Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - vojenská psychologie

Vojenská psychologie se zabývá podmínkami výcviku vojáků, interpersonálními vztahy v armádě, zkoumá odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů, potažmo chování celých vojsk (armád) na bitevním poli a jejich psychologické dopady na civilní obyvatelstvo.

Současná vojenská psychologie se zabývá řadou úkolů, jejichž primárním cílem je zvýšení psychologické odolnosti člověka při plnění náročných úkolů vojenské profese.

Řada dílčích problémů je zaměřena např. na zkoumání vlivů prostředí, na bojeschopnost profesionálního vojáka, psychologické účinky různých druhů nových zbraní, vlivy osobnostních dispozic na plnění zvláštních úkolů a další související úkoly. Výcvikové psychologické programy mají za cíl připravit inteligentní, odolné a aktivně myslící vojáky.

Vojenský psycholog je zodpovědný zejména za:

  • Provádění psychologických vyšetření
  • Provádění psychodiagnostické a psychoterapeutické práce, psychologického poradenství
  • Samostatný výběr a zpracování dílčích výsledků psychologických vyšetření, administraci testů při vedení skupinových vyšetření
  • Poskytování a zabezpečení servisu všem příslušníkům praporu (brigády) ve své odborné kompetenci
  • Zabezpečení kvalifikovaných podkladů z oblasti psychologické problematiky pro potřeby velitelského sboru, upozorňuje na krizové situace a negativní sociálně-psychologické klima a dává doporučení k jejich řešení
  • Naplňování cílů a obsahů psychologické přípravy vojska, podílí se na vedení zaměstnání z psychologické přípravy
  • Spolupráci s vojenskými lékaři a kaplanem praporu
  • Podíl na prevenci sociálně nežádoucích jevů.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/vojenska-profese-a-psychologie-prace
https://knihy.abz.cz/imgs/teaser_pdf/4449788073871567.pdf

Klíčová slova
Vojenská
Psychologie
Voják
Armáda