Najdi Pomoc

Středisko sociální prevence Olomouc

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěry
Na Vozovce 622/26 Olomouc Naplánovat trasu

Nabízíme pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Nabízíme pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Poskytujeme sociální služby:

  • intervenční centra – Intervenční centrum Olomouc
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • odborné sociální poradenství – Poradny pro rodinu Olomouckého kraje (v Olomouci, Šumperku, Prostějově, Přerově a Jeseníku)

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

  • jsme zařízením odborného poradenství pro péči o děti
  • jsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • nabízíme odborné poradenství a pomoc v souvislosti s osvojením či pěstounskou péčí
  • nabízíme doprovázení pěstounských rodin (uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování výchovné a poradenské péče, vzdělávání, odlehčovací služby, kontakt s biologickou rodinou dítěte)
  • provádíme přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.