Najdi Pomoc

Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - Mgr. Lenka Honsová

Fyzioterapie
Otakarova 1253 Uherské Hradiště Naplánovat trasu

Specializuji především na léčbu bolesti pohybového aparátu. Využívám dlouhodobé poznatky a zkušenosti v oboru léčebné rehabilitace dospělých i dětí.

Specializuji především na léčbu bolesti pohybového aparátu. Využívám dlouhodobé poznatky a zkušenosti v oboru léčebné rehabilitace dospělých i dětí.

Komplexní kineziologický rozbor

Komplexní kinezioogický rozbor slouží jak k prevenci obtíží s pohybovým aparátem, tak k úspěšnému odhalení příčin Vašich obtíží.Komplexní diagnostika je postup, který umožňuje hodnocení stavu motoriky ( pohybové zdatnosti) jedince. Je důležitý pro rozbor a diagnostiku bolestivého stavu a pro sestavení úspěšné terapie

Dynamická neuromuskulární stabilizace ( DNS)

DNS koncept je založen na vývojové kineziologii. Jde o logickou úvahu, jakým způsobem lze využít znalosti vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému.DNS "se zabývá" našimi pohybovými stereotypy a to jak kvalitními, tak i těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života již od ranného dětství v prvním roce života, či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu, sportu v pozdějším věku.A tady se pak DNS snaží ntento špatný stereotyp přeprogramovat v našem CNS ( centrální nervová soustava - mozek, mícha) ,a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.

Léčebná tělesná výchova LTV

Cílem tohoto cvičení je normalizace nebo podstatné zlepšení pohyblivosti postižených částí těla a náprava motorických poruch.Fyzioterapeut provádí ošetření na základě kineziologického rozboru.Součastně průběžně sleduje reakce klienta a přizpůsobuje tomu výběr vhodných rehabilitačních technik.Individuální cvičení je zaměřeno na korekci držení těla, úpravu svalových dysbalancí, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, protažení zkrácených svalů,nácvik správných pohybových stereotypů. Zvolení vhodné metodiky závisí na stavu pohybového aparátu a na zdravotním stavu klienta. Cvičení je vhodné jako prevence problémů pohybového aparátu a pro zpevnění svalového korzetu.

Myofasciální a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints), což jsou přesně lokalizovaná místa ve stažených kosterních svalech. Tato místa jsou charakterizována spontaní bolestí nebo bolestí při pohybu. V komplexní léčbě bolesti je použití těchto technik základní volbou.Svalové spoušťové body jsou charakteristické pro tzv. myofasciální bolestivý syndrom, který může být spojen s jiným neuromuskulárním onemocněním, mechsanickým přetížením nebo psychickým stresem.Je to nejčastější bolestivé svalové onemocnění.

SENSOMOTORICKÁ STIMULACE

Sensomotorická stimulace ( SMS ) patří mezi metodyzaložené na neurofyziologickém podkladě.Tyto metody využívají základní schopnost nervového systému, plasticitu ( tvárnost, proměnlivost) , kterou mozek ani při nejrůznějších poruchách neztrácí ( vždy jsou zachované alespoň funkční rezervy). Proto při poruše jednoho pohybového vzorce lze tento vzorec senzoricky stimulovat a tím jeho poruchu léčit a funkci obnovovat. Tedy zjednodušeně řečeno, narušený vzorec lze v mozku upravovat díky výše uvedené plasticitě centrální nervové soustavy.

FLOWIN

Moderní systém cvičení přicházející ze Švédska, kde byl vyvinut v prostředí vrcholových desetibojařů. Flowin dokáže plně nahradit veškeré fitness aktivity.Je založen na přirozených, plynulých pobybech bez doskoků a zatížení kloubů. Při cvičení se využívá jen hmotnost vašeho těla.

KINEZIOTEJPING

Kineziotejping je metoda,která se používá na léčené bolesti svalů, vazů a kloubů, ať už se jedná o namožené, ntažené či oslabené svaly, různé otoky nebo bolesti kloubů.Touto metodou lze rovněž léčit boloestivé jizvy, stavy po traumatických operacích a široké uplatnění nachází metoda u sportovců všech odvětví.
Kineziotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase.Během následujících let se kineziotaping rozšířil do celého světa.Stal se součástíléčby nejen sportovců.

REBOX - PHYSIO CLASSIC

CO JE REBOX

Rebox-Physio Classic ( dále jen "Rebox") je neinvazívní transkutánní elektroterapeutický přístroj. Rebox je efektivní v léčbě akutní a chronické bolesti a v rehabilitaci pohybového aparátu a neurologických onemocnění.

Rebox je celosvětově užíván v rehabilitační a sportovní medicíně, fyzioterapii, ortopedii, neurologii a algeziologii. Mezi hlavní efekty reboxové terapie patří analgetický, myorelaxační a antiedematózní účinek

INDIVIDUÁLNÍ STÉLKY FORMTHOTICS

Lidská noha je svou strukturou a funkcí jedinečná, odlišná od končetin ostatních živočichů včetně primátů. Poskytla nám stabilní základnu pro efektivní vzpřímený pohyb na dvou končetinách a tím uvolnila naše ruce pro používání nástrojů a s jejich pomocí nám tak umožnila pracovat a ovlivňovat okolní prostředí v němž jsme žili a žijeme. Dá se říci, že to byl právě proces na jehož konci se zrodila lidská noha, jenž nastartoval evoluci směrem k Homo Sapiens, dominantnímu živočišnému druhu planety Země.

Vyšetření nohou systémem PodoCam

Podoskopie je moderní vyšetřovací metoda umožňující diagnostiku ortopedických vad a deformit nohou. Postavíme-li se bosýma nohama na skleněnou / příp. akrylátovou/ desku podoskopu, objeví se na její opačné straně věrný tlakový obraz našich nohou - tlaková mapa. Rozdílné tlaky jednotlivých částí chodidla se při zatížení / stoji/ zobrazují v podobě barevného snímku, který je potom základem pro počítačové vyšetření nohou systémem PodoCam.

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích:

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.