Najdi Pomoc

PaedDr. Zdeňka Janhubová - OS Spirála

Psycholog
28. října 667/3 Zábřeh Naplánovat trasu

Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum

Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum

Zajišťuje systematickou péči o děti, žáky a studenty s problémy v učení a chování, která vede k celkovému zlepšení jejich psychického stavu, následně pak k ozdravění celé rodiny. Poskytuje zázemí pro skupinu ohrožených a zdravotně znevýhodněných dětí, které mají potíže se zapojením do aktivit v běžných skupinách.

Prostřednictvím moderních metod se podílí na rozvoji učebního potenciálu žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných.

Poskytuje informační servis pro rodiče o nejvýhodnějším výchovném přístupu k těmto dětem. Šíří osvětu s cílem dosáhnout větší informovanosti veřejnosti o dané problematice.

Systematicky rozvíjí také dospělé jedince i seniory za účelem zvýšení kvality jejich života i uplatnění v pozdějším věku.

Uskutečňuje terapeutické aktivity - muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, jóga a další podle možnosti, aktuální potřebnosti a zájmu klientů.

Realizuje vzdělávací a výcvikové programy pro profesionály a širokou veřejnost. Pořádá a organizuje odborné kurzy a přednášky, semináře, školení a další vzdělávací aktivity se zaměřením na danou problematiku.

Zahajujeme skupinové setkávání lidí různého věku po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku a lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří by rádi rozvíjeli svoje schopnosti, posilovali paměť, zlepšovali obecnou orientaci i navazovali nové kontakty.
Prostřednictvím metody instrumentálního obohacení R.Feuersteina se zaměříme na rozvoj myšlení.
Metoda učí jedince efektivně se učit, uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí jej respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, vůli naučit se překonávat překážky. Kromě uvedené metody budeme rozvíjet kreativitu a představivost prostřednictvím kresby, hudby a pohybu.

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.