Najdi Pomoc

Školský komplex - Pedagogicko psychologická poradna

Psycholog
Mendlovo náměstí 1/3, 4 Brno Naplánovat trasu

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Standardní (bezplatné) služby:

 • psychologická vyšetření dětí předškolního věku k odkladu i k předčasnému zahájení školní docházky, k zařazení do přípravného ročníku
 • vyšetření nadaných dětí včetně nastavení vzdělávacích opatření pro tyto děti
 • psychologická vyšetření žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy, nastavení vzdělávacích a výchovných opatření, doporučení asistenta pedagoga
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení a chování , konzultace týkající se specifických poruch učení a chování rodičům i učitelům
 • zpracování odborných podkladů pro vzdělávání dětí, žáků, studentů
 • vypracování posudku k uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce
 • sociometrické služby pro třídní kolektivy, poradenská a konzultační pomoc pedagogům
 • primární prevence sociálně patologických jevů, práce s kolektivy dětí, žáků, studentů
  konzultace rodičům v krizové situaci

Hrazené služby poskytované poradnou:

 • kurz nápravy grafomotorických obtíží pro děti MŠ a žáky 1.stupně ZŠ
 • edukační kurz pro předškoláky
 • kurz nápravy specifických poruch učení
 • logopedické služby
 • individuální i skupinová terapeutická činnost zaměřená na osobní problémy
 • kurz zaměřený na problematiku studijních návyků a sebevzdělávacích procesů
 • kurzy a programy pro děti s ADHD
 • na vyžádání škol přednášky pro rodiče
 • na vyžádání škol odborné přednášky a programy pro učitele

 

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.