Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - stres

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Důsledky dlouhodobého působení stresu

V dnešní době vlastně podstupujeme simulované stresové situace, které nevedou k ohrožení života, ale lidská psychika je tak chápe, a právě proto spouští celou řadu těchto život zachraňujících mechanismů. Ale pokud se tyto situace neustále opakují a přetrvávají, dochází z krátkodobějšího hlediska ke „ztuhnutí svalů“. Z dlouhodobého hlediska je zvýšené uvolňování glukózy jedním z faktorů vzniku diabetes mellitus druhého typu (tzv. stařecká cukrovka), často zvýšené nároky jsou jednou z příčin trvale zvýšeného tlaku (hypertenze). Tím se dostáváme k dnešní nejrozšířenější civilizační nemoci, a tou je ischemická choroba srdeční, jejímž asi nejobávanějším projevem je infarkt myokardu. Stres také působí sníženou odolnost žaludeční sliznice k vnějším vlivům, snížením prokrvení sliznice, a to může vyústit v tzv. stresový vřed žaludku. K jiným možným důsledkům stresu patří zvýšené riziko astmatu.

Stres má pozitivní nebo negativní formu.

EUSTRES = dobrý stres

Tato forma stresu je pro lidský organismus velice prospěšná, neboť nás motivuje k lepším výsledkům, k tvořivým změnám aktuálně nevyhovujících podmínek. Eustres můžeme zažívat před důležitou pracovní schůzkou, výkonem, důležitou zkouškou či prezentací své osoby či firmy. Díky jeho působení se vám podaří svoji prezentaci zdokonalit a zlepšit svůj první dojem.

DISTRES = negativní stres

Z počátku je tento stav vnímám jako neschopnost vyrovnat se s kladenými nároky a s pocitem, že nad situací ztrácíme kontrolu. Při dlouhodobém působení tohoto faktoru může u jedince dojít k vyvolání psychických nemocí – deprese, stavy úzkosti a nejistoty.

Stresory jsou vnitřní či vnější podněty, které narušují přirozenou rovnováhu vašeho organismu.

Dělíme je do 5 kategorií podle původu:

  • Psychické stresory – vnitřní podněty, které mají původ ve vašich emocích a myšlenkách. Například problémy ve škole či v práci, nezvládnutí zodpovědnosti či zklamání.
  • Fyzikální stresory – podněty vnějšího prostředí jako například extrémní teplota, velký hluk či prudké světlo či nadměrné zatížení svalů.
  • Sociální stresory – nezdravý životní styl, vyhrocené vztahy s ostatními lidmi.
  • Dětské stresory – nepříjemné zážitky z dětství se mohou v dospělosti projevit zvýšenou citlivostí na stresové situace.
  • Traumatické stresory – dramatické události ve vašem životě jako například ztráta zaměstnání, smrt blízkého člověka, narození dítěte či válka.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
http://www.psychologieprokazdeho.cz/clanky/2016/cervenec/stres-jako-podminka-k-zivotu/

Klíčová slova
Stres
Stresor – Stresory
Eustres
Distres