Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná

Psycholog
Víta Nejedlého 591 Karviná Naplánovat trasu

PPP Karviná je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Tvoří ji pět pracovišť. Její součástí jsou místa poskytování školských služeb v Bohumíně, Českém-Těšíně, Havířově a Orlové. V PPP pracují především psychologové a speciální pedagogové, kterým v péči o klienty pomáhají sociální pracovnice.

PPP Karviná je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Tvoří ji pět pracovišť. Její součástí jsou místa poskytování školských služeb v Bohumíně, Českém-Těšíně, Havířově a Orlové. V PPP pracují především psychologové a speciální pedagogové, kterým v péči o klienty pomáhají sociální pracovnice.

Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku od zhruba 3 do 26 let. Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naší službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky. Jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie a speciální pedagogiky nebo si toto studium doplňují. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni.

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) telefonicky, nebo na základě doporučení ZŠ (zašle na předepsaném tiskopise poštou). Při některých typech vyšetření je důležitá návštěva poradny v dopoledních hodinách (negativní vliv únavy). Vyšetření dětí v PPP jsou bezplatná, bez rodného čísla a zákonného zástupce nemůžeme dítě vyšetřit.

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.