Najdi Pomoc

Dům s pečovatelskou službou \"Penzion\" Polička

Najdi další pomoc
Družstevní 970 Polička Horní Předměstí Naplánovat trasu

Zajišťujeme ubytování občanům ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, vést poměrně samostatný život. Pečovatelská služba garantuje poskytnutí péče a pomoci v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných úkonů, stravování a seberealizace. Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička nabízí volnočasové aktivity pro obyvatele DPS i seniory a osoby se zdravotním postižením z Poličky a blízkého okolí.

Zajišťujeme ubytování občanům ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, vést poměrně samostatný život. Pečovatelská služba garantuje poskytnutí péče a pomoci v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných úkonů, stravování a seberealizace. Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička nabízí volnočasové aktivity pro obyvatele DPS i seniory a osoby se zdravotním postižením z Poličky a blízkého okolí.

Hlavní předmět činnosti organizace

 • poskytování pečovatelských služeb
 • poskytování volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • poskytování ubytování v Domě s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení)
 • poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům i ostatním občanům a organizacím s případným rozvozem obědů odkaz na jídelní lístek
 • zajišťování klubové činnosti seniorů
 • hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu
 • podpora, organizace a vytváření podmínek pro zájmovou a vzdělávací činnost seniorů
 • poskytování dalších (fakultativních) služeb v rámci volných kapacit souvisejících
  s poskytováním pečovatelských služeb

Cíl DPS „Penzion“

 • Naším hlavním cílem je nabídnout obyvatelům kvalitní bydlení v klidném prostředí s dobrou dostupností služeb a péče.
 • Poskytujeme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí
 • Usilujeme o vytváření příjemného domácího prostředí a podporujeme poskytováním služeb důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů služeb, usilujeme o jejich spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.
 • Vytváříme podmínky pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů.

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.