Najdi Pomoc

Mgr. Ladislava Marešová

Psycholog
Havlíčkova 348 Bystřice pod Hostýnem Naplánovat trasu

Speciálně pedagogické poradenství, terapie, lektorská činnost.

Speciálně pedagogické poradenství, terapie, lektorská činnost.

  • Specializuji se na děti s povinnou školní docházkou, pomohu při řešení jejich školních neúspěchů.
  • Pracuji s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie). U dětí provádím reedukační činnosti, navrhuji a konzultuji podpůrná opatření.
  • Pracuji s dětmi s poruchami pozornosti na bázi ADHD a ADD syndromu, u těchto dětí provádím reedukační činnosti, navrhuji a konzultuji podpůrná opatření.
  • Pomohu při řešení poruchy chování – konflikty, záškoláctví, šikana, toxikomanie.
  • Poskytuji konzultace a poradenskou činnost pro školy, učitele, rodiče a děti.
  • Poskytuji poradenskou činnost pro rodiče dětí s mentálním, tělesným a zrakovým handicapem – diagnostiku, možnosti rehabilitace, kompenzační pomůcky, didaktické materiály,…
  • Pracuji s dětmi s diagnózou autismus - doporučím podpůrnou metodickou činnost.
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.