova, sexuální zneužití nebo jiné závažné životní události ovlivňují sexuální orientaci.

Nositel mužské homosexuality (náklonnosti muže k muži) je označován jako gay.

Nositelka ženské homosexuality (náklonnosti ženy k ženě) je označována jako lesba (nebo lesbička).

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita

Klíčová slova
Homosexualita
Homosexuální identita
Homosexuální orientace
Homosexuální zaměření
Gay
Lesba