Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním.

Problematika, kterou sexuologie řeší, je spjata jak s rozmnožovací funkcí sexuality (zejména v péči o muže s nižší plodností), tak s funkcí „rekreační“, tj. se sexem, který častěji v životě provozujeme bez snahy o plození.

Věnuje se poruchám pohlavního pudu (např. výrazně snížený nebo zvýšený sexuální zájem), poruchám funkce pohlavních orgánů (poruchy erekce, předčasná či příliš oddálená či neexistující ejakulace, poševní bolesti při styku apod.), ale i poruchám ve způsobu realizace pohlavní touhy nebo poruchám ve výběru objektu, jak tomu je u lidí s pohlavními úchylkami.

Sexuální dysfunkce

Mezi oblasti, které se týkají sexuálních dysfunkcí, patří zejména: sexuální vzrušivost, chuť do sexu (apetence, libido), jakož i periferní reakce genitálu, které doprovázejí sexuální emoce. Málo sledovanou, avšak jistě důležitou složkou sexuální motivace je sexuální uspokojení (satisfakce). Tato výsostně psychická kvalita v konečné instanci rozhoduje o tom, jak subjekt svoji sexualitu hodnotí, jak je s ní spokojen.

Podle komponent „sexuálního cyklu“ jsou jednotlivé dysfunkce často popisovány. Vždy je však při hodnocení těchto poruch nezbytné přihlížet též k celé struktuře sexuální motivace subjektu.

Tato zahrnuje především:

  • Sexuální identifikaci a sexuální roli
  • Sexuální orientaci
  • Sexuální emoce (sexuální cyklus, erotická fascinace, romantická zamilovanost, láska)
  • Sexuální chování, behaviorální preference

Nejčastější sexuální dysfunkcí mužů je nepochybně porucha erekce. Dále může jít o předčasnou ejakulaci, nedostatek sexuální potřeby, nadměrnou sexuální potřebu, problémy s dosažením ejakulace nebo bolesti při souloži.

Sexuálními dysfunkcemi u žen mohou být např. nedostatečná lubrikace, bolesti při souloži, nedostatek sexuální potřeby, neschopnost orgasmu, nedostatek sexuálního vzrušení, nadměrná sexuální potřeba nebo vaginismus.

Sexuální dysfunkce jsou psychosomatickým problémem, uplatňuje se u nich psychoterapie.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuologie
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/terapie-sexualnich-dysfunkci-462923

Klíčová slova
Sexuologie
Sexuální dysfunkce