Najdi Pomoc

SANANIM z. ú.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěry
Ovčí hájek 2549/64A Praha 13 Naplánovat trasu

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Svou činností SANANIM vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytyčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.

Poskytujeme:

  • Terénní programy
  • Adiktologickou a gambling ambulanci
  • Denní stacionář
  • Poradnu pro rodiče
  • Doléčovací centra
  • Terapeutické komunity
  • a další

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.