Najdi Pomoc

Eva Helebrantová

Najdi další pomoc
Španělská 10 Praha 2 Naplánovat trasu

Eva Helebrantová se narodila v Praze, po maturitě na gymnáziu vystudovala na Institutu pedagogiky volného času obor Psychologie a pedagogika rodiny a na FF UK kurz rodinné a sexuální výchovy. Na Akademii sociálních umění Tabor studovala obor Slovo, řeč a divadlo pod vedením Nory Vockerodt. Pětileté studium zakončila v roce 2015 absolutoriem na Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu a získala certifikát v Sprachgestaltung und Dramatische Kunst in tschechisischer sprache ( Tvořivá řeč a dramatické umění ).

  • +420277771241
  • eunoia@eunoia.cz

Eva Helebrantová se narodila v Praze, po maturitě na gymnáziu vystudovala na Institutu pedagogiky volného času obor Psychologie a pedagogika rodiny a na FF UK kurz rodinné a sexuální výchovy. Na Akademii sociálních umění Tabor studovala obor Slovo, řeč a divadlo pod vedením Nory Vockerodt. Pětileté studium zakončila v roce 2015 absolutoriem na Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu a získala certifikát v Sprachgestaltung und Dramatische Kunst in tschechisischer sprache ( Tvořivá řeč a dramatické umění ).

Od roku 2005 působí v poradenském centru CIPS na ČVUT, kde poskytuje studentům individuální poradenství v oblasti osobnostního rozvoje. V posledních letech využívá k podpoře osobnostního růstu umělecko-terapeutickou metodu Tvořivé řeči. Na ČVUT vede také divadelní dílnu. Je lektorem Tvořivé řeči na škole Léčebné eurytmie a škole Chirofonetiky.

S čím vám může práce metodou Tvořivé řeči pomoci:

  • získáte větší jistotu v mluveném projevu, vaše řeč se stane živější a poutavější
  • rozšíříte svůj pohled na svět a člověka,
  • najdete inspiraci na cestě osobnostního růstu, na cestě k vnitřní svobodě a zdravému sebevědomí
  • podpoříte vlastní odvahu a kreativitu, odstraníte bloky, které vám brání k vlastnímu sebevyjádření
  • budete schopni vyrovnat přílišnou introvertní nebo extrovertní povahu
  • naučíte se naplno prožívat přítomný okamžik a zdravě integrovat minulost a budoucnost
  • můžete překonat syndrom vyhoření a podpořit radost ze života

Rozmanité tvořivé síly jsou obsaženy ve všech složkách mluvy: v dechu, rytmu řeči, v gestech. Při práci s Tvořivou řečí se snažíme co nejvíce celou svou bytostí s řečí propojit, prodchnout ji teplem svého já a tvořivé síly vyzvednout do vědomí. Věnujeme se s láskyplnou pozorností postupně všem složkám řeči, procvičujeme je pomocí různých cvičení. Zkoušíme různé styly: lyriku, epiku, dramatiku. Naše řeč se stává postupně barvitější, živější, poutavější. Přednášíme-li pak báseň, vyprávíme-li pohádku nebo jiné slovo, zažíváme souzvuk a jednotu všech tvořivých sil, které v řeči působí, které působí v nás a ve světě. Prožijeme celistvost řeči, jednotu světa a také svou vlastní celistvost. Náš hlas bude v souladu se světovými silami a přesto jedinečný.

 

Moje služby můžete využít v rámci terapeutika EUNOIA:
https://www.najdipomoc.cz/detail/najdi_dalsi_pomoc/EUNOIA/

 

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích:

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.