Najdi Pomoc

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty

Fyzioterapie
Prof. Veselého 493 Beroun-Závodí Naplánovat trasu

Rehabilitační centrum berounské nemocnice je nově vybudované, velice moderní, špičkově vybavené zařízení, patřící k nejlepším tohoto typu, a to nejen v České republice. Je zde poskytována včasná léčebná rehabilitace jak ambulantním tak i hospitalizovaným pacientům.

Rehabilitační centrum berounské nemocnice je nově vybudované, velice moderní, špičkově vybavené zařízení, patřící k nejlepším tohoto typu, a to nejen v České republice. Je zde poskytována včasná léčebná rehabilitace jak ambulantním tak i hospitalizovaným pacientům.

Formy a metody léčebné rehabilitace

Fyzioterapie
V rámci individuální léčebné tělesné výchovy provádíme následující metody:
Metody na neurofyziologickém podkladě umožňující ovlivnit svalovou sílu končetin, svalové napětí (tonus), svalovou koordinaci dále umožňují zlepšovat stereotyp chůze a stabilitu stoje, to je vhodné především u neurologických poruch a onemocnění. Lze také ovlivnit dechový stereotyp a plicní funkce, také vadné držení těla včetně skolióz, poruchy motorického vývoje u dětí atd. (Řadíme sem Vojtovu metody, Bobathovu metodu, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF), senzomotorickou stimulaci, dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS), spirální dynamiku, spirální stabilizaci dle dr. Smíška, metoda dle Feldenkreise, metodu dle Klappa, Schrottové atd.).
Kondiční a analytické metody se využívají ke zvětšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly, cvičení s náčiním. Vhodné u ortopedických diagnóz (TEP kyčlí) traumatologických diagnóz, u svalového oslabení.
Nácvik lokomoce a mobility je zaměřen na nácvik chůze a vertikalizaci pacienta a užívání pomůcek (hole, berle, chodítka). Vhodné u všech diagnóz, kde je pacient omezeně hybný, a není plně soběstačný (např. těžké CMP, stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu)
Instruktáž a zácvik pacienta zahrnuje vysvětlení a nácvik úkonu, který bude pacient provádět sám nebo s rodinným příslušníkem, bez přítomnosti fyzioterapeuta.
Cvičení pod dohledem na přístrojích (motodlahy, rotopedy atd.) je vhodné především u ortopedických (TEP) i traumatologických diagnóz (stavy po frakturách, osteosyntézách končetin)
Cvičení na přístrojích s využitím vizuální zpětné vazby (např stabilometrická plošina) umožňuje zpětnovazebně korigovat výchylky těla, dále lze nacvičovat optimální zátěž operované končetiny ve stoje. Je vhodné u poúrazových stavů, TEP končetin některých neurologických onemocnění.
Ergoterapie
Trénink aktivit běžného denního života (ADL) tj. sebesycení, oblékání, osobní hygiena, přesuny dále nacvičování automatických dovedností
Nácvik lokomoce, stimulace, trénink jemné motoriky, úchopů ruky, trénink grafomotoriky, ale i fatických funkcí.
Trénink kognitivních funkcí (paměť, pozornost atd.) kdy se využívají také speciální počítačové programy pro trénink mozku
Edukace pacientů o možnosti a využití kompenzačních pomůcek, spolupráci s rodinnými příslušníky, seznámení s vhodným vybavením bytu, kompenzačními pomůckami
Fyzikální terapie

Všechny formy elektroterapie:

galvanické proudy,
diadynamické proudy,
interferenční proudy,
transkutánní elektroneurostimulace,
distanční elektroterapie
Elektrostimulace a elektrogymnastika se využívají u svalových atrofií a nácviku svalové kontrakce u periferních obrn
Léčebný ultrazvuk se používá např. k uvolnění svalového napětí, zlepšení prokrvení, ovlivnění bolesti
Laser je vhodný např. na podporu hojení jizev, k ovlivnění úponových bolestí atd.
Magnetoterapii a různé její formy – využívá se hlavně k ovlivnění bolesti (kloubů, páteře)
Rázová vlna je účinná při terapii úponových bolestí, bolesti achilovy šlachy, loketní epikondylitidy, patní ostruhy, bolesti ramenních svalů atd.
Přístrojová terapie otoků se používá k terapii otoků různého původu (tzv. vakuum-kompresivní terapie). Používá se u neurologických poruch, u poúrazových otoků
Krátkovlnná diatermie je vhodná k prohřívání, odstraňuje především bolesti
Termoterapie se využívá k uvolnění svalového napětí - vhodné před cvičením
Kryoterapie (léčba chladem) se používá k léčbě bolestí, otoků, zánětů, podporuje svalovou relaxaci
Parafinové a rašelinové zábaly – vhodné k prohřívání
Klasické masáže přispívají k uvolnění svalového napětí a ovlivnění bolestí hybné soustavy
Manuální lymfodrenáže přispívají k podpoře cirkulace lymfy, odstranění otoků a únavy končetin
Vodoléčba
Další přístroje, které pomáhají při rehabilitaci pacientů
Rotopedy - vhodné ke zlepšení rozsahu hybnosti kloubů dolních končetin, prevence kloubních kontraktur a zlepšení kondice
Motomedy - stejné využití jako u rotopedů, kromě dolních je možné cvičit i horní končetiny, navíc možnost pasivního šlapání pomocí motorového pohonu šlapek
Motodlahy na kolenní, kyčelní i ramenní kloub - ke zlepšení rozsahu pohybu uvedených kloubů
Balanční plošiny - slouží k nácviku stability
Přístroj pro nácvik stability a vertikalizaci (s využitím vizuální zpětné vazby)
Pohyblivé chodníky - umožňují nácvik správné chůze, kondiční trénink
Vertikalizační stůl - použití při nácviku vertikalizace
Bradla - nácvik chůze u pacientů s oslabením dolních končetin
Přístroje umožňující cvičení v závěsech (přístroj Redcord) - umožňují provádět pohyb v odlehčení, což je vhodné u neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů i pro terapii bolestí páteře

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.