Najdi Pomoc

Lenka Filípková

Psycholog
Vratislavova 33/2 Praha Vyšehrad Naplánovat trasu

Soukromá psychologická praxe, kde pracuji s jednotlivci, partnerskými páry, rodinou.

Soukromá psychologická praxe, kde pracuji s jednotlivci, partnerskými páry, rodinou.

Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuji

  • Na podporu klientů v období krize - životní, pracovní, osobnostní, partnerské (pomoc přestát krizi, orientace v krizi, hledání alternativ, které v krizi nevidíme, hledání zdrojů k uzdravení v sobě, uvolňovací techniky).
  • Na pomoc v partnerských a manželských vztazích.
  • Na pomoc při řešení otázky neplodnosti včetně alternativy adopce
  • Na pomoc rodinám (hledání různých alternativ ve výchově dítěte, zharmonizování vzájemných vztahů, posilování rodičovské role, podpora v období, kdy se děti osamostatňují a odcházejí z původní rodiny), na pomoc dětem a dospívajícím (hledání vhodných postupů a terapií, podpora v procesu změn.
  • Na pomoc rodinám, párům i jednotlivcům, kteří se rozhodli přijmout děti do adopce, pěstounské péče a tzv. hostitelské péče. (provázení v rozhodovacím procesu, fázi přijímání, adaptační fázi, při výchovných a jiných potížích)
  • Na provázení rozvádějících se či rozvedených rodičů (pomoc při dohodách o styku s dětmi, problematika střídavé péče).
  • Na provázení rodin s dítětem s postižením, nerovnoměrným vývojem, nejasnou diagnózou, závažnou diagnózou nebo nejasnou prognózou (terapie, podpora při náročných lékařských terapiích, pomoc v rozhodovacích procesech, pomoc zvládnout závažnou diagnózu v širší rodině, pomoc orientovat se ve vlastních pocitech a emocích).
    Na pomoc dětem v ústavním zařízení (práce na porozumění osobního příběhu, adaptace v ústavním zařízení, vztahy s biologickými rodiči, příprava k adopci, pěstounské péči)
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.