Najdi Pomoc

Adia

Psycholog
Krajinská 230/31 České Budějovice Naplánovat trasu

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech. Právě možnosti reálné alternativy v této oblasti nás přivedly ke službě, kterou Vám nyní nabízíme a k práci, kterou jsme pro Vás připraveni vykonat.

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech. Právě možnosti reálné alternativy v této oblasti nás přivedly ke službě, kterou Vám nyní nabízíme a k práci, kterou jsme pro Vás připraveni vykonat.

Spektrum našich činností v oblasti rozvoje jednotlivce je zaměřeno nejvíce na problémy, které jsou označovány jako PSYCHO-SOMATICKÉ.
Věříme, že psychika člověka je tím základním stavebním prvkem, kterým, pokud se s ním odborně pracuje, lze vystavět dostatečné hranice nežádoucím somatickým projevům nebo dokonce působit jako somaticko preventivní činitele.

Druhou oblastí kterou dokážeme řešit jsou vnější projevy ve vztahu k jiným lidem, partnerovi, spolužákovi, spolupracovníkovi - narušení komunikačně - interakční roviny, narušení komunikační atmosféry pracovních vztahů...

V neposlední řadě je to rozvoj jedince ať již vývojovým směrem k lepším hodnotám, prožitkům, pozitivním vnímáním sama sebe tak i regresním působením proti nežádoucím jevům, ať již hraničně společensky netolerovaným tak vnitřně skrytým, například depresím.
Prostředky Diagnosticko intervenčního systému a nedirektivní hypnoterapie se vzájemně při naší práci ideálně doplňují.

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.