Najdi Pomoc

Mgr. Lada Chaloupková

Psycholog
Čertouská 353/8 Praha 9 Hloubětín Naplánovat trasu

Nabízím pedagogicko-psychologické poradenství pro děti. Zabývám se rozvojem komunikace u zdravých i postižených dětí. Zaměřuji se na logopedii, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, rozvoj jemné a hrubé motoriky i masáže. Pořádám semináře.

Nabízím pedagogicko-psychologické poradenství pro děti. Zabývám se rozvojem komunikace u zdravých i postižených dětí. Zaměřuji se na logopedii, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, rozvoj jemné a hrubé motoriky i masáže. Pořádám semináře.

Pro děti s kombinovaným postižením (hluchoslepota, dětská mozková obrna, sluchové, zrakové, mentální popřípadě jiné postižení) nabízíme skupinové a individuální terapie Bobříci. Program probíhá každé úterní dopoledne v pronajatém prostředí Jedličkova ústavu v Praze 4 pod vedením vysokoškolsky vzdělaných speciálních pedagogů, kteří mají s prací s postiženými dětmi zkušenosti a dlouholetou praxi. Cílem je rozvíjet komunikaci a další schopnosti a dovednosti u dětí s postižením.

Pravidelně nabízené činnosti - terapie:

  • rozvoj komunikace (včetně rehabilitace před a po kochleární implantaci)
  • logopedie (včetně orofaciálních stimulací a nácviku příjmu potravy)
  • rozvoj smyslů (sluchová, zraková cvičení, aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie)
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • masáže

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.