Najdi Pomoc

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěry
Nádražní 29 Uherské Hradiště Naplánovat trasu

Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 12 - 26 let, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 • tráví volný čas na ulici v regionu Uherské Hradiště
 • jsou ohroženy nežádoucími jevy (závislosti, šikana, záškoláctví aj.)
 • ocitli se v nepříznivé životní situaci
 • mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

Do cílové skupiny nespadají:

 • děti a mládež se specifickými potřebami, které naše sociální služba nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace, osoby se zjevným psychickým onemocněním, prostorové bariéry, práce s osobami závislými na návykových látkách).

POPIS ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SLUŽBY:

a) Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 
 • pracovně výchovné činnosti s dětmi 
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dovedností 
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

c) Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

Otevírací doba

kontakt
Pondělí14:00-19:00
Úterý14:00-19:00
Čtvrtek14:00-19:00
Pátek14:00-19:00

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.