Najdi Pomoc

Persefona o.s.

Psycholog
Gorkého 66/17 Brno Naplánovat trasu

Dobrovolná, nevládní nezisková organizace nabízející dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje.

Dobrovolná, nevládní nezisková organizace nabízející dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje.

Pod komplexním a dlouhodobým přístupem rozumíme doprovázení oběti celým procesem řešení její životní situace. V rámci poradenských služeb poskytujeme klientům a klientkám sociální, psychologickou a právní pomoc.

Účelem a posláním Persefony je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí, hledat optimální způsoby jeho řešení a v tomto rámci:

  • poskytovat komplexní odbornou pomoc a podporu lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám majícím problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích
  • informovat a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího a sexuálního násilí
  • poukazovat na potřebu systémových změn v oblasti domácího a sexuálního násilí, podílet se na jejich prosazování 
  • rozvíjet spolupráci státních i nestátních institucí podílejících se na řešení problematiky domácího a sexuálního násilí

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.