Najdi Pomoc

Oblastní charita Ždár nad Sázavou - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěry
Nádražní 1141/44 Ždár nad Sázavou Naplánovat trasu

Ponorka je jedním ze zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Posláním NZDM je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Ponorka je jedním ze zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Posláním NZDM je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Základní činnosti

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Cílová skupina 

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 6 až 20 let, kteří se pohybují ve Žďáru nad Sázavou a zažívají nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací. 

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.