Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Psychoterapie

Slovník pojmů

Psychologie - obsese a kompulze

Obsese (posedlost) je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Může se objevit po celé řadě „spouštěcích podnětů“, např. při podání ruky s cizí osobou, po zamčení bytu apod. Obsedantní pocity (např. hudební obsese, kdy se stále vtírá určitá melodie) se projevují náhle a nezávisle na vůli postiženého, který se jim často nedokáže bránit. Kompulze zmírňuje nepříjemný pocit, který byl navozen obsesí. Při kompulzi jde o nutkavé chování (nebo myšlenkový pochod), které pod vlivem obsese člověk vykonává, i když si to často uvědomuje, že jde o nesmyslnou nebo nadměrnou činnost. Nepříjemné pocity nezmizí, dokud se toto chování, tento rituál neuskuteční.

Psychologie - sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním.

Psychologie - poruchy chování

Poruchami osobnosti a chování u dospělých se obecně rozumí negativní odchylky chování jedince, především od sociální normy, tedy odchylky od běžného hodnocení a očekávání většiny lidí, např. v oblasti emocí, impulzivity, chování k ostatním lidem, histrionská porucha osobnosti (hysterie) apod. Odlišnosti jsou patrné v poznávání, emotivitě, ovládání impulzů, uspokojování potřeb a způsobu chování k ostatním lidem. Tyto vzorce chování, stejně jako pohled na sebe, druhé a svět, jsou zpravidla pro nositele přijatelné, ale vedou ke konfliktům s okolím.

Psychologie - psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky – pomocí rozhovoru s klientem (pacientem), sugescemi, nácvikem, vyjadřování emocí a dalšími technikami, které se snaží upravit jeho zdraví a spokojenost.

Psychologie - rodinná terapie

Rodinná terapie (zkrácený název pro rodinnou psychoterapii) bývá doporučována tam, kde vznikne zjevná porucha u některého člena rodiny, v některém vztahu nebo v některé oblasti soužití v souvislosti s celkovou skladbou nebo způsobem života rodiny a jejich změnami.

Psychiatrie - neurotické poruchy

Jedná se o skupinu duševních poruch, u kterých dominuje nadměrný, opakující se pocit úzkosti a její tělesný doprovod. Tato úzkost je pouze (nebo převážně) vyvolána určitými dobře definovanými situacemi nebo objekty vně jedince, které běžně nejsou nebezpečné.

Psychiatrie - sexuologie

Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním.

Psychiatrie - psychické poruchy v těhotenství a laktaci

Období těhotenství představuje pro ženu velkou životní změnu, a to jak z fyziologického, tak z psychologického pohledu. V průběhu těhotenství nastávají u budoucích matek tělesné změny, které mohou vést k rozvoji emoční nestability. Celkově se mění také role ženy v sociálně rodinném kontextu. Nadměrná úzkost a úzkostné poruchy v období těhotenství a v poporodním období často probíhají skrytě, tedy bez možnosti řádné léčby, a vedou tudíž k negativním životním důsledkům jak pro ženu, tak pro její dítě.

Krizová a asistenční centra - komunity

Terapeutická komunita je forma intenzivní skupinové psychoterapie, jejíž členové společně určitý čas žijí a mimo skupinových setkání sdílejí také další společný program. Klientům takového společenství je umožněno zažít korektivní zkušenost a podporuje se zde nácvik vhodnějších, adaptivnějších způsobů chování.

Najdi další pomoc - arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Je možné také rozlišovat arteterapii (léčbu) od artefiletiky (vzdělávání a výchova prostřednictvím výtvarných prvků). Arteterapie bývá vnímána jako součást tzv. kreativních terapií spolu s muzikoterapií a taneční terapií.

Odborné články

001 / Kam jdou lidé s nemocnou duší aneb Česká psychiatrická péče očima pacientů

V České republice žije nejméně sto tisíc lidí s vážným duševním onemocněním; nejčastěji se přitom jedná o schizofrenii. Většina mužů a žen s touto psychickou poruchou onemocněla v období puberty a zažila na vlastní kůži nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Jak vnímají svoji zkušenost s psychiatrickou péčí?

004 / PSYCHOTERAPIE proces

Provozovat psychoterapii neznamená pouze provádět rutinní práci podle formálních pravidel terapeutických škol. Mnohem spíše je to kreativní práce. Dobrý terapeut při ní přistupuje ke každému svému klientovi jedinečným způsobem a využívá naplno své vlastní já k pochopení jeho osobnosti. Tak chápe terapeutickou práci Robert Lindner, významný americký psychoanalytický terapeut a také autor knižní předlohy legendárního filmu Rebel bez příčiny s Jamesem Deanem v hlavní roli.

005 / Deprese. Není vidět, ale bolí.

Stav, ve kterém chybí schopnost se radovat. Život bez vůle k životu. Zní to možná pateticky, ale je to realita těch, kdo onemocněli depresí. Jejich okolí je někdy označuje za lenochy, za lidi, kteří „by mohli, kdyby chtěli“, a možná netuší, kolik úsilí je stojí jen vstát z postele a vyčistit si zuby.

007 / Mánie

Zdeněk se probudil a najednou mu všechno připadalo hrozně krásné. Cítil se plný síly. Nevěděl proč, ale bylo mu veselo, začal si zpívat a takto naladěn odešel do práce. Večer přišel opět značně rozveselen a stále něco povídal. Manželka si napřed myslela, že je opilý, ale nebyl. Všechny stále objímal a mluvil o tom, co všecho si koupí a kam budou cestovat.

008 / S velkou depresí jde o život

Marcela nezúčastněně poslouchá historky, jimiž se jí její blízcí snaží rozveselit. Mechanicky poděkuje za další audioknihu, která ji "určitě" pobaví – předem ví, že si ji nepustí. Stejně to nemá smysl. "Kéž bych se tak jednou ráno neprobudila. Takový život není k ničemu, jsem jen všem na obtíž," myslí si.

odborné kontaky

img

Léčba závislosti Praha - MMC Minesota Method Center

PsychologPraha 9

Anonymní léčba závislosti v prostorách hotelového typu v nklidné části Prahy pro muže i ženy. Pro Česko a Slovensko jediná léčebna na základě Minnesota method, je využívaná v celém světě, na základě praxe ústavů St. Gregory v USA a AKMED Dr. Woronovitcze. Pobyt na 28 dní, intezivní terapie a aktivity pro anonymní alkoholiky.

img

Psychologická poradna Praha

PsychologPraha 1

Tým odborníků z oblasti psychologie a psychoterapie. V centru Prahy nabízíme psychologickou pomoc, individuální psychoterapii, párovou psychoterapii, skupinovou psychoterapii, práci s dětmi a dospívajícím, kurzy asertivity a zdravého sebevědomí.

img

ADITEA centrum osobního rozvoje

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytujeme komplexní psychoterapie individuální, skupinové, rodinné nebo párové. V naší ordinaci probíhá diagnostika dětí i dospělých. Při léčebných procedurách dbáme na osobní rozvoj jedince. V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti autismu. V naši ordinaci jsme také připraveni řešit problémy autistického spektra jako je Aspergerův syndrom.

img

Psychologické poradenství a psychoterapie

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství a psychoterapie - PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Jako klinický psycholog je kvalifikovaný vykonávat psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

img

Mgr. Tomáš Morávek

PsychologPraha, Strašnice

Nabízím Vám komplexní psychologické služby. Jsem vystudovaný psycholog a mám psychoterapeutickou praxi v Praze. Mohu Vám pomoci při řešení osobních otázek a problémů. Zaměřuji se na párové a manželské poradenství, řešení obtíží v rodině, léčbu poruch nálady, diagnostiku osobních problémů a jejich souvislostí. Můžete se na mě obrátit s problémem z oblasti osobní či pracovní.

img

PhDr. Anežka Janátová

PsychologPraha 1, Malá strana

Vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy a obhájila doktorát v oboru psychologie práce na Filosofické fakultě UK. V devadesátých letech působila tři roky jako ředitelka Jedličkova ústavu, kde předtím pracovala v pedagogicko-psychologické poradně.

img

Centrum Komunikace z.s.

PsychologPraha 2

Nabízíme odborné služby psychoterapeuta v Praze a Liberce.

img

Psychoterapie Klára Palme

PoradenstvíPraha 2

Čelíte ve svém životě něčemu, čemu nerozumíte, co Vás zatěžuje, máte strach, úzkosti, starosti a nezvládáte jim sami čelit, pak je vhodná odborná psychoterapeutická podpora.

img

Bc. Lenka Kratěnová

PsychologPraha 1, Malá strana

Realizovala se v mnoha různých povoláních až nalezla smysl v práci s lidmi s postižením v dílně Eliáš. Celoživotní zájem o lidský osud jí přivedl do Akademie sociálního umění Tabor. Setkala se zde s uměleckými terapiemii a biografickou prací, se kterými dosud pracuje. Absolovovala pětiletý psychoterapeutický výcvik při studiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné době dokončuje úplné terapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru při PVŠPS. Navštěvuje seminář Výklad snů a na Akademii Tabor studuje Nauku o Psyché a Logu. Nabízí sociální a psychoterapeutické poradenství.

img

Mgr. Jaroslav Šraděja

PsychologZlín

Poskytuji psychologické poradenství, psychodiagnostické a psychoterapeutické služby v rámci přístupu terapie zaměřené na klienty C. R. Rogerse. Nabízím i komplexní kariérně-osobnostní vyšetření, tzv. bilanční diagnostiku.

img

PSYCHOLOGOS.CZ - psychologické služby v centru Brna

PsychologBrno, Brno-Střed

Nabízíme individuální terapii, psychologické poradenství a služby dětského psychologa v centru Brna. Zaměřujeme se nejen na dospělou klientelu, psychologické služby nabízíme i párům, rodinám a dětem. Naším výchozím přístupem je Gestalt psychoterapie.

img

Mgr. Karolína Šindelářová

PsychologLitomyšl

Psycholog, Školní psycholog, Psychoterapeut ve výcviku a lektor.

img

Plus pro lidi v krizové situaci

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryPlzen

Naším posláním je poskytnout krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace. Služby jsou poskytovány bezplatně.

img

Mgr. Martin Jaroš

PoradenstvíPraha 1, Nové město

Pracuji jako OSVČ, samostatně, pod odbornou supervizí i týmovou intervizí, což zaručuje nejlepší možný výsledek terapie v daném kontextu. Mohu Vám nabídnout klasickou psychoterapii, v případě vzájemné dohody i s možnými přesahy do poradenství (kariérní poradenství, koučing), provázení psychospirituální krizí a duchovní péči (pastoraci).

img

Mgr. Markéta Machanová

PsychologPardubice, Staré Čívice

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce v Pardubicích. Psychologické konzultace a poradenství. Terapie individuální i párové/partnerské. Klasická psychoterapie i alternativní terapeutické přístupy.

img

Jiří Čapovec

PsychologZátor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahu (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

img

Druhá praxe psycholog Admin tester

Psycholog, Nesprávná

Testovací profil - prosím ignorujte.

img

Psychiatrická nemocnice Brno

PsychiatrBrno, Černovice

Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Poskytujeme psychologickou, psychiatrickou, sexuologickou, protitoxikomanickou a protialkoholní pomoc hospitalizační i ambulantní.

img

Mgr. David Teichman

PsychologPříbor

Psychologické poradenství a psychoterapie, rodinná terapie.

img

MUDr. Mgr. Ivona Svrčková

PsychiatrTřebíč, Horka-Domky

Provoz psychiatrické ambulance pro děti a dorost s možností individuální a skupinové psychoterapie.

img

PhDr. Juraj Barbarič

PsychologBrno, Zábrdovice

Komunikační psycholog a psychoterapeut, který se „specializuje“ na lidi.

img

PhDr. Jiří Tyl

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

img

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

PsychologPraha 1, Josefov

Ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o. se zaměřujeme na práci s pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a některými osobnostními poruchami. Naše středisko psychoterapie Praha je tu pro ambulantní terapii i jako denní stacionář.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 15, Hostivař

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

MUDr. Vilma Vařeková

PsychiatrMohelnice

Provozuji ordinaci odborné lékařky psychiatrie a psychoterapie pro děti a dospělé. Nabízím terapie úzkostných poruch a hyperaktivních poruch u dětí.

img

TELEMENS, s.r.o.

PsychiatrPřerov

Provoz nestátního zdravotnického zařízení činného v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, OAT a specializovaných poraden.

img

Mgr. Daniela Kvasničková

PsychologKopřivnice

Provoz ordinace klinické psychologie se zaměřením na psychodiagnostiku dětí i dospělých a psychoterapii.

img

PhDr. Marie Pečená

PsychologPraha 4, Chodov

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka.

img

Mgr. Ing. Alexandra Říhová

PsychologPraha 9, Satalice

Ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Poradna Psychoterapeut.cz

PsychologPraha 1

Psychologická, manželská-partnerská a rodinná poradna.

img

Mgr. Marcela Drázská

PsychologMnichovo Hradiště

Nabízím psychologické poradenství. Poskytuji speciálně terapeutické služby, pomoc v nouzi či psychologické vyšetření.

img

MUDr. Martin Dejdar

PsychologPraha 8

Psychiatrická ordinace. Psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a vedení Bálintovských skupin.

img

PhDr. Vlasta Roušalová

PsychologČeské Budějovice

Nabídka služeb klinického psychologa, psychoterapeuta a soudního znalce.

img

Dana Bedlánová

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie. Pomoc a podpora v těžkých životních situacích. Partnerské, rodinné a jiné vztahové problémy.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

PsychologKarlovy Vary

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

img

Mgr. Lucie Doležalová

PsychologČeské Budějovice

Soukromé psychologické poradenství a terapie.

img

Mgr. Jiří Chvála

PsychologPraha 10, Vinohrady

Psychoterapie a psychologické poradenství. Pro děti, dospělé i páry.

img

MUDr. Lubomír Hadaš

PsychologHradec Králové

Praxe se zaměřením na rodinnou terapii a terapii psychosomatických poruch.

img

Mgr. Petra Mandincová, Ph.D

PsychologPříluky, Zlín

Ordinace klinické psychologie se zaměřením na klinickou psychoterapii, systematickou psychoterapii a dětskou klinickou psychologii.

img

PhDr. Jitka Řehulková

PsychologKladno

Provozuji ordinaci klinické psychologie pro děti a dospělé. Zaměřuji se i na psychoterapii.

img

PhDr. Jaromír Teichman

PsychologPraha 5

Nabízím služby klinického psychologa.

img

Mgr. Jindra Bachmanová

PsychologLiberec

Odborná pomoc formou psychoterapie a hypnoterapie pro dospělé, páry i rodiny v obtížných životních situacích. Najdete mě v Liberci a v Praze.

img

PhDr. Michaela Cyprichová

PsychologBrno, Černá pole

Soukromý psycholog pro dospělé a dětský psycholog

img

Poradensko-psychologické centrum Prométheus

PsychologLiberec

Volným sdružení psychologů a psychoterapeutů. Nabízí psychoterapii, poradenství či krizové intervence. Provází obtížnými životními situacemi.

img

Mgr. Helena Bezděková

PsychologPraha 5, Košíře

Psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Zabývám se prací s tělem, tancem, pohybem a kreativním vyjádřením, které pomáhá k léčbě duše, růstu a sebepoznání.

img

PhDr. Vladimír Pohl

PsychologPraha, Černý Most

Nabídka psychologických a psychoterapeutických služeb.

img

Mgr. Martina Hýžová

PsychologPraha, Žižkov

Nabídka psychologického poradenství, psychoterapie a lektorské činnosti.

img

Mgr. Pavlína Strolená, DiS.

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Nabídka psychoterapie, krizové intervence pro děti, dospělé i rodinu. Pořádání školení pro zdravotníky, zdravotní sestry, fyzioterapeuty i veřejnost a firemních kurzů stress managementu.

img

PhDr. Matin Mahler

PsychologPraha, Břevnov

Psychoanalytik v soukromé praxi v Praze, tréninkový a supervizní analytik a člen Mezinárodní psychoanalytické asociace, člen Mezinárodní asociace vztahové psychoanalýzy a psychoterapie. Vyučuje na katedře psychologie FF UP v Olomouci.

img

Mgr. Jan Rajchl

PsychologBrno

Privátní ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Psychoterapeutické centrum Karlín

PsychologPraha 8, Karlín

Náš tým je složen z vynikajících odborníků – poradenských psychologů, klinických psychologů a psychoterapeutů. Naše Ordinace je zde pro všechny, kdo hledají pomoc a podporu.

img

PaedDr. Jaroslava Honegrová

PsychologHradec Králové, Svobodné Dvory

PSYCHOTERAPIE a PORADNA pro rozvoj osobnosti, péče o duševní zdraví

img

Mgr. Dagmar Jakubská

PsychologHradec Králové

Poskytuji psychologické vedení a poradenství, krizové intervence. Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. Jako dětský psycholog mohu pomoci překlenout mnohá výchovná úskalí.

img

PhDr. Mgr. Štěpánka Havlíková

PsychologZnojmo

Jsem klinický psycholog, poskytuji psychoterapie a psychodiagnostiku dětí, dorostu a dospělých, dálé také dopravní psychologii a soudní znalectví.

img

PhDr. Blanka Pöslová

PsychologPardubice

PsychoCom s.r.o. je nestátní zdravotnického zařízení. Ambulance klinické psychologie, psychoterapie a rodinné terapie PhDr. Blanky Pöslové.

img

Mgr. Jan Kulhánek - Psychoterapie Anděl Praha

PsychologPraha 5, Smíchov

Klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor. Nabízí práci s dětmi a dospívajícími, především v oblasti léčby poruch příjmu potravy.

img

MUDr. Adriana Chytilová

PsychologPraha 10, Horní Mněcholupy

Praktická lékařka se vzděláním a zkušenostmi v psychoterapii a péči o psychosomatická onemocnění.

img

PhDr. Milan Kinkor

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytuji psychologické poradenství a psychoterapii. Pro organizace i jednotlivce nabízím supervizi a koučování. Vzhledem ke zkušenostem vám mohu dále nabídnout lektorské služby v oblasti managementu a supervize.

img

Mgr. Jiří Macháček

PsychologPraha, Střešovice

Nabídka psychologického poradenství, individuální psychoterapie, krizové intervence a celostní medicíny. Provádění psychoterapeutické práce tělem.

img

Moshe Chaim Koller

PsychologPraha 1, Staré Město

Poskytuji psychoterapeutické poradenství. Pomáhám s osobnostním rozvojem, s depresemi a řešením rodinných i partnerských krizí.

img

Marcela Pešková

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka systemické konstelace v oblasti rodinné, finanční, partnerské i zdravotní. Poskytování psychoterapie a poradenství pro rozvoj osobnosti.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

PsychologJihlava

Poradna je školské poradenské zařízení. Jako odborní pracovníci zde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

img

TERAPEUTIKA, s.r.o.

PsychologPraha 10, Uhříněves

Jsme tým profesionálů připravených Vám poskytnout maximální péči. Naše společnost se zabývá duševním zdravím a vzděláváním v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání klinických psychologů.

img

Mgr. Milan Stibůrek

PsychologPraha 6

Poskytuji psychoterapii (individuální, partnerskou, rodinnou, skupinovou a arteterapii), supervizi a lektorskou činnost.

img

Ing. Jindřich Holý

PsychologPraha 7

Psychoterapie - existenciální a fenomenologický přístup.

img

Dana Pěčová

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka ambulantní individuální i skupinové psychoterapie a jednorázových konzultací. Zajištění poradenství v oblasti mezilidských vztahů.

img

Mgr. Michal Petr

PsychologPraha 6, Dejvice

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. Semináře a workshopy směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence.

img

Mgr. Petr Konopásek

PsychologPraha 5, Nové Butovice

Nabídka psychoterapie, klinické psychologie a poskytování poradenství. Poskytuje individuální a skupinovou Pesso-Boyden psychomotorickou terapii (PBSP).

img

PhDr. Martina Ciprová

PsychologPraha, Vinohrady

Nabídka psychoanalytické psychoterapie a psychologického poradenství. Pomoc při zvládání obtížných životních situací, krizí a vztahových problémů.

img

Ludmila Padevětová

PsychologPraha, Žižkov

Provoz ordinace lékaře psychologa. Nabídka psychoanalytické psychoterapie a párové terapie.

img

Vlasta Čechová

PsychologPraha, Nové Město

Nabídka psychologického poradenství a psychoterapie dětí předškolního i školního věku, dospívajících, dospělých a rodičů či párové a rodinné terapie.

img

Mgr. Jana Tošovská, Ph.D.

PsychologPraha 4, Nusle

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti. Poskytuji psychologickou pomoc v náročných životních situacích, diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci.

img

MUDr. Jiří Šavlík

PsychologPraha 1, Nové Město

Poskytuji poradenství v oblasti psychických a psychosociálních problémů (včetně partnerských a rodinných) a psychosomatiky.

img

PhDr. Milena Bučková

PsychologPraha 10, Strašnice

Ordinace klinické psychologie pro děti i dospělé. Spektrum poskytované péče je postavené na psychodiagnostice a psychoterapii.

img

Mgr. Pavel Král

PsychologPraha 7, Holešovice

Soukromá praxe psychologie, psychologického poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. Alena Halamová

PsychologPraha

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka psychoterapie a hagioterapie, supervizorka.

img

PhDr. Dana Krausová

PsychologPraha, Stodůlky

Klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na existenciálně-analytickou psychoterapie, traumaterapie a poradenství.

img

PhDr. Nataša Hubálková

PsychologPraha, Staré Město

Provozování ordinace klinické psychologie a psychoterapie.

img

Petr Doležal

PsychologBrno

Poskytujeme individuální a párovou psychoterapii. Řešíme potíže ve vztazích, s navázáním vztahu, s úzkostmi, strachy, depresemi, smutkem, při seberozvoji a kariérním rozvoji.

img

PhDr. Miloš Kajuk

PsychologPraha 1, Staré Město

Psychologická ordinace. Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé, dospívající, děti. Dále se věnujeme psychologické diagnostice. Zajišťujeme dopravně psychologická vyšetření. Nabízíme supervizi.

img

Josef Hrčík - OMFALOS

PsychologPraha 2, Vinohrady

Centrum hlubinné psychologie a psychoanalytické konzultace. Nabízíme soukromou praxi, individuální i párovou terapii a semináře.

img

Mgr. Vojtěch Lebduška

PsychologPraha 3, Vinohrady

Psycholog a psychoterapeut nabízející individuální, párovou a rodinnou terapii. Externí kouč a supervizor pro firmy.

img

MUDr. František Matuška - Hermés Group

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychoterapeutická klinika a vzdělávací a tréninkový institut.

img

PhDr. Drahomíra Baštová Wildová

PsychologKolín

Klinická psychologie pro děti i dospělé, psychoterapie a akreditovaná laboratoř dopravní psychologie.

img

PhDr. Anna Černohorská

PsychologVizovice

Klinická a dopravní psychologie. Poradenství, diagnostika a psychoterapie.

img

Institut intervenční a manipulativní psychoterapie

PsychologHradec Králové

Institut IMP je zaměřen na dosahování a udržení psychické, tělesné a sociální rovnováhy, jako základní podmínky harmonického rozvoje osobnosti člověka, a tím i zdravých mezilidských vztahů. S tím souvisí i snaha o posilování rozvoje rodičovských dovedností, které představují zásadní předpoklad pro zdravý vývoj dětí a mladé generace.

img

CETERA - Mgr. Marie Zemanová

PsychologPraha 1, Nové Město

CETERA je společenství psychoterapeutů, které spojuje společná filosofie, systém hodnot a snaha poskytnout klientům to nejpřínosnější. Mgr. Marie Zemanová je registrovaný klinický psycholog a psychoanalytický terapeut s dlouholetou zkušeností v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými.

img

RNDr. Martina Čefelínová, CSc.

PsychologPraha, Žižkov

Psychoterapie a poradenství - Martina Čelefínová nabízí krátkodobou i dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

img

PhDr. Iva Gregorová, Ph.D.

PsychologPlzeň

Ordinace klinické psycholožky nabízející psychologickou a psychoterapeutickou péči dětí i dospělých. Jsem také dopravní psycholog akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR.

img

Mgr. Lenka Nikoličová

PsychologÚstí nad Labem

Zaměřujeme se na diagnostiku, prevenci a terapie duševních potíží, poruch a onemocnění.

img

PhDr. Petr Beroušek, Psy.D.

PsychologPraha 4, Chodov

Psycholog, psychoterapeut. Dětský psycholog.

img

Mgr. Pavla Sokalská

PsychologPraha, Újezd nad Lesy

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé, manželské páry a rodiny s dětmi.

img

Mgr. Martin Jan Šverma

PsychologPraha 1, Nové město

Ordinace psychologa nabízející individuální a párové psychoterapie, hypnózu a logopedickou péči. Již více než 5 let působím ve vlastní psychoterapeutické a logopedické praxi a mám mnoho zkušeností i s vážnými případy.

img

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - psychologická poradna

PsychologÚstí nad Labem, Severní Terasa

Odbornou psychologickou pomoc, v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, členům akademické obce.

img

Mgr. Rastislav Pacák

PsychologPraha 9

Speciální a léčebný pedagog, lektor, psychoterapeut. Ve své soukromé praxi se zabývám poradenstvím a psychoterapií. Nabízím komplexní diagnostické služby, úzce spolupracuji s psychiatrem a psychologem.

img

Mgr. Michal Šefc

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychoterapie pro děti, dospívající a rodiny. Specializuje se na problematiku počítačových závislostí a pracuje s dětmi z rodin závislých.

img

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

PsychologPraha 4, Háje

Poskytujeme komplexní integrovanou péči o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním. Specializujeme se na léčbu smutku, depresí, pocitů tísní, obav nebo nejistoty, strachu z uzavřených prostor, velkých prostranství, z lidí i dopravních prostředků. Nabízíme léčbu poruchy paměti.

img

Mgr. Marek Vít

PsychologPraha 1, Nové Město

Mgr. Marek Vít - terapeut, homeopat vedoucí psychologickou, psychoterapeutickou a homeopatickou praxi se zaměřením na psychosomatiku.

img

Mgr. Anna Zvettlerová

PsychologPraha 8

Psycholožka s klinickým zaměřením. Psychoterapie a arteterapie.

img

Matouš Borák

PsychologPraha

Gestalt psychoterapie. Pomoc v náročných situacích, rozvoj osobnosti.

img

Mgr. Barbara Ernest

PsychologPraha 2, Vinohrady

Gestalt psychoterapie. Individuální poradenství a terapie dospělých, sebezkušenostní kariérové poradenství a koučování. Kurzy rozvoje osobnosti.

img

PhDr. Roman Liška

PsychologPraha 9

Náš tým je tvořen odborníky s dlouholetou praxí v kognitivně behaviorální terapii, pedagogickém poradenství, školní a mimoškolní výchově a vzdělávání. Vedoucím týmu je PhDr. Roman Liška, sociální a speciální pedagog, terapeut v kognitivně behaviorální terapii, ředitel střední školy, člen České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii.

img

Hnízdo zdraví s.r.o.

PsychologPraha 6, Strešovice

Zdravotnické zařízení poskytuje péči psychosomaticky orientovaných lékařů, psychologů a fyzioterapeutů. Zajišťujeme individuální i skupinové programy. Poskytujeme fyzioterapie, psychologické služby a profesní poradenství.

img

Výcviky.cz

PsychologPraha 8

Body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře. Kurzy jsou určeny jak odborníkům, tak široké veřejnosti se zájmem o sebepoznání a osobnostní rozvoj.

img

Mgr. Iva Červenková

PsychologTeplice

Provádím individuální psychoterapii dospělých, párovou a rodinnou psychoterapii.

img

PhDr. Veronika Čermáková

PsychologPraha 6, Dejvice

Jsem klinická psycholožka, psychoanalytická psychoterapeutka, supervizorka. Zaměřuji se především na řešení vztahových, psychických a psychosomatických potíží.

img

MUDr. Michaela Novotná

PsychologPraha 2

Psychoterapie, psychiatrie, diagnostika, soudně-znalecké posudky, léčba závislostí

img

Mgr. Iveta Ondroušková

Psycholog, Blansko

Poskytuji psychologické poradenství a psychodiagnostiku v privátní psychologické praxi. Zabývám se především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií.

img

Mgr. Eva Šilarová

PsychologPraha 3, Žižkov

Nabízím služby psychologa a psychoterapeuta. Pracuji s dospělými i dětmi, s jednotlivci, párem i celou rodinou - dle potřeb klientů. První návštěva je zcela nezávazná. Zaručuji naprostou diskrétnost.

img

MUDr. Dana Holubová

PsychologPraha 6

Psychoanalytická psychoterapie

img

PhDr. Jindra Hoferová

PsychologBrno, Židenice

Poskytuji pomoc při řešení krize i deprese formou psychologie a psychoterapie. Nabízím tvorbu soudních znaleckých posudků.

img

Mgr. Hana Vykoukalová

PsychologBrno, Brno město

Nabídka psychologického poradenství, individuální a skupinové psychoterapie a psychodiagnostiky uchazečů o zaměstnání.

img

Svatava Chromá

PsychologBrno, Brno město

Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii.

img

PhDr. Pavel Kozelka

PsychologPraha 8, Kobylisy

Specializuji se na individuální psychoterapii dospělých. Smyslem psychoterapie je zvýšit kvalitu života. Věnujete-li svůj čas tomu, že hledáte na webu psychologa, patrně k tomu máte důvod – úzkosti, panika, deprese, vztahové problémy, potíže v práci, ztráta smyslu života, pocit vyhoření, psychické či fyzické onemocnění, rozchod, ztráta blízkého či cokoliv jiného

img

Martin Klement

PsychologPraha 7, Holešovice

Psychoterapie a psychologické poradenství (individuální, párová, skupinová a rodinná terapie).

img

Mgr. Johana Kroupová

PsychologPraha 5, Stodůlky

Individuální, párová a rodinná psychoterapie, terapie úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, mezilidských vztahů. Jako psychoterapeut nabízím doprovázení v těžkých životních situacích, poradenství v oblasti psychosomatických potíží. Psychologická poradna v oblasti fóbií, závislostí a jiných.

img

Mgr. Petra Bradley

PsychologPraha 6, Veleslavín

Nabízím soukromé psychoterapie nehrazené zdravotními pojišťovnami. Specializuji se na rodinné konstelace, problémy ve vztazích a hledání sebe sama. Dále nabízím pomoc v těžkých životních situacích. Spolupracuji s psychiatrickou a neurologickou ambulancí.

img

Mgr. Milan Stiburek

PsychologPraha, Střesovice

Poskytuji psychoterapii (individuální, partnerskou, rodinnou, skupinovou a arteterapii), supervizi a lektorskou činnost, vše za přímou úhradu.

img

Mgr. David Karel

PsychologTeplice

Specializuji se na krátkodobou strategickou terapii, která je zaměřena na rychlé řešení problémů a vhodná pro jednotlivce, páry i rodiny. Jsem kouč a zapsaný mediátor.

img

PhDr. Pavla Cimlerová

PsychologKolín

Psycholožka, soudní znalkyně a zástupkyně ředitelky v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje.

img

PhDr. Miroslava Klabanová

PsychologPraha 3, Žižkov

Zjišťování a měření duševních vlastností a stavů pro diagnostické účely, k posouzení možnosti adekvátního pracovního a společenského zařazení u osob se změněnou psychickou výkonností, pro zvláštní společenské účely a zjišťování psychické způsobilosti u osob na nejrůznější společenské pozice.

img

Mgr. Daniel Žahour

PsychologBrno

Nabízíme psychologické poradenství a diagnostiku, psychoterapie, hypnózy a školení verbální i neverbální komunikace.

img

Adia

PsychologČeské Budějovice

Jsme nová poradenská společnost, jejíž podstata je založena na nejnovějších vědeckých metodách v oblasti psychologicko-personálního poradenství a ověřených praktických zkušenostech. Právě možnosti reálné alternativy v této oblasti nás přivedly ke službě, kterou Vám nyní nabízíme a k práci, kterou jsme pro Vás připraveni vykonat.

img

PhDr. Zuzana Spurná Ph.D.

PsychologBrno

Klinická psychologie. Psychoterapie. Specializace na krizovou intervenci a individuální systematickou psychoterapii dospělých.

img

Mgr. Kamil Ryška

PsychologBlansko

Dopravně psychologické vyšetření. Psychodiagnostika. Psychoterapie.

img

PhDr. Vladimír Forst

PsychologČeské Budějovice

Provozuji psychologickou ordinaci. Nabízím poradenství v krizích - vztahy partnerské, rodinné, pracovní. Psychoterapie individuální zaměřená na překonání složitých období. Neváhejte se na mě obrátit.

img

PhDr. Božena Kadubcová

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie pro děti, mládež a jejich rodiče.

img

PhDr. Bc. Martina Rezková

PsychologPlzeň

Psycholog, psychoterapeut, dětský psycholog, soudní znalec v oboru psychologie - rodinné vztahy a děti, dopravní psycholog - vyšetření a rehabilitace řidičů.

img

Mgr. Martin Havlík

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé, psychodiagnostika. Psychoterapie, krizová intervence, systemická psychoterapie. Spolupracujeme s dalšími kolegy s různou specializací (psychiatři, psychologové) dle povahy problému.

img

PaedDr. Pavla Danihelková

PsychologÚstí nad Labem

Psychoterapeutka a poradkyně s více než 25 letou praxí v oboru.

img

Mgr. Milan Tělupil

PsychologBrno, Zábrdovice

Nabídka individuální, párové a rodinné psychoterapie. Poskytování psychologického poradenství a provádění diagnostiky.

img

MUDr. Denisa Jasová

PsychologPraha 2

Psychoterapie je přátelské setkání, při kterém člověk objevuje sebe sama i druhé.

img

PhDr. Iva Dedeciová

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a psychologické poradenství. Krizová intervence.

img

DYS-centrum, o.s.

PsychologPraha 8, Libeň

Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

img

Soukromé psychologické poradenství a terapie - Zdeňka Bajgarová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospívající a dospělé.

img

ORIGAMI TRAINING s.r.o.

PsychologPraha, Smíchov

Nabídka aplikované psychologie pro realizaci firemní mise. Zajišťujeme psychologickou diagnostiku, výkonové koučování, vzdělávací semináře, supervize a psychoterapie.

img

PhDr. Libuše Novotná

PsychologPardubice

Nabízíme služby v oblasti klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Svatopluk Morávek

PsychologŠumperk

Služby z oblasti klinické psychologie pro dospělé, dospívající i dětský věk. Psychoterapie, psychodiagnostika a poradenství.

img

Mgr. Drahuše Tkáčová

PsychologVarnsdorf

Poskytuji odborné poradenství v širokém spektru životních událostí, využívám svého psychoterapeutického vzdělání, ke klientům přistupuji individuálně, v souladu s jejich aktuálními potřebami.

img

MUDr. Antonín Machander

PsychologJablonec nad Nisou

Lékař, psychoterapeut a supervizor se zaměřením na psychoterapii nedirektivní rogersovské školy, rodinnou terapii, akupunkturu, psychosomatickou léčbu, léčebné jógové, meditační a kontemplativní techniky.

img

Elio, z.s.

PsychologPraha 10

Poradenství, terapie a diagnostika. Preventivní a psychologické služby školám. Rozvojové kurzy a vzdělávání.

img

PhDr. Naděžda Dařílková

PsychologOlomouc

Primář na oddělení Klinické psychologie FN Olomouc. Psychoterapie a diagnostika pro děti i dospělé. Soudní znalec.

img

Mgr. Dagmar Dokoupilová

PsychologFrýdek-Místek

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie. Individuální psychoterapie s dospívajícími a dospělými klienty. Gestalt terapie.

img

Mgr. Bc. Pavel Bláha

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická praxe pro děti i dospělé. Nabízím pomoc dětem a jejich rodičům, dospělým jednotlivcům i párům. Nabízím krizovou intervenci, individuální a párovou terapii a psychologické poradenství.

img

Soukromá psychologická poradna AURA - PhDr. Eva Šonková

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická poradna pro děti i dospělé. Individuální, párová, rodinná i skupinová terapie.

img

PhDr. Veronika Nováková

PsychologČeská Lípa

Nabízím komplexní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro děti a dospělé. Zaměřujeme se na pomoc v životních krizích a vztahových problémech, práce s potížemi jako úzkosti, deprese, psychosomatické poruchy, závislosti a další.

img

Psychologické a terapeutické centrum ČB

PsychologČeské Budějovice

Psychologické, terapeutické a poradenské centrum. Propojení psychoterapie a fyzioterapie. Skupiny a semináře.

img

PhDr. Jiří Belajev

PsychologPardubice

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Jiří Laciga

PsychologZlín

Ambulance klinické psychologie ve Zlíně a Otrokovicích. Psychoterapie a psychodiagnostika. Ověřování psychické způsobilosti k držení zbraně a řízení motorových vozidel.

img

PhDr. Hana Čápová

PsychologLysá nad Labem

Nabídka psychologické diagnostiky, individuální a skupinové psychoterapie a poradenství v krizových situacích.

img

Mgr. Lenka Urbanová

Najdi další pomocValašské Meziřící

Poradna kineziologie. Reiki III, numerologie, Bachovy esence a hlubinná aberaktivní psychoterapie.

img

Mgr. Jana Kouřilová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie dětí a dospělých.

img

PhDr. Yvona Mazehóová, PhD.

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a poradenství. Sportovní psychologie. Hypnóza, relaxační a imaginativní techniky a arteterapie.

img

PhDr. Věra Tawilová

PsychologBenešov

Našim klientům nabízíme služby v oblastech psychologické poradenství, psychodiagnostiky a psychoterapie. Provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty), vyšetření psychické způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a soudní znalectví.

img

Mgr. Jitka Herzánová

PsychologPraha 1

Psychologické poradenství a psychoterapie pro jednotlivce, rodiny i páry. Meditace a relaxace. Kurzy.

img

AVALONE

Najdi další pomocSedlčany

Nabízíme terapii pro dětské domovy, domovy pro seniory, nemocnice i hospice. Provádíme psychoterapie včetně muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a zootoerapie. Poskytujeme poradenství i pomoc při realizaci propagace sociálních ústavů.

img

PhDr. Lucie Veverková

PsychologKladno

Soukromá psychologická ordinace. Psychologické poradenství, psychoterapie, neuropsychologie. Gestalt terapie.

img

Mgr. Veronika Brodská

PsychologPraha 10

Psychoterapeutické služby, psychologické poradenství a diagnostika, psychologická pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

img

ISZ Management centrum

KoučPraha 2, Vinohrady

Je privátní institut, zaměřený na teoretický a praktický rozvoj systemického myšlení v oblasti zdravotnictví, psychoterapie, školství, pomáhajících organizací a obchodních firem. Jádrem činnosti jsou jednak výukové programy, jednak přímé služby klientům a organizacím.

img

Mgr. Radek Karchňák

PsychologKarlovy Vary

Provoz ordinace klinické psychologie. Nabídka diagnostiky, krátkodobé i dlouhodobé psychoterapie, krizové intervence a hypnoterapie dětí a dospělých. Na obecné úrovni se zabýváme řešením psychologických problémů činnosti a osobnosti člověka v pracovním procesu a řízením lidských zdrojů.

img

PhDr. Antonín Bryks

PsychologOrlová-Lutyně

Psychologické poradenství, individuální a párová psychoterapie. Supervize a vzdělávání.

img

Mgr. Jana Malásková - EduGate, s.r.o.

PsychologOstrava

Individuální a párová psychoterapie. Koučování, supervize, lektorská činnost.

img

Doc. PhDr. Jiří Kocourek

PsychologPraha 6

Psycholog a ředitel Institutu aplikované psychoanalýzy. Nabízí služby psychoanalytika a vzdělání v psychoanalýze formou nakladatelských, přednáškových a výcvikových skupin.

img

PhDr. Petr Šouba

PsychologHajnice

Psycholog se zaměřením především na dopravní psychologii a psychologické testy pro řidiče. Dále poskytuje psychoterapii, poradenství, přednášky, semináře, psychologická vyšetření, mediaci a supervizní vedení týmů.

img

PhDr. Sylvie Navarová

PsychologOstrava, Poruba

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, kouč a konzultant v oblasti personalistiky.

img

PhDr. Patricie Juračková

PsychologValašské Meziříčí

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie poskytuje mnohostrannou a kvalifikovanou psychologickou pomoc dospělým i dětem.

img

PhDr. Leona Dolejšová

PsychologPardubice

Psycholog, psychoterapeut a supervizor. Poradenství.

img

Jana Van Coppenollová

PsychologBohunín

Nabídka terapií pro řešení psychických i fyzických problémů. Používáme metodu RUŠ.

img

Sothis CZ, s.r.o.

PsychologMoravské Budějovice

Nabízíme poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Provádíme regresní psychoterapie, Bachovy květové esence a léčbu rostlinnými pupeny.

img

PhDr. Jaroslava Strmisková

PsychologIvančice

Ambulance klinické a dopravní psychologie poskytuje psychodiagnostiku a psychoterapeutickou péči.

img

Holos

PsychologOpava, Vlaštovičky

Sdružení HOLOS je společenstvím osob zabývajících se celostním pohledem na lidské zdraví a uplatňujících jej při napomáhání jednotlivcům i rodinám k dosažení plnohodnotného životního stylu. Mezi nabízené služby patří i poradenská činnost, individuální psychoterapie a péče o lidi s psychospirituální krizí.

img

Mgr. Ivana Vaverková

PsychologÚstí nad Labem

Vedoucí klinický psycholog. Zaměřujeme se na diagnostiku, prevenci a terapie duševních potíží, poruch a onemocnění.

img

Rovena

PsychologNymburk

Váš psycholog a psychoterapeut pro péči o duši a vztahy. Nabízí osobní konzultace s psychologem, partnerskou poradnu a manželskou poradnu s terapií, techniku KERP pro regeneraci duše a služby psychologa pro sportovce.

img

Stanislav Altner

PsychologStráž pod Ralskem

Nabízím léčení energií, alternativní léčení, psychoterapie, etikoterapie a poradenství, individuální konzultace, semináře a přednášky nebo ozdravné meditace.

img

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

PsychologZlín

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Zlínským krajem.

img

Miloš Rýc M. D. Health Care

PsychologPraha 1, Nové Město

Soukromá klinika MUDr. Miloše Rýce v Praze. Špičkový zdravotnický tým složený ze zkušených lékařů a terapeutů s možností konzultací v několika světových jazycích

img

Psychologické poradenství a terapie

PsychologOstrava, Výškovice

Jmenuji se Alena Bilošová. Ve své soukromé praxi nabízím psychologické poradenství a individuální terapii lidem v tíživé životní situaci i těm, kteří mají zájem o sebepoznání a osobní rozvoj. Zaměřuji se na dospělé klienty.

img

Marie Rothová

Najdi další pomocMilovice

Léčba pomocí klasické homeopatie a psychoterapie EFT i veterinární homeopatie. Poradna zdravého životního stylu. Nabízíme zelené potraviny a Energy.

img

Psychologicum, s.r.o.

PsychologBřeclav

Provoz ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti i dospělé. Nabídka odborných konzultací, krizové intervence a psychodiagnostiky.

img

Poradna pro rodinu - Blansko

PsychologBlansko

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka. Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

img

Ubi-ibi, Centrum psychologických služeb

PsychologPoděbrady III

Centrum psychologických služeb Ubi-Ibi poskytuje psychologické služby dospělým i dětem, dopravně psychologická vyšetření a ostatní psychologické služby pro individuální i firemní klientelu. Jsme sdružením psychologů se širokou profesní specializací.

img

Jaroslaw Furtan

PsychologHradec Králové

Odborné poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, mezilidských vztahů, krizových životních situací a psychických potíží. Psychoterapeutický směr: existenciální analýza a logoterapie.

img

MUDr. Ivona Hájková

PsychiatrLitoměřice

Ordinace lékaře specialisty psychiatrie.

img

Mgr. Hana Kobělková

PsychologOstrava

Ambulance klinické psychologie. Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých. Dopravně psychologická vyšetření.

img

PhDr. Jana Lavická

PsychologKladno

Psychologické poradenství a psychoterapie. Pracuji v Intervenčním centru Kladno a zároveň působím ve své soukromé ordinaci, ve které se na Vás těším.

img

Mgr. et Bc. Vladimír Sácký

PsychologOstrava, Moravská Ostrava

Psychoanalytický psychoterapeut, psycholog. V psychoterapeutické práci považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře a úctě. To vše v bezpečném prostoru, kde je mlčenlivost a etika práce samozřejmostí. V práci vždy vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost pro kterou lze nalézt jedinečné řešení její životní situace.

img

Mgr. Otto Zehnal

PsychologHranice na Moravě

Klinický psycholog, psychoterapeut a akreditovaný dopravní psycholog.

img

Mgr. Eliška Hrbková

PsychologPraha 1, Nové Město

Psychoterapeutka Mgr. Eliška Hrbková nabízí odbornou pomoc s důvěrou. Využívám dlouholetou klinickou zkušenost. Uplatňuji kvalitní vzdělání v oblasti psychoterapie.

img

Břetislav Passinger

PsychologBrno

Nabízím Vám psychologicko-poradenské a psychoterapeutické služby s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí. Více informací o možnostech pomoci získáte na prvním setkání.

img

Mgr. Iveta Vacková - Psychosomatika

PsychologPlzeň, Severní Předměstí

Terapeutka v oblasti psychosomatiky poskytující služby v rámci konzultačního a terapeutického centra Psychosomatika Plzeň. Specializuje se na psychosomatickou terapii a prevenci.

img

Psychoterapie - Mgr. Kateřina Achak, DiS.

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Poskytuji psychologickou pomoc, poradenství a psychoterapii, a to buď jednotlivcům nebo párům. Své služby zaměřuji nejčastěji na pomoc ve složitých životních situacích, pomoc při řešení osobních problémů a zejména při cestě ven z bludných kruhů všeho druhu.

img

Mgr. Linda Spěváčková

PsychologPlzeň, Vnitřní Město

Psychoterapeutická léčba psychických obtíží, poruch a psychosomatických onemocnění. Pomoc v nesnadných životních situacích nebo při vztahových problémech

img

ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Iva Wittnerová

PsychologPlzeň, Bolec

Ordinace klinické a dopravní psychologie, kde je poskytováno psychologické poradenství, diagnostika a psychoterapie.

img

Epoché, o.s.

PsychologPlzeň, Doubravka

Plzeňská společnost pro péči o duševní zdraví poskytující služby v oblastech psychiatrie, psychoterapie, klinické psychologie a sociálních službách.

img

Mgr. Jan Betlach

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Jako klinický psycholog nabízím účinnou psychoterapeutickou pomoc při řešení náročných životních situací, osobních i vztahových problémů, při překonávání psychických potíží, poruch a psychosomatických onemocnění.

img

Andrea Šatopletová

KoučPraha 5, Smíchov

Podávám pomocnou ruku všem, kteří jsou si již vědomí toho, že si své životy mohou řídit sami. Podporou a podnětnými otázkami pak mohou dojít novým uvědoměním, které je posouvají k jejich snům a cílům. Jsem koučka, psychoterapeutka, poradkyně.

img

Mgr. Natália Čávojcová

PsychologPraha 8, Karlín

Poskytuji komplexní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro dospělé a dospívající.

img

Mgr. Marian Bartoš

PsychologPraha 3, Vinohrady

Klinický psycholog a psychoterapeut. Nabízím pomoc při hledání cesty v nejrůznějších životních situacích.

img

Mgr. Markéta Jankovská

PsychologPraha 10, Vinohrady

Nabízím psychologické poradenství, psychoterapii, párové a manželské konzultace, krizové intervence a psychodiagnostiku.

img

PhDr. Martina Venglářová

PsychologPraha 3

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka.

img

MUDr. Lydia Lukanyová

PsychologPraha 2, Nové Město

Ordinace psychologa, psychoterapeuta a psychiatra. Nabízí individuální, párovou i skupinovou terapii.

img

PhDr. Alena Koblicová

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychoterapie pro dospělé. Poskytuji psychologické poradenství.

img

Mgr. Petra Karpíšková

PsychologPraha 4

Věnuji se se individuální psychoterapii dospělých, krizové intervenci a psychologické diagnostice.

img

Mgr. Kamila Martinová

PsychologPraha 9, Hloubětín

Ambulantní zařízení v oboru psychologie Praha Hloubětín. Psychologie klinická, poradenství a psychologická ambulance.

img

Mgr. Dagmar Doubková

PsychologPraha 6

Poskytuji psychoterapeutická setkání, ve kterých lze pracovat na tom, co vás trápí, s čím nejste v životě spokojeni a co byste chtěli změnit.

img

Mgr. Magda Hazi

PsychologPraha, Vinohrady

Psycholog, psychoterapeut, psychologická poradna. Nabízím podporu a pomoc v náročných životních situacích.

img

Mgr. Vladimír Janečka

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace psychoanalytické psychoterapie.

img

PhDr. Markéta Karlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinického psychologa.

img

Mgr. Nina Schautová

PsychologPraha 8, Karlín

Psychologická a terapeutická pomoc. Nabízím individuální, rodinnou, párovou i skupinovou terapii, psychologické poradenství a koučování.

img

S.E.N.A, s.r.o.

PsychologPraha 10

Nestátní zdravotnické zařízení klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Pavel Roubal

PsychologPraha, Letná

Klinický psycholog a psychoterapeut. Poradenství zaměřené na psychosomatické potíže, depresivní a úzkostné stavy, problémy v rodinných a partnerských vztazích u dospělých. Supervize případová a týmová.

img

Dr. Miriam Kotrusová - Psychoterapie Praha

PsychologPraha 2

Psychoterapeutická ordinace. Nabízíme psychoanalytickou, individuální a skupinou psychoterapii.

img

PBSP CZ, z.s.

PsychologPraha 6

České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie. Naším cílem je zakotvit PBSP v odborném prostředí v České republice, propagovat a šířit metodu mezi odbornou i laickou veřejnost, integrovat tuzemské odborníky a koordinovat jejich aktivity, podporovat výměnu zkušeností se zahraničními odborníky a organizacemi.

img

Mgr. Irena Adamenková

PsychologPraha 1, Staré Město

Ordinace psychoterapeuta. Především individuální terapie.

img

PhDr. Michaela Šleglová - psychologická poradna

PsychologPraha 5, Smíchov

Psychoterapie a poradenství pro dospělé, děti, páry i rodiny.

img

Dikobrazz - Mgr. et. Bc. Jan Roušal

PsychologPraha, Chodov

Psychoterapie a poradenství. Arteterapie a tanečně pohybová terapie. Pro jednotlivce, páry i skupiny.

img

Mgr. Zuzana Nováková

PsychologPraha

Psychologická poradna

img

Mgr. Roman Telerovský

PsychologPraha 1, Nové Město

Pokud Vás psychický stav a problémy přivedli k myšlence vyhledat psychologa, nebojte se zeptat na možnosti psychologické péče. V případě zájmu o konzultaci mě prosím kontaktujte a společně najdeme vhodnou variantu dalšího postupu. Mezi možnosti patří psychoanalýza, psychoterapie anebo psychologické konzultace.

img

PhDr. Dagmar Steinhauselová

PsychologPlzeň, Bory

Soukromá praxe psychologie a psychoterapie s působením v Plzni a Praze.

img

Mgr. Michaela Fialová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Klinický psycholog, rodinný terapeut s celostním a psychosomatickým zaměřením.

img

Jana Eismanová - LaDílna

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

LaDílna je nezávislý prostor pro psychoterapii, osobnostní růst i prosté zastavení.

img

Lucie Peschiková

PsychologPlzeň, Jižní Předměstí

Zařízení, které nabízí poradenství a terapii lidem, kteří chtějí ve svém životě udělat změnu, učinit krok jiným směrem, poznat víc sami sebe, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci, se kterou si nevědí rady.

img

Mgr. Diana Valečková

PsychologDomažlice

Privátní psychologická a terapeutická praxe Mgr. Diany Valečkové, která Vám nabízí své dlouholeté profesní znalosti a životní zkušenosti, různé psychoterapeutické přístupy a techniky, diskrétnost a respekt v terapeutické práci.

img

Mgr. Martina Gabrielová

PsychologPlzeň, Jižní Předměstí

Psychoterapeutická praxe, která nabízí terapeutické konzultace pro jednotlivce, pár, či skupinu (např. více členů rodiny).

img

Mgr. Anděla Bednářová

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Rodinné poradna pro děti, adolescenty, rodiny i dospělé v Plzni. Poradna je otevřena pro všechny, kteří potřebují pomoc v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, ve škole a při problémech s učením či soustředěním, v rodině, ale i na pracovišti a v partnerských vztazích. Slouží jak jednotlivcům, tak i párům a celým rodinám.

img

Marie Kutilová

PsychologSušice

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací a mezilidských vztahů.

img

Mgr. Kateřina Tóthová

PsychologPlzeň, Slovany

Psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. Věnuji se individuální práci s dětskými i dospělými klienty. Nabízí individuální formu terapie pro dospělé, psychologické poradenství či krizovou intervenci, terapie hrou pro děti, psychologické a výchovné poradenství.

img

Mgr. Zdeněk Hubner

PsychologPlzeň, Slovany

Psychoterapie formou EFT - Emotianal Freedom Techniques, praxe poskytuje i masáže (energetické, rekondiční, lymfodrenáže,..) a životní koučink.

img

TRYING, spol. s r.o.

PsychologPlzeň, Východní Předměstí

Psychosomatické poradenství a konzultační činnost pro ženy. Zaměřuje se na poradenství u gynekologicky nemocných žen, poradenství v těhotenství, v šestinedělí a na předporodní přípravu.

img

Mgr. Petr Klimeš

PsychologPraha, Libeň

Psycholog a psychoterapeut. Nabízím terapeutické služby v Praze a okolí. Terapii orientuji více analyticky, se zaměřením na porozumění problému. Využívám ale přístupů i z dalších terapeutických směrů a terapii celkově ladíme vždy s klientem jemu na míru. Nabízím služby individuální psychoterapie a skupinové psychoterapie.

img

Mgr. Světlana Kozlová

PsychologPraha 2, Nové Město

Balanced Lifestyles Counselling Prague is a friendly and confidential private practice, founded by Svetlana Coalson, MA Honors, Post Grad. Diploma (Psychotherapy), to provide adult and adolescent expatriate clients with professional and ethical individual, marriage and couples counselling in Prague in English.

img

PhDr. Helena Mačasová

PsychologPraha 8, Karlín

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřující se na klinickou psychologii a psychoterapii.

img

Lenka Filípková

PsychologPraha, Vyšehrad

Soukromá psychologická praxe, kde pracuji s jednotlivci, partnerskými páry, rodinou.

img

V sobě doma

PsychologPraha 1, Nové město

V sobě doma, v partnerství doma, v rodině doma, v práci doma, mezi lidmi doma. Chceme, abyste se ve svém životě cítili dobře. Ordinace poskytuje služby v oblastech psychoterapie, poradenství a osobnostního rozvoje.

img

Mgr. Dušan Gregor

PsychologPraha 2, Nusle

Soukromá psychologická praxe poskytující služby psychologického poradenství.

img

PhDr. Iva Macková

PsychologPraha 3, Žižkov

PhDr. Iva Macková je atestovaný klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dorost a dospělé s dlouholetou praxí. S psychoterapeutickou specializací na psychoanalytickou psychoterapii a katathymně imaginativní psychoterapii.

img

PhDr. Iveta Kopecká

PsychologPraha 10, Záběhlice

Psychologická poradna PhDr. Ivety Kopecké nabízí služby v oblastech individuální psychoterapie, psychologické individuální služby a rozvoj sebepoznání.

img

Poradna pro zdraví a rodinu - Zuzana Těšínská

PsychologPraha, Střesovice

Poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti rodinné psychoterapie a psychosomatiky, dále nabízíme psychorelaxační cvičení pro děti. Také zajišťujeme skupinu pro rodiče se ztrátou dítěte a možnost účastnit se přednášek a seminářů.

img

PhDr. Markéta Rokytová

PsychologPraha, Hradčany

Soukromá psychologická praxe PhDr. Markéty Rokytové

img

PhDr. Miloš Sládek

Najdi další pomocPraha 4

Lektor a terapeut, zaměření: Ájurvéda, Čínská medicína, Akupresura, Psychoterapie a alternativní diagnostika, Faster EFT, Reiki, Grafologie a grafoanalýza

img

PhDr. Pavla Vyhlídalová

PsychologPraha, Vinohrady

Zaměřujeme se na psychické problémy vyvolané násilím a špatnou komunikací nebo stresem jako pronásledováním, přepadením, znásilněním a pomoc pro oběti i pro osoby se sklony k násilí či nenásilné řešení konfliktů a psychologická podpora při řešení sporů u soudu. Nabízím trauma terapie a EMDR (znásilnění).

img

Mgr. Klára Konvalinová

PsychologPraha, Nusle

Individuální, párové a rodinné poradenství a terapie. Nabízíme přijetí jedinečnosti a individuality, setkávání v příjemném prostředí, možnost párové a rodinné terapie s jedním nebo dvěma terapeuty, nabídky účasti ve skupinových programech...

img

PhDr. Richard Machan, Ph.D.

PsychologPraha 6, Hradčany

Poskytuji poradenství a psychoterapii v obtížných osobních a životních situacích, partnerských a manželských vztazích. Nabízím práci se strachem, úzkostí, depresemi, poradenství v oblasti osobního rozvoje a posilování sebevědomí. Dále provádím výklady snů, párové terapie a semináře

img

PhDr. Hana Růžičková

PsychologPraha 6, Hradčany

Poskytuji poradenství v oblasti mezilidských, partnerských a rodinných vztahů a pomoc při zvládání složitých životních situací. Prostřednictvím psychoterapie Vám mohu pomoci, pokud máte dlouhodobé osobní či vztahové problémy, nebo Vás trápí psychické obtíže jako je úzkost, deprese, záchvaty paniky nebo nespavost. Mám zkušenosti v léčbě psychosomatických chorob a chronické bolesti, můžete se na mě proto obrátit i s těmito potížemi.

img

PhDr. Bernadeta Bechyňová

PsychologPraha 5, Smíchov

Provoz ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti, dospívající a dospělé. Zaměření na pomoc při stavech úzkosti, pocitech strachu, depresi, problémech v rodině a ve škole. Nabídka individuální psychoterapie, rodinné terapie a psychodiagnostiky.

img

Mgr. Jan Siřínek

PsychologPraha 6, Dejvice

Zaměřujeme se na individuální psychoterapii, psychiatrickou péči, krizovou intervenci a léčbu poruch příjmu potravy. Specializujeme se na soustředění a rozvíjíme všímavost vůči věcem, které přicházejí zevnitř a unikají běžné pozornosti. Zabýváme se i rodinnou terapií.

img

Mgr. Jakub Kuchař

PsychologPraha 2

Psycholog a psychoanalytický psychoterapeut. Léčba deprese a úzkostí, rozvoj osobnosti, sebepoznání, vztahové problémy, psychoanalýza.

img

Mgr. Jana Sonntagová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Nabízím psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé a dospívající klienty v případě osobní a vztahové těžké situace, při pocitu nespokojenosti v životě, úzkosti, smutku, strachu, či snaze lépe porozumět sobě i druhým. Individuální, manželské, párové a rodičovské poradenství a terapie.

img

Bc. Markéta Collerová

PsychologPraha 10, Vršovice

Poskytuji psychoterapii a psychologické poradenství.

img

PhDr. Martin Hajný

PsychologPraha 2, Vinohrady

Nabídka psychoterapie a psychologického poradenství.

img

Thomayerova nemocnice - psychologické oddělení

PsychologPraha 4, Krč

Provozujeme psychologické oddělení. Nabízíme diagnostickou a psychoterapeutickou péči. Pořádáme odborné semináře a zabýváme se školící a publikační činností.

img

Bc. Sabina Trnková

PsychologPraha 9, Libeň

Nabídka psychoterapie, poskytování krizových intervencí, konzultací i poradenství.

img

Psychologické centrum - Holešovice

PsychologPraha 7, Holešovice

Nabízím psychologické poradenství, individuální i skupinové psychoterapie a práce s rodinou. Poskytuji pomoc v těžké životní situaci. Zabývám se také arteterapií.

img

PhDr. Iveta Waidingerová

PsychologPraha, Újezd nad Lesy

Nabízím psychoterapii a odborné poradenství v obtížném a náročném období vašeho života.

img

PROPSYCHE, s.r.o.

PsychologPraha 1, Staré Město

PROPSYCHE s.r.o je nestátní zdravotnické zařízení. Poskytuje odborné a technické služby v oblasti duševního zdraví a psycho-činnosti, poradenství, psychoterapii a krizovou intervenci.

img

Dr. Joseph Dodds PhD.

PsychologPraha 1, Malá Strana

Psychological consultation and professional psychotherapy and counselling by a British psychoanalyst and psychologist. Dr Joseph Dodds offers psychotherapy for a wide range of psychological problems such as depression, stress, anxiety, eating disorders, phobias, relationship issues, obsessive compulsive disorder, trauma, personality disorders, feelings of inner emptiness, life dissatisfaction, and just plain unhappiness.

img

PhDr. Lucie Lebdušková

PsychologPraha, Vinohrady

Nabízím psychoterapie, psychologickou diagnostiku, hypnózy a systemické konstelace.

img

Mgr. Jan Sobotka

PsychologNeratovice

Nabídka psychoterapie, rodinné terapie, poradenství, pomoci v obtížné životní situaci, lektorování kurzů a firemního personálního poradenství.

img

Eva Jungová

PsychologPraha, Modřany

Nabízím služby v oblasti diagnostiky zdravotních, pracovních a partnerských problémů, psychoterapie, práce s emoční pamětí, odblokovací techniky, komunikační dovednosti a nácvik, psychotroniky, využití automatické kresby a psychometrie, psychosomatiky, typologie, osobní koučink, muzikoterapie.

img

Mgr. Veronika Červenková

PsychologPraha, Modřany

Nabízím psychoterapii úzkostných poruch, nadváhy či obezity a poruch přijmu potravy. Pracuji metodou KBT a využívám také hypnózy. Psychoterapii nabízím také pro psychické potíže jako jsou úzkosti, fobie, neurózy a deprese. Poskytuji komplexní vedení při snižování nadváhy.

img

Fakultní nemocnice v Motole oddělení klinické psychologie

PsychologPraha, Motol

Oddělení klinické psychologie nabízí maximální spektrum nabídnutých psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb, pokrývá tak celé kontinuum v poskytování preventivní, diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační péče u dětí i dospělých.

img

Mgr. Silvie Struková

PsychologPraha, Vinohrady

Klinická psycholožka nabízí psychoterapii, psychologické poradenství a poradenství v oblasti rozvoje osobnosti v duchu gestalt terapie a psychoterapie zaměřené na tělo. Problematika: úzkosti, deprese, psychosomatika, potíže související se stresem, krizí či traumatem, vztahové problémy a další.

img

Alivio, s.r.o.

PsychologPraha 1, Hradčany

Provozujeme psychoterapeutické a regenerační centrum. V centru naleznete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí. Nabízíme osobní rozvoj, koučink, vzdělávání jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Pořádáme různé semináře.

img

Hana Kušková

PsychologPraha 5, Smíchov

Nabízím služby v oblasti psychoterapie, kineziologie a reiki.

img

Psychologická poradna Bez Tíže

PsychologPraha 8, Karlín

Provozujeme psychologickou poradnu s nabídkou rodinné, individuální i manželské terapie. Pomáháme při volbě profesního zaměření. Řešíme vztahové problémy, potíže s výchovou dětí či ve škole, depresivní stavy nebo obtížné prožívání rozvodu. Specializujeme se na systematickou psychoterapii.

img

MUDr. Halka Korcová

PsychologPraha, Modřany

Poskytuji poradenství a psychoterapii rodinám, párům i jednotlivcům. Nabízím podporu celostního zdraví a dále rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Pořádám semináře komunikace, krize, výchovy i vztahů. Řeším individuální obtíže v komunikace, navazování vztahů, osobní krize, úzkosti či deprese.

img

PhDr. Marie Rothbauerová

PsychologPraha 10, Záběhlice

Pracuji v rámci systematické psychoterapie, přičemž využívám specializované postupy dle potřeby klientů. Jedná se o KBT a desensibilisaci, logoterapii s paradoxní intencí dereflexí, a dále Autogenní trénink v Ostově modifikaci.

img

Poliklinika zelený pruh

PsychologPraha, Braník

Provoz ordinace psychologie. Specializujeme se na vyšetřovací techniky zaměřené na komplexní rozbor osobnosti. Nabízíme psychiatricko - psychologické poradenství. Pořádáme individuální a skupinové psychoterapie. Provádíme vyšetření pro žadatele o oprávnění nosit střelnou zbraň.

img

PhDr. Alena Řehulová

PsychologPraha, Jinonice

Nabídka psychoterapie, psychologického poradenství, psychodiagnostiky pro děti i dospělé. Zaměření na rizikové jednání u dětí a mládeže, rozvodové a porozvodové konflikty, psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy. Dále pak poradenství při úzkosti, změny nálad, deprese a další negativní pocity.

img

PhDr. Věra Kočarová

PsychologPraha 6, Břevnov

Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti. Pracuji jako klinický psycholog s atestací v oboru asi 20 let. Mám praxi v oblasti psychoterapie, poradenství klinické psychologie, akreditaci pro NBÚ, praxi při výběru specialistů v armádě ČR a osob pro dlouhodobé profesní pobyty v zahraničí. Mám též zkušenosti s výběrem pyrotechniků a osob zařazených do BRN tj.brigády rychlého nasazení a sil okamžité reakce.

img

Mgr. Hana Dobešová

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé.

img

Psychologie u orloje s.r.o.

PsychologPraha 3

Soukromá psychologická praxe. Psychoterapie pro děti i dospělé.

img

PhDr. Markéta Hrdličková, PhD

PsychologPraha 5

Soukromá psychoterapeutická praxe a poradenství.

img

Mgr. Jiřina Melzer

PsychologPraha, Vinohrady

Psychologické poradenství, konzultace, psychoterapie. Komplexní psychologické služby dospělým, dětem i dospívajícím, rodinám i párům.

img

Mgr. Jana Švecová

PsychologPraha 6

Psycholog a psychoterapeut. Poradenství. Zkušenosti v oblasti psychoterapie s dětmi, dospělými i celými rodinami a v práci individuální i skupinové.

img

PhDr. Dana Pařízková

PsychologPraha 2

Poradna psychologie a psychoterapie. Koučink.

img

Mgr. Zuzana Karásková

PsychologPraha 7, Holešovice

Psychologické poradenství a psychoterapie.

img

Jiří Helus

PsychologPraha, Nové město

Zaměření na individuální, párovou a rodinnou psychoterapii. V současné době vedený pod volném sdružení terapeutů Terapie nejen pro rodinu.

img

Neo CZ, o.s.

PsychologPraha 3, Žižkov

Občanské sdružení NEO CZ, o. s. se zaměřuje na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě (např. městská část, škola, sídliště apod.). Naše aktivity si kladou za cíl maximálně podporovat zdravý psychosociální vývoj dětí a mladých lidí a rozvíjet pozitivní stránky každého jedince v rámci cílové skupiny.

img

Nemocnice na Holmolce - klinická psychologie

PsychologPraha 5

Odborníci oddělení Klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce poskytují širokou škálu diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb hospitalizovaným i ambulantním pacientům.

img

PhDr. Pavla Volfová

PsychologPraha 3, Žižkov

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe se službami v oblasti psychoterapie, poradenství a diagnostiky.

img

PhDr. Ilona Preslová

PsychologPraha 1, Staré Město

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé poskytující konzultace, poradenství, krizové intervence, psychoterapeutickou péči, supervizi.

img

Mgr. Radim Karpíšek

PsychologPraha 6

Klinický psycholog a psychoterapeut.

img

Mgr. Jasenka Medenčevič

PsychologPraha, Nové Město

Psychoterapeut a klinický psycholog, který nabízí individuální psychoterapii, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Dále poskytuje psychologické poradenství, krizovou intervenci, relaxace a odborné doprovázení lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli pracovat na sobě a věnovat se svému osobnímu růstu.

img

PhDr. Helena Strnadlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinické psychologie zaměřená na psychické i psychosomatické problémy. Kromě psychologie se také věnuje arteterapii.

img

PhDr. Pavel Moravec

PsychologPraha, Žižkov

Praxe klinické psychologie se zaměřením na psychoterapii hlubinně a dynamicky orientovanou, aplikovanou homeopatickou psychologii.

img

PhDr. Markéta Kačerová

PsychologPraha 2

Individuální, párová a skupinová psychoterapie, poradenství a psychodiagnostika. Krizová intervence. Hypnoterapie.

img

Mgr. Michaela Kocnárová

PsychologPraha, Karlín

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe. Individuální a skupinová psychoterapie, poradenství a koučování.

img

PhDr. Ivan Skalík

PsychologPraha, Vinohrady

Privátní psychologické poradenství a psychoterapie

img

Mgr. Jan Haase

PsychologKralupy nad Vltavou

Klinický psycholog nabízející psychoterapii, psychologické poradenství, psychologické vyšetření a Cogmed trénink pracovní paměti. Pracuje dle principů gestalt psychoterapie.

img

Mgr. Naděžda Soukupová

PsychologPraha, Nové Město

Psycholožka a biosyntetická psychoterapeutka. Ve své soukromé praxi nabízí krizovou intervenci, psychologické poradenství, terapii a osobnostní diagnostiku.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

PsychologPraha 5, Stodůlky

Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.

img

PhDr. Zuzana Vondřichová

PsychologPraha, Holešovice

Diplomovaný Gestalt terapeut, manželský a rodinný poradce.

img

Mgr. Hana Ryšavá

PsychologPraha, Žižkov

Nabízíme psychologické poradenství, terapie a psychoanalýzu. Prostřednictvím individuální a párové psychoanalytické psychoterapie, psychoanalýzy mohu pomoci těm, kteří nejsou spokojeni se svým životem a nedaří se jim to změnit.

img

Mgr. Miroslava Pešlová

PsychologPraha 2, Nusle

Klinický psycholog, psychoterapeut a psychologická poradna online.

img

PhDr. Olga Jablečníková

PsychologPraha, Horní Počernice

Psychologické poradenství, individuální psychoterapie, rodinná a párová psychoterapie, imaginace, relaxace, léčba závislosti, sebepoznání, koučing, pedagogicko – psychologické poradenství.

img

MUDr. Iveta Pánková

PsychologPraha, Dejvice

Naším hlavním cílem v Dejvickém psychoterapeutickém centru je nabízet kvalitní psychoterapeutický servis, který zohledňuje široký kontext situace, ve které se právě klient nachází. Zaměření na individuální psychoterapii, psychiatrickou péči, krizovou intervenci a léčbu poruch příjmu potravy.

img

Psychotesty pro řidiče Praha a Říčany

PsychologPraha

PhDr. Veronika Boháčová - nabízím odborné dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče) a také individuální psychoterapii a poradenství v různých oblastech Vašeho života.

img

VLAM plus s.r.o.

PsychologPraha 4, Spořilov

Soukromé pracoviště klinické psychologie, které poskytuje psychologické vyšetření, psychoterapie a psychologické poradenství. Zaměřuje se na adolescenty a dospělou klientelu.

img

PhDr. Jiřina Voděrková - Psychologické poradenství

PsychologPraha, Holešovice

Psychologické poradenství poskytuje odbornou pomoc při řešení obtížných životních situacích, péči v individuálních, partnerských, rodinných, pracovních a studijních problémech.

img

PhDr. Karel Netík, CSc.

PsychologPraha, Jinonice

Forenzní psycholog a soudní znalec v oboru forenzní psychologie, poskytuje psychologické poradenství a diagnostiku.

img

PhDr. Vlasta Plášková

PsychologPraha 2

Nabízíme psychoanalyticky orientované psychoterapie individuální i párové, krizové intervence, psychologické a manželské poradenství.

img

Lucian Kantor - poradenství

PsychologPraha 1, Nové Město

Jsem poradce, kouč a psychoterapeut zabývající se komunikací a mezilidskými vztahy jak v osobním, tak i v profesním životě. Také supervizor týmů, lektor a externí lektor vzdělávacích společností.

img

Mgr. Bc. Radoslava Růžičková

PsychologPraha, Chodov

Poskytuji odbornou pomoc dospělým i dětem při stresu, úzkosti, depresi a strachu, při řešení osobních a partnerských problémů, závislostí, nezaměstnanosti, poruch příjmu potravy a jiných obtížných a krizových životních situací.

img

DA psychoterapie

PsychologPraha, Nové Město

V daseinsanalytickém psychoterapeutickém pracovišti Vám pomůžeme individuální poradenskou konzultací, krátkodoobou individuální psychoterapií, systematickou dlouhodobou individuální psychoterapií, pravidelnou skupinovou psychoterapií nebo párovými psychoterapeutickými konzultacemi.

img

PhDr. Patricie Anzari, CSc.

PsychologPraha, Bubeneč

Služby individuální psychoterapie a programy osobního růstu. Po celé roky jako součást své psychoterapeutické práce propaguje zdravý životní styl, ekologické myšlení a chování.

img

Mgr. Emílie Šípová, Ph.D. - Psychologická poradna

PsychologPraha 1, Praha 1

Psychologie a psychoterapie Praha 1. Objednání do týdne. Individuální a párová psychoterapie, rodinná psychoterapie, dětská psychoterapie, kurzy asertivity, psychosomatika.

img

Mgr. Lucie Lucká

PsychologPraha, Dejvice

Soukromá praxe poradce - psychologa. Kromě práce s individuálními klienty se věnuje také párové terapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a tréninkovým terapeutem její individuální sekce.

img

Mgr. Milan Polák

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychologická poradna Kaléa nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. Vyberte si jazyk který je vám nejbližší. Hovoříme česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, polsky a rusky. Mezi našimi klienty vítáme děti, dospívající i dospělé, páry i rodiny. Jsme připraveni vám nabídnout jednorázové či opakované konzultace, podpůrné poradenství, krátkodobé a střednědobé poradenství, terapii zaměřenou na osobní růst, rozvoj rodinných a partnerských vztahů.

img

PhDr. Magdaléna Frouzová

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, manželský a předmanželský poradce, psychoterapeut, akreditovaný adiktolog, akreditovaný supervizor-mentor, ředitelka Skálova institutu, přednáší na katedře psychologie FFUK "Integrativní psychoterapie" a "Závislosti a jejich psychoterapie".

img

PhDr. Narcisa Beránková

PsychologPraha, Smíchov

Ordinace klinické psychologie. Služby: diagnostika, individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, zbrojní pasy, řidičské průkazy.

img

Poradna Hellena

PsychologPraha, Háje

Psychoterapeutická Gestalt poradna pro terapii, rodinu a osobní rozvoj. Nabízím individuální psychoterapii, psychologické poradenství, párovou a rodinnou psychoterapii a doprovod při osobnostním rozvoji.

img

Mgr. Pavel Jurníček

PsychologPraha, Vinohrady

Jsem psycholog s více než 10letou terapeutickou praxí. Svoji práci mám rád a ve svém oboru se snažím stále vzdělávat. Věnuji se hlavně individuální, párové a skupinové psychoterapii. Ve své terapeutické praxi s dospělými klienty se zaměřuji zejména na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí.

img

PhDr. Ilona Špaňhelová

PsychologPraha, Vysočany

Psychologická praxe nabízející poradenství a psychoterapie pro děti, dospělé i rodiny.

img

Mgr. Andrea Anderlová

PsychologTřeboň

Psychologická poradna nabízí odbornou terapeutickou práci s dospělými jednotlivci, rodinou i dětmi.

img

Mgr. Zbyněk Bohdal

PsychologTrnové Sviny

Psychologické poradenství Mgr. Zbyňka Bohdala. Od roku 1990 praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a hypnoterapie v rámci státních organizací.

img

Kouzelná Harmonie

PsychologHrdlořezy, Suchdol nad Lužnicí

Kouzelná harmonie pro psychické a fyzické zdraví. Marta Makaki je holistický psychoterapeut, zdravotní kouč a spirituální průvodce.

img

Mgr. Kateřina Slabová

PsychologPísek

Psycholožka a psychoterapeutka. Od r. 1993 pracuji jako psycholožka, manželská a rodinná poradkyně a terapeutka.

img

Alivio centrum

PsychologPraha, Hradčany

Sdruženého ambulantního zařízení psychologických a fyzioterapeutických služeb pro dospělé i děti. V centru najdete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí a k Vaší individuální situaci.

img

MUDr. Pavel Špaténka

PsychologPraha, Holešovice

Poradenská a terapeutická činnost. Terapie sebepoznáním je podle MUDr. Pavla Špatenky přímá cesta k duši člověka, je bezprostředním přístupem do hlubin lidského nevědomí.

img

Psychoterapeutické centrum Lávka

PsychologPraha 6, Dejvice

Psychologická a spirituální pomoc v obtížných životních situacích. Prostor pro sebepoznání, přijetí a změn.

img

PhDr. Miroslava Chmelařová

PsychologPraha, Dolní chabry

Poskytuji psychoterapeutické poradenství. Pomáhám při osobních a vztahových krizích či psychických a psychosomatických potížích. Zabývám se gestalt terapií.

img

Mgr. Petra Narwa

PsychologPraha 6

Terapie a poradenství. Jsem tady pro všechny, kdo v nějaké chvíli cítí, že potřebují pomocnou ruku. Pro rodiče, pro děti, pro učitele a pomáhající profesionály.

img

ZŠ pro zrakově postižené - Speciálně pedagogické centrum

PsychologPraha, Vinohrady

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům. Našimi klienty se stávají děti zpravidla od 3 let, v naší péči mohou zůstat i studenti do ukončení střední školy.

img

Mgr. David Navrátil

PsychologBrno

Nabízím psychologické poradenství pro jednotlivce i páry. Mohu pomoci v životních nebo vztahových krizích, ale i s osobnostním růstem. Mám kompletní dokončené vzdělání v psychoterapii a klinické psychologii.

img

Mgr. Josef Bejček

PsychologBrno

Nabízím služby v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky. Poskytuji psychologické vyšetření pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace i na žádost praktického lékaře.

img

Mgr. Michal Mynář

PsychologBrno, Černá pole

Hledáte-li pomoc u psychologa, či psychoterapeuta, pak Vám moje psychoterapeutická praxe nabízí pomoc v obtížných životních situacích - osobní a pracovní krize, rodinné a partnerské problémy, strach, zvládání stresu a psychosomatických potíží a podobné.

img

Mgr. Jitka Bukáčková

PsychologBrno

Naše firma poskytuje domácí zdravotní péči, psychologické poradenství a hypnózu.

img

Mgr. Kateřina Bauerová

PsychologPraha 2

Jsem psychoterapeutická poradkyně, pedagožka a lektorka. Kromě klasických psychoterapií a terapií s dětmi, jsem se začala od roku 2010 zabývat i hipoterapií.

img

Mgr. Radek Benýšek

PsychologRakovník

Psycholog a poradce v Centru psychologicko-sociálního poradenství SČ kraje Rakovník. Poskytuje individuální, párovou i rodinnou terapii.

img

PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D.

PsychologPraha 8

Psycholožka a psychoterapeutka. V Centru Élektra se soustředí na pomoc zneužitým v dětství.

img

Petra Hálková

PsychologPraha 5

Psycholožka, psychoterapeutka a poradkyně.

img

PhDr. Lenka Bukovská

PsychologVsetín

Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. PhDr. Lenka Bukovská má všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta. Zaměřuje se také na dopravní psychologii.

img

PhDr. Lenka Hervertová

PsychologKolín

Psycholožka a vedoucí Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Kolíně.

img

Mgr. Pavol Jedlička

PsychologBeroun

Poradce a psycholog v Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Beroun.

img

Dagmar Kamarádová

PsychologKladno

Psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog.

img

Mgr. Zbyšek Mohaupt

PsychologPraha 9, Libeň

Psycholog, samostatný manželský a rodinný poradce, psychoterapeut, supervizor ČIS/EASC.

img

PhDr. Renata Mimochodková

PsychologPraha 5

Soukromá praxe psychologického poradenství a psychoterapie.

img

MUDr. Šárka Poupětová

PsychologPraha 10

Psychoterapie, rodinná terapie, poradenství a rozvoj osobnosti. Konzultace pro jednotlivce (děti i dospělé), páry a rodiny.

img

Mgr. Olga Scheinpflugová

PsychologKladno

Psycholožka a vedoucí Manželské a rodinné poradny Kladno.

img

Mgr. Ludmila Stehlíková

PsychologPraha 5

Psycholožka, certifikovaná manželská a rodinná poradkyně II. stupně, psychoterapeutka, supervizorka pro manželské a rodinné poradenství.

img

PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D.

PsychologOlomouc

Odborná psychologická a psychoterapeutická pomoc a péče v krizových, problémových a jiných životních situacích. Individuální a párové konzultace, psychoterapie, skupinová terapie a supervize.

img

Mgr. Cyril Martinek

PsychologNechanice

Psycholog v léčebně návykových nemocí Nechanice, detašované pracoviště Psychiatrické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

img

Mgr. Katarína Struhařová

PsychologVsetín

Psycholog a terapeut. Individuální i párová terapie. Psychologické poradenství.

img

PhDr. Jiří Bauer, Ph.D.

PsychologSokolov

Ordinace klinické psychologie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Odborné poradenství. Dopravní psychologie.

img

PhDr. Věra Müllerová

PsychologČeské Budějovice

Osobní, manželské a rodinné poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. Libuše Dokládalová

PsychologOlomouc

Klinická psychologie, psychoterapie a psychodiagnostika. Vyšetření zdravotní psychické způsobilosti a dopravně-psychologické vyšetření.

img

Mgr. Tomáš Kvarda

PsychologOstrava

Nabízím psychologické poradenství. Zajišťuji párovou i individuální terapii či relaxační techniky. Poskytuji psychologické poradenství ve vztazích, v zaměstnání i v otázkách životního stylu. Provádím koučování osobního a profesního rozvoje jednotlivce i týmu. Pořádám kurzy.

img

PhDr. Ing. Jiří Pavlát

PsychologRychnov nad Kněžnou

Naše firma působí v oblasti klinické psychologie, koučování, forenzní personalistiky, dopravní a pracovní psychologie.

img

PhDr. Jana Pichová

PsychologMladá Boleslav

Psycholog a psychoterapeut nabízející služby v oblastech psychoterapie,koučování, poradenství, dopravně psychologické vyšetření a psychologická diagnostika. Dále se věnuje hubnutí, hypnóze a výživovému poradenství.

img

Mgr. Jaroslav Janský

PsychologKlatovy II

Psychologická praxe Klatovy. Jsme psychologové, pracujeme poradensky a psychoterapeuticky s dospělými a dospívajícími a poskytujeme individuální i skupinové supervize.

img

PhDr. Alexandra Švecová

PsychologVsetín

Psycholog se zaměřením na klinickou psychologii dětí i dospělých a dopravní psychologii. Provádí mj. psychodiagnostiku, individuální, párové, manželské, rodinné a skupinové terapie a dopravněpsychologická vyšetření.

img

PhDr. Jitka Douchová

PsychologPraha 2

Psycholog poskytující psychoterapie, poradenství a krizovou intervenci. Od začátku své profesní dráhy se specializuji na partnerské vztahy, od roku 1982 pracuji jako rodinný a manželský poradce.

img

Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík

PsychologPraha 10

Psycholog, terapeut, pedagog, kouč a supervizor.

img

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.

PsychologPraha 7

Psychologické poradenství a terapie s filozofií celostního přístupu jsou zaměřeny na hledání vlastní cesty každého člověka v tíživých životních situacích i při seberozvoji.

img

Mgr. Martina Jirovská

PsychologPraha 3

Ve své praxi se zaměřuji zejména na řešení obtíží ve vztazích – zejména partnerských, ale také obtíží, které souvisí s navazováním vztahu či výběrem vhodného protějšku.

img

Mgr. Tomáš Blaha

PsychologPraha 6

NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ PORADENSKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE I PÁRY. SPOLEČNĚ HLEDÁME OPTIMÁLNÍ MOŽNOSTI PRO ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ KRIZOVÉ SITUACE SE ZAMĚŘENÍM NA KONKRÉTNÍ POTŘEBY KLIENTA.

img

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

PsychologBrno

V životě každého člověka mohou nastat chvíle, kdy pocítí potřebu lépe porozumět svým pocitům a myšlenkám, naučit se zacházet se svými emocemi nebo se zorientovat ve své životní situaci. Právě v těchto chvílích může pomoci psychoterapie.

img

PhDr. Ludmila Piňosová

PsychologBrno, Kohoutovice

Zaměřujeme se především na osobní problémy, mezilidské vztahy, manželství a rodinu. V této oblasti rovněž nabízíme mediaci.

img

Mgr. Virginia Kočárová

PsychologVyškov

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby v rámci sociálních služeb.

img

PaedDr. Michael Chytrý

PsychologPraha 2

Mezi poskytované služby patří poradna pro manžele a partnery, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti.

img

Vetešník Roman, Empatie

PsychologPraha 8, Troja

Nabízíme psychologické poradenství a rodinnou terapii. Empatie se neprojevuje pouze ochotou porozumět, ale také schopností porozumět...

img

Psychoterapie Kubelíková

PsychologPraha 6

Ordinace hlubinné psychoterapie a psychoterapie v přírodě.

img

PhDr. Hikmet Vavrečková Salihová

PsychologPraha 8

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Nabízím Vám pomoc v situacích, kdy cítíte a potřebujete, aby Váš život šel jinou cestou nebo chcete změnit či zlepšit nějakou jeho dílčí část. Budu ráda průvodcem na Vaší cestě za lepší budoucností. Obrátit se na mě můžete s jakýmkoli problémem, o kterém se domníváte nebo alespoň máte jiskřičku naděje či zvědavosti, že půjde řešit právě psychoterapeutickou cestou.

img

Mgr. Hana Řepová, MANA

PsychologPraha 2, Nové Město

Psychoterapeutka a adiktolog v Praze a jejím okolí.

img

Mgr. Bohuslav Jäger

PsychologPraha, Staré Město

Soukromá psychologická praxe, která kromě psychoterapie, poradenství a diagnostiky rozšířila služby o koučink.

img

PhDr. Andrea Hlubučková

PsychologPraha 10

Psychologické poradenství, psychoterapie a arteterapie.

img

Mgr. Tomáš Holcner

PsychologPraha 2, Vinohrady

Klinický psycholog a psychoterapeut. Nabízí psychologické poradenství a EMDR terapii.

img

Harmonia psychoterapie

PsychologPraha 1

Individuální i skupinová psychoterapie. Poradenství. Bodyterapie.

img

Mgr. Martin Bayer

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace psychoterapie v Praze.

img

Bc. Jana Březinová

PsychologPraha 5, Smíchov

Systemický psychoterapeut kouč a supervizor. 15 let praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství, koučinku a supervize.

img

Terapie Zlatnická - PhDr. Dana Pokorná

PsychologPraha 1, Nové Město

Poskytujeme komplexní psychologické a psychoterapeutické poradenství v problémových situacích každodenního života.

img

Mgr. Zuzana Kráčmarová Turáková

PsychologPraha 6, Bubeneč

Psychoterapie a psychologické poradenství pro dospělé a firmy. Nabízím individuální, skupinovou i párovou psychoterapii.

img

TIPTERA s.r.o.

PsychologPraha 4

Ordinace pro psychiatrii, psychoterapii a supervizi.

img

Mgr. Jan Martínek

PsychologRoudnice nad Labem

Psychologické poradenství. Terapie, nácvik asertivní komunikace, trénink kognitivních funkcích.

img

Mgr. Petra Prest

PsychologPraha 1

Psychologické poradenství, individuální a párová terapie.

img

Mgr. Renata Doležalová

PsychologPraha 3, Vinohrady

Psycholožka a psychoterapeutka. Již 25 let se specializuje na otázky psychického vývoje dítěte.

img

Mgr. Hana Krejsová

PsychologPraha 7

Dětský psycholog. Nabízím psychologické poradenství, terapii a základní diagnostiku dětem a jejich rodičům.

img

PhDr. Michal Novák

PsychologPraha 2

Psychoterapie a psychologické poradenství. Individuální, párová a rodinná psychoterapie.

img

Mgr. Veronika Cimermanová

PsychologPraha, Staré Město

Psychoterapie. Klinická psycholožka v předatestační přípravě.

img

PhDr. Martin Chochola, PhD.

PsychologJesenice, Praha západ

Klinický psycholog, systemický a rodinný terapeut, psychoterapeut v Soukromé psychologické a psychoterapeutické poradně.

img

MUDr. Miroslav Sekot

PsychiatrPraha 9, Letňany

Všeobecná psychiatrická péče.

img

Mgr. Stanislava Svěchotová

PsychologPraha

Psychologie, psychoterapie, psychodiagnostika dospělých. Psychologické konzultace, poradenství a podpůrné intervence v obtížných životních situacích. Školení a semináře zaměřené na sebepoznání s využitím transakční analýzy a psychoanalýzy.

img

Poradna Praha

PsychologPraha 2

Tým odborníků nabízející psychologické poradenství, psychoterapii, psychoterapeutické skupiny, supervize a kurzy a vzdělávání.

img

Mgr. Veronika Buchler

PsychologPraha 5, Klamovka

Psychoterapie a psychologické poradenství.

img

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D.

PsychologPraha 1

Vedoucí Poradny Praha. Psychologie, poradenství, psychoterapie.

img

Mgr. Věra Rejlová

PsychologPraha 9

Psychologické a profesní poradenství. Sportovní psychologie. Psychologická vyšetření.

img

Mgr. Radovan Slavík

PsychologPraha, Záběhlice

Psycholog se zaměřením v oblasti psychologického a kariérového poradenství, diagnostiky a terapie.

img

Ing. Pavel Pelikán

PsychologPraha 6

Psychoterapeut a kouč. Individuální a rodinná terapie, životní koučink a poradenství.

img

Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu

PsychologPraha 6

Komplexní psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie a rodinná terapie pro nadané děti a jejich rodiny.

img

Mgr. Marie Müllerová

PsychologOpava

Psychologická praxe poskytující psychologické poradenství, psychoterapii a diagnostiku

img

PhDr. Mirka Chmelíčková

PsychologPraha, Kunratice

Klinický psycholog a psychoanalytický psychoterapeut. Individuální a párová psychoterapie, psychologické poradenství a psychologická diagnostika.

img

PhDr. Iva Nagyová

PsychologKroměříž

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie poskytující psychoterapie a poradenství v oblasti závislostí.

img

PhDr. Dana Hajná

PsychologŘevnice

Individuální a rodinná psychoterapie. Psychologické poradenství.

img

PhDr. Radoslav Ernest

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psycholog a terapeut. Nabízí psychoterapeutické služby mj. pro jednotlivce s psychosomatickými obtížemi, s poruchami osobnosti (např. emočně nestabilní, hraniční) nebo se závislostmi. Poskytuje párovou terapii dvojicím procházejícím partnerskou krizí.

img

Psychologie Lidsky

PsychologPraha 2

Každý člověk má potenciál čelit svým obtížným životním situacím, občas ale z různých důvodů v nějaké situaci „uvízne“. Psycholog Vám může pomoci lépe se orientovat v této situaci, hledat nová řešení a způsoby, jak této situaci čelit, a emočně Vás podpořit tak, aby jste znovu našli svou životní sílu a rovnováhu.

img

Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.

PsychologPraha 10, Vinohrady

Rodinná terapie, párová a individuální psychoterapie, psychologické poradenství a psychologická diagnostika, krizová intervence, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí. Hypnóza a hypnoterapie.

img

PhDr. Hana Frýdová

PsychologPraha 7

Nacházíte se v nepříjemné životní situaci a nevíte si rady? Zvládáte těžko svůj problém? Jste ovládáni pocity životního a pracovního neuspokojení? Pomůžeme Vám vše vyřešit, stačí se včas s námi telefonicky či elektronickou poštou spojit a domluvit konzultaci.

img

PhDr. Mirka Benešová

PsychologPraha

Psycholožka, koučka, psychoterapeutka

img

Olga Kunertová

PsychologPraha 3

Centrum pro psychoterapii a poradenství. Léčíme deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, pomáháme řešit vztahové problémy a obtížné životní situace. Pořádáme vzdělávací kurzy a semináře pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pedagogy, studenty i veřejnost. Nabízíme masáže celého těla. Provádíme také koučink a mediaci.

img

Psychoterapeutické centrum Gaudia

PsychologPraha 3

Centrum pro psychoterapii a poradenství. Léčíme deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, pomáháme řešit vztahové problémy a obtížné životní situace. Pořádáme vzdělávací kurzy a semináře pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pedagogy, studenty i veřejnost. Nabízíme masáže celého těla. Provádíme také koučink a mediaci.

img

Mgr. Tomáš Zuda

PsychologPraha 2

Pokud se chcete věnovat vlastnímu rozvoji, hledáte pomoc v obtížné situaci nebo chcete lépe prožívat své vztahy s druhými, neváhejte mě kontaktovat.

img

PhDr. Hana Jenčová

PsychologPraha 5

Privátní psycholog a psychoterapeut

img

PhDr. Štěpánka Havlíková

PsychologTřebíč, Týn

Nabízím služby soudního znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, dopravní psychologie a specializace na klinickou psychologii pro obor kultura a školství.

img

Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

PsychiatrPraha 4

Psychiatr pro děti, adolescenty a dospělé

img

Psychoterapeutické centrum POD KŘÍDLY

PsychologPraha 6

Centrum Pod křídly nabízí svým klientům individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

img

MUDr. Zdeňka Janková

PsychologPraha 2

Psychiatrie a psychoterapie

img

Mgr. Martina Telerovská

PsychologPraha 7, Holešovice

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec

img

MUDr. Robert Kečeňák

PsychologPraha 1

Jsme kvalifikovaní odborníci s bohatými praktickými i teoretickými zkušenostmi. V rámci našich služeb nabízíme široké portfolio terapeutických přístupů, šitých vždy na míru individuálním potřebám našich klientů. Profesní diskrétnost a nehodnotící přístup jsou základními východisky v setkávání s našimi klienty. Vycházíme vstříc klientským požadavkům a lektorujeme témata psychohygieny, duševních poruch a osobního rozvoje. V zájmu zkvalitňování našich dovedností se zúčastňujeme pravidelných supervizí.

img

Mgr. Jan Kolář, PhD.

PsychologBrno, Brno město

V rámci své privátní praxe v Brně poskytuji zejména individuální a párovou psychoterapii a poradenství, a to jak jednorázového či krátkodobého charakteru, tak v podobě dlouhodobé systematické práce s klientem na jeho obtížích a životních nesnázích.

img

MUDr. David Holub, Ph.D.

PsychologPraha 3

Konzultace, psychiatrické vyšetření v celém spektru duševních poruch, individuální a párová psychoterapie a psychoanalýza. Poradna pro manžele a partnery, supervize, rozvoj osobnosti.

img

Mgr. Jana Šlégrová

PsychologBrno

Nabízím psychologické konzultace a terapie (nezabývám se diagnostikou). Konzultace poskytuji jednotlivcům, párům i rodinám.

img

Mgr. Jakub Koutný

PsychologBrno, Brno město

Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi pro páry i jednotlivce. Nabízím služby psychoterapeuta a psychologa. Poskytuji psychoterapie a gestalt terapie.

img

Mgr. Veronika Šuráňová

PsychologBrno, Brno město

Nabídka individuální, párové i rodinné psychoterapie, krizové intervence, pomoci při zvládání stresu, relaxačních technik a práce se sny. Dále pomáhám se zvládáním životních změn, se zpracováním traumatické události, při poruchách příjmu potravy, sebepoškozování. Nabízím bioenergetická cvičení.

img

Elia terapie

PsychologBrno, Zábrdovice

Odborná psychoterapie a psychologické poradenství, koučing, konzultace osobního rozvoje, duševní hygiena a arteterapie. Možnost individuální, rodinné i párové konzultace a dlouhodobé spolupráce.

img

Narativ

PsychologBrno, Ponava

Pomáhám uživatelům drog nebo drogově závislým a jejich rodinám jako psycholog, sociální pracovník, terapeut a vedoucí projektů. Nabízím psychoterapii a rodinnou terapii. Pořádám kurzy pro blízké závislých a supervize pro pomáhající pracovníky.

img

Mgr. Libuše Čermáková

PsychologBrno

Ráda bych Vám nabídla odborné služby pro dospělé a dospívající z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie, při které využívám zejména přístup vycházející z principů Gestalt terapie. Psychoterapeutická sezení mohou probíhat také v anglickém jazyce.

img

Terapie Spolu

PsychologBrno, Brno město

Poskytujeme individuální a párovou psychoterapii.

img

Mgr. Ondřej Ženka

PsychologBrno, Brno město

Poskytuji služby v oblasti psychoterapie a psychologické poradenství. Pomoc v obtížných životních situacích, zvládání stresu a krizových situací, vyrovnání se s následky traumat, problémy v oblasti vztahů nebo práce, hledání důležitého rozhodnutí, zájem o seberozvoj či zvědavost.

img

Mgr. Kamila Zieglerová

PsychologBrno, Černá pole

Nabízím služby psychologické poradny, psychoterapie a psychologické pomoci v náročných životních situacích. Zajišťuji psychoterapii individuální, párovou, rodinnou, dětí i adolescentů. Provádím nácvik relaxačních technik a v indikovaných případech hypnoterapii.

img

Nemocnice Milosrdných bratří - Psychologická ambulance

PsychologBrno, Štýřice

Provoz psychologické ambulance. Zajišťujeme psychologickou a terapeutickou pomoc v těžkých životních situacích. Dále se specializujeme na psychodiagnostiku, psychoterapie nebo klinické poradenství.

img

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

PsychologPraha

Absolvovala jsem studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, specializaci somatopsychoterapie a trenérství kulturistiky a fitness na téže fakultě.

img

PhDr. Lenka Mrlinová

PsychologPraha

Nabízím individuální psychoterapii, párovou terapii a psychologická vyšetření.

img

PhDr. Jana Mervartová

PsychologÚstí nad Orlicí

Dlouhodobá klinická praxe, výcvik v krizové intervenci, vzdělání v Systemické terapii. Nabídka individuální terapie, pomoc při řešení krizových situací, osobních, pracovních a vztahových problémů. Poradenství a pomoc při rozhodování.

img

PhDr. Adéla Doležalová

PsychologStrakonice

Psycholožka a poradkyně v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

img

Mgr. Natalie Jeníčková

PsychologPraha 9, Hloubětín

Psycholožka a psychoterapeutka v Rodinném centru Zdeňka Matějíčka při DC Paprsek.

img

PhDr. Martin Kořán, CSc.

PsychologPraha 5

Klinický psycholog, psychoterapeut a zástupce vedoucí oddělení Klinické psychologie v nemocnici Na Homolce.

img

Mgr. Simona Kovářová

PsychologPraha 9

Klinická psycholožka a psychoterapeutka. Vedoucí Náhradní Rodinné Péče v DC Paprsek.

img

PhDr. Petra Novotná

PsychologÚstí nad Orlicí

Ředitelka PPP, psycholog, psychoterapeut, akreditovaný supervizor, europsycholog, metodik prevence PPP (okres Ústí nad Orlicí), certifikátor PP. Místopředsedkyně Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden.

img

Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.

PsychologOlomouc

Klinická a poradenská psycholožka, psychoterapeutka a profesorka vyučující v Olomouci.

img

Mgr. Michal Šafář, PhD.

PsychologOlomouc

Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika - zaměření na skupinovou psychoterapii, sociálně psychologický výcvik, sportovní psychologii, vedení motivačních kurzů, kurzů komunikace v zátěžových situacích, zvládání stresu aj.

img

PhDr. Jaroslav Šturma

PsychologPraha 9, Hloubětín

Klinický psycholog a ředitel Dětského centra Paprsek. Přednášející na Katedře psychologie FF UK.

img

PhDr. Matúš Šucha, PhD.

PsychologOlomouc

Dr. Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravně obecně a na problematiku manažerského poradenství.

img

Mgr. Petra Valkony

PsychologČeský Krumlov

Dětská klinická psychologie. Nabídka psychodiagnostiky, poradenství a psychoterapie.

img

Mgr. Pavel Pavlovský

PsychologŘevnice

Služby psychologické ambulance a psychoterapie. Poskytuji psychologické poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů a situací, psychologickou diagnostiku osobnosti a intelektových schopností či psychologický výklad snů a psychoterapeutický koučing.

img

PhDr. Dokoupilová klinická psycholožka s.r.o.

PsychologHavířov

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé

img

Yelena Chaikova

PsychologChomutov

Poskytuji psychologické poradenství pro dospělé a děti. Zajišťuji psychologickou diagnostiku. Pomáhám řešit problémy a otázky v oblasti úzkosti, apatie, rodiny, umění komunikace, vývoje osobnosti, manželství i jednání.

img

Mgr. Filip Jadlovec

PsychologOstrava

Psycholog, psychoterapeut a kouč vedoucí soukromou psychologickou praxi v Ostravě. Nabízí poradenství, psychoterapii, krizovou intervenci a psychologická vyšetření.

img

Mgr. Jan Dufek

PsychologHustopeče

Ambulance klinické psychologie poskytující komplexní psychologickou péči pro dospělé a dospívající - individuální psychoterapii, krizovou intervenci, psychologickou diagnostiku, psychologické konzultace a poradenství.

img

VIA ALTERA

PsychologHorní Bludovice

Nabízíme psychologické poradenství, terapii pro děti i dospělé, diagnostiku a lektorskou činnost. Zaměřujeme se na psychoterapie, psychodiagnostiku, výchovné poradenství, supervize, sebepoznání a rozvoj osobnosti. Zajišťujeme párové, rodinné a skupinové terapie.

img

Mgr. Daniela Saifrtová

PsychologSlaný

Akreditovaná ordinace klinické psychologie nabízí kompletní psychoterapeutické, poradenské i diagnostické a lektorské služby.

img

Mgr. Jan Švehlík - psychoterapie

PsychologPraha 2, Vinohrady

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Ve své soukromé praxi v Praze 2 - Vinohradech poskytuji psychologické konzultace i dlouhodobější terapie.

img

Mgr. Pavlína Němcová

PsychologÚvalno

Psycholog, bývalý oblastní metodik prevence a zaměstnanec PPP Opava. Nyní v sociálních službách a v sociálně právní ochraně dětí, hlavně pěstounských dětí. Terapie ranných traumat.

img

Ambulance klinické psychologie - Kladno

PsychologKladno

Oddělení klinické psychologie poskytuje služby pouze dospělým pacientům.

img

Slavomil Fischer - Salix

PsychologÚstí nad Labem

Samostatná ordinace lékaře specialisty, nabízím psychologické poradenství a diagnostiku. Provádím manželské a rodinné poradenství, psychoterapie, zvládání stresu, potíže se zaměstnáním, specifické potíže, cílené vyšetření a posudky pro soud, zbrojní průkaz a další.

img

Psychocentrum Zlín

PsychologZlín

Odborný tým našeho centra v současné době tvoří lékař – psychiatr a psychologové. Výhodu pro naše klienty a pacienty vidíme v soustředění komplexních psychiatricko – psychologických služeb na jednom místě. Pro náš tým je pak cenná možnost vzájemné kolegiální podpory a výměny zkušeností.

img

MUDr. Jiří Syrovátka

PsychiatrPraha, Břevnov

Psychiatr a vedoucí lékař ve zdravotním zařízení Psychiatrie Břevnov. Zaměření v oblastech psychiatrie, adiktologie, psychoterapie a psychosomatiky.

img

Psychoterapeutické poradenství a psychodiagnostika

PsychologKroměříž

Klinický psycholog a psychoterapeut, akreditovaný dopravní psycholog. Nabízí psychodiagnostiku řidičů, kognitivně behaviorální terapie, psychoterapeutické poradenství a supervizi.

img

Abbia Clinic, s.r.o.

PsychologBrno

Specializovaná terapie a optimalizace mozkových funkcí. Již 5. rokem pomáháme lidem s problémy. Do našeho specializovaného teamu patří psychologové, psychiatr, speciální pedagogové, neurologové, somatoterapeut - fyzioterapeut , dále lékař, zabývající se celostní medicínou a rodinný terapeut.

img

PhDr. Pavel Humpolíček

PsychologBystřice pod Hostýnem

Odborný psycholog a psychoterapeut nabízející terapie, diagnostiku, lektorování, supervizi a coaching.

img

PhDr. et Mgr.Pavla Šňupárková

PsychologMoravská Ostrava

Akreditovaná psycholožka, psychoterapeutka a lektorka působící v Ostravě. Mezi nabízené služby patří psychoterapie a poradenství, diagnostika, vyšetření řidičů, kurzy a školení.

img

MUDr. Jiří Bartoš

PsychologKarlovy Vary

Psychoterapeut, psychiatr, supervizor a také soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Nestátní zdravotnické zařízení, které má smluvní vztahy s pojišťovnami 111, 205, 211, 207, 201.

img

PhDr. Eva Hofírková

PsychologPraha, Troja

Klinický psycholog poskytující také dopravně psychologická vyšetření.

img

SVP Archa

PsychologChrudim II

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Chrudim se zabývá všemi fenomény souvisejícími s výchovou a to v tom nejširším smyslu.

img

PhDr. Dagmar Jílková

PsychologPraha, Střížkov

Psychologická diagnostika a poradenství (i firemní), odborná pomoc při řešení svízelných životních situací a při ztrátě duševní rovnováhy.

img

Iva Dvořáková

PsychologPraha, Nové Město

Nabízím psychologickou diagnostiku osobnosti, poradenství, krátkodobou i dlouhodobou terapii dospělých i dětí. Jsem plně kvalifikovaná poskytovat služby na vysoké úrovni, jsem členem Asociace klinických psychologů.

img

ACHat

PsychologHradec Králové

Poradna PaedDr. Anny Chaloupkové. Poskytuje služby školské a pedagogicko-psychologické, psychoterapeutické, výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, alternativní programy a další služby.

img

PhDr. Olga Rutová

PsychologOstrava, Bělský les

Ambulance klinické psychologie nabízející individuální psychoterapii dospělých a dětí a psychologické vyšetření dospělých a dospívajících.

img

Mgr. Veronika Žáčková

PsychologPraha 1

Nabízím profesionální poradenství, konzultace a terapie zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznání a pomoc v obtížných životních situacích.

img

MUDr. Silvia Nürnberger - TERAPSI

PsychologPraha 5

Specializuji se na individuální, párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie, krizové intervence, komplexní psychiatrické a pedopsychiatrické vyšetření. Nabízím poskytování služeb v českém, slovenském, německém i anglickém jazyce. Možnost využít služby i v jiném prostředí než v ordinaci.

img

PhDr. Slavomír Seňo

PsychologPraha 7, Bubeneč

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Atestace z klinické psychologe a funkční specializace pro systematickou psychoterapii. Praxe PL , RIAPS, CKI, LD. Od r. 1994 soukr. ord.

img

MUDr. František Matuška

PsychologPraha 2, Vinohrady

Pomoc při řešení osobních problémů, psychoterapie a hypnoterapie, párová a rodinná terapie, psychiatrické ambulantní služby, vše zaměřeno na řešení osobních, vztahových a komunikačních problémů. Pomoc při řešení pracovních potíží či při profesionálním rozvoji, vzdělávací a tréninkové programy, semináře, kurzy, výcviky, organizační poradenství; individuální, týmová a/nebo skupinová supervize, individuální koučování a koučování týmů. Zaměřeno na rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, zvládání stresu, timemanagement a selfmanagement, podporu rozvoje reflexe a sebereflexe.

img

Mgr. Hana Bartošová

PsychologPraha 4, Háje

Zabývám se poradenstvím a psychoterapií v oblasti mezilidských vztahů - manželské problémy, rodinné a výchovné problémy - a nejčastějších psychických obtíží jako jsou deprese, úzkosti, neurotické poruchy a obtíže vznikající v náročných životních situacích.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

PsychologTřebíč

Pedagogicko-psychologická poradna vTřebíči je součástí organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina. Pracují zde psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti od předškolního věku do ukončení vzdělávání na střední, popř. vyšší odborné škole, jejich rodiče a učitelé.

img

Mgr. Blanka Šimková

PsychologBrno

Nabídka služeb zahrnuje individuální sezení s klientem, kde se společně snažíme najít odpovědi na jeho problémy.

img

MUDr. František Žahourek

PsychologPísek

Psychologická poradna - psychoterapie - manželská poradna. Psycholog a psychoterapeut nabízí komplexní psychoterapeutické služby. Pracujeme s jednotlivci i páry formou individuální, párové a skupinové psychoterapie. Diagnostika a léčba psychických poruch ve stáří.

img

Centrum psychologických služeb - Mgr. Ludmila Lauterbachová

PsychologLiberec

Jsme volné sdružení psychologů a psychoterapeutů.

img

Psychologická poradna Ametyst

PsychologČeský Těšín

Psychologické poradenství, krizová intervence, psychoterapie, adiktologické služby - léčba závislosti, spoluzávislosti, syndromu DDA, poradenství pro rodinné příslušníky. Služby jsou určeny dospívajícím a dospělým klientům.

img

PhDr. Věra Tomášová

PsychologPardubice

PhDr. Věra Tomášová psycholožka a soudní znalkyně s dlouholetou praxí.

img

Mgr. Soňa Bajerová

PsychologBrno

Soukromá psychologická poradna poskytující služby pro rodiče a děti, rodinné poradenství či individuální krátkodobé i dlouhodobé konzultace a diagnostiky včetně vypracování odborné zprávy. Psychologická poradna je určena dětem, dospívajícím a dospělým klientům.

img

Psychologická ambulance II - Nemocnice Znojmo

PsychologZnojmo

Psychologické vyšetření - diagnostika duševních poruch.

img

Neuropsychologická diagnostika - Ústřední vojenská nemocnice Praha

PsychologPraha

Neuropsychologická diagnostika poskytuje doplňující informaci k somatickému vyšetření neurologa. Pomáhá zhodnotit aktuální stav i upřesnit prognózu klienta. Diagnostická rozvaha hodnotí možné narušení klientova běžného fungování. Na základě výsledků vyšetření nabízí ÚLPO klientům další možnosti dlouhodobé spolupráce v rámci skupinové i individuální terapie.

img

Institut klinické psychologie

PsychologPraha

Organizování kurzů a seminářů z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychopatologie.

img

Centrum Sluníčko

PsychologPraha, Libeň

Nabídka masáží těla, reiki kurzů i terapie, reflexní terapie a manuální lymfatické masáže, shiatsu a psychoterapie. Poskytování baňkování, moxování a pulsní diagnostiky. Zajišťuji také semináře.

img

PhDr. Yveta Mikuličová

PsychologÚstí nad Labem, Střekov

Provozuji ordinaci klinické psychologie pro děti a dospělé. Nabízím psychoterapii a koučování osobnostního rozvoje, supervizi pro všechny pomáhající profese a dopravní psychologii. Poskytuji lektorské a další psychologické služby dle dohody.

img

Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech

PsychologPardubice

Poskytování psychologického poradenství.

img

PhDr. Ivona Šporcrová

PsychologBrno

Ambulance klinické psychologie. Nabízíme psychoterapii, psychodiagnostiku a psychologické poradenství.

img

PhDr. Miloslava Vysloužilová

PsychologPřerov

Privátní psychologická ambulance. Psychoterapie a diagnostika.

img

PhDr. Jaroslava Holická

PsychologOlomouc

Ambulance klinické psychologie. Psychodiagnostika, poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. et Mgr. Evžen Panovský

PsychologPardubice

Psychoterapeutické centrum klinicko-psychologické diagnostiky, psychoterapie a psychologického poradenství. Zařízení poskytuje především individuální a skupinovou terapii. Má možnost provozovat denní psychoterapeutický stacionář, bude-li tento druh péče ze strany zdravotních pojišťoven podporován.

img

Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.

KoučKladno

Poskytuji systemickou psychoterapii individuální pro dospělé osoby. Systemická psychoterapie je jedním z druhů psychoterapie, jinak také nazývána "krátká terapie zaměřená na řešení".

img

Lenka Sadilová

KoučPraha

Profesionální externí kouč se zaměřením na individuální koučink středního managementu, individuální koučink zaměstnanců, týmový koučink, malé firmy a životní koučink.

img

Mgr. Ivana Jakubeková

PsychologBlansko

Soukromá psychologická praxe. Jsem psycholožka a terapeutka. Mým cílem a posláním je nabízet pomoc a průvodcovství dětem a dospělým, kteří se ocitnou ve stavu jakékoli životní nepohody.

img

Katrin Nováková

Najdi další pomocFrýdlant nad Ostravicí

Kineziologie One Brain Tato metoda napravuje komunikaci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou tím, že odstraňuje blokády vzniklé prožitým traumatem či stresem. Hlubinná abreaktivní psychoterapie pomocí ní lze léčit vše, mající příčinu v prožitých traumatických událostech.

img

Bc. Alexandra Klozová

Najdi další pomocPraha 9, Hloubětín

Provádím fyzioterapii, biodynamické masáže (součást body-psychoterapie, napomáhající zpracovat paměťovou stopu fyzického i emočního prožitku uloženého v těle), reflexní terapii a Breussovu masáž (masáž zaměřená na protažení páteře a výživu plotének).

img

Mgr. Ondřej Novák

PsychologBrno

Nabídka psychologického poradenství, individuální psychoterapie a psychologické diagnostiky. Zajištění pomoci při úzkostech, potížích se spánkem, depresí a traumatech.

img

Ústav sociální péče Křižanov

Najdi další pomocKřižanov

Vytváření podmínek k prevenci sociální izolace dětí od 3 let s mentálním postižením a mládeže i dospělých s přidruženými a kombinovanými vadami.

img

Psychologické centrum Liberec s.r.o.

PsychologLiberec

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující ambulantně odborné psychologické služby dospělým, párům, rodinám a dospívajícím.

img

PhDr. Martina Komzáková, PhD

Najdi další pomocPlzeň

Nabídka arteterapie, integrované psychoterapie a poradenství.

img

Mgr. Josef Zika

Najdi další pomocChomutov

Psychoporadna kombinující psychoterapii a regresní terapii. Arteterapie. Kurzy osobního rozvoje.

img

Mgr. Yvonne Holčáková - psychologická a psychoterapeutická praxe

PsychologBrno, Židenice

Psychoterapie a psychologické poradenství dospělým a dospívajícím od cca. 16 let.

img

Mgr. Hana Formánková

PsychologBrno

Psychologická poradna, psychoterapie, arteterapie. Celostní medicína. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, jednooborové magisterské studium psychologie

img

Centrum PODPORA

PsychologTeplice

Centrum PODPORA je podpůrné, psychoterapeutické i poradenské centrum pro všechny, jež se rozhodli aktivně řešit situace, které jim nejsou lhostejné.

img

Bílá šalvěj - Vlasta Kovalčíková Lindová

Najdi další pomocPlzeň

Centrum Bílá Šalvěj - Arteterapie, aromaterapie, masáže, poradenství v oblasti zdraví, psychoterapie a další. Individuální konzultace, přednášky, kurzy, semináře.

img

Mgr. Martin Zim

PsychologÚstí nad Labem

Psychoterapeut a adiktolog s registrací a s výcvikem v dynamicky a hlubinně orientované psychoterapii nabízející psychoterapeutické služby a poradenství s osobním individuálním přístupem a odbornou garancí.

img

Pod křídly, s.r.o.

PsychologPraha 6

Psychoterapeutické centrum mezi jehož základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování.

img

Život začít - Petra Tošnerová

PsychologRoudnice nad Labem

Mnohdy se dostaneme v životě do situací, kdy nevíme sami, jak se z nich dostat. Rodina, přátelé ani známí pomocnou ruku nepodávají a pokud ano, nepřichází pomoc taková, jakou si představujeme. Kam jít, kde pomoc hledat? Společně se pokusíme Váš problém vyřešit a nový život začít.

img

Věra Cápková

Najdi další pomocBruntál

Masážní salón, který dodá pohodu Vašemu tělu i mysli.

img

Alternativní poradna.cz

Najdi další pomocPlzeň, Severní předměstí

Mgr. Miroslav Jirman je matematik, speciální pedagog, psycho-hypnoterapeut, samovůdčí Alternativní poradny Plzeň. Specialista na rozvoj lidského potenciálu.

img

Ozdravné centrum Salvia

Najdi další pomocTrutnov

V ozdravném centru Salvia se poskytují zejména individuální služby pro osobní rozvoj, odblokování ,harmonizaci, relaxaci a regeneraci. Služby jsou poskytovány komplexně a celostně tak, aby došlo k uvolnění blokujících energií , samouzdravení a navýšení vibrační úrovně. Vše s respektováním vyšších zákonů.

img

Jan Roneš

PsychologKladno

Terapeut a lektor Metody RUŠ

img

Katerina Vančová

PsychologVrchlabí

Nabízím pomoc při řešení obtížných životních situací, při odbourávání depresí, stresu, pocitech úzkosti, strachu a dalších negativních emocí.

img

Bílá šalvěj - Vlasta Kovalčíková Lindová

Najdi další pomocPraha

Centrum Bílá Šalvěj - Arteterapie, aromaterapie, masáže, poradenství v oblasti zdraví, psychoterapie a další. Individuální konzultace, přednášky, kurzy, semináře.

img

Psychiatrie Roudnice

PsychiatrRoudnice nad Labem

Věnujeme se ambulantní psychiatrii a psychoterapii ve skupině i psychoterapii individuální.

img

Mgr. Richard Procházka

Najdi další pomocBrno

Propojení homeopatie, psychoterapie a bodyterapie.

img

Yvona Kunová

PsychologPraha 2

Nabízím poradenství a terapie v oblasti psychosomatiky, regrese, osobního rozvoje a péče o duševní i fyzické zdraví. Pořádám skupinová setkání.

img

Ivana Abramčuková

PsychologČeské Budějovice

Psychologické a terapeutické centrum. Skupiny a semináře.

img

Vladimír Marček, Ph.D.

PsychologBrno

Psychoterapie, psychologické poradenství a psychologické testy.

img

Mgr. Vendula Kolářová

PsychologLiberec

Soukromá ordinace psychologa a psychoterapeuta. Poradenské, psychoterapeutické a psychodiagnostické služby pro děti, dospívající i dospělé.

img

Mgr. Kateřina Krátká

PsychologPraha 4

Psychoterapeutická poradna, sebepoznání a osobní rozvoj.