Najdi Pomoc

DROM, romské středisko

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěry
Hvězdová 906/9 Brno Naplánovat trasu

DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací statutárního města Brna zřízenou za účelem zajištění podpory městským částem v procesu sociálního začleňování. Posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací statutárního města Brna zřízenou za účelem zajištění podpory městským částem v procesu sociálního začleňování. Posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Poskytujeme sociální služby:

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
  • Terénní programy - Terénní sociální práce Brno, Zdravotně sociální pomoc

Realizujeme programy:

  • Asistence prevence kriminality
  • Pomoc pěstounům a rodinám s dětmi

 Další aktivity naší organizace:

  • pomoc obětem trestné činnosti
  • umožnění výkonu obecně prospěšných prací
  • předškolní příprava dětí
  • spolupráce se subjekty zainteresovanými do problematiky sociálního vyloučení
  • analýza a monitoring sociálně vyloučených lokalit
  • pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a osvětových akcí

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.