Najdi Pomoc

Mgr. et Bc. Vladimír Sácký

Psycholog
Havlíčkovo nábřeží 2728/38 Ostrava Moravská Ostrava Naplánovat trasu

Psychoanalytický psychoterapeut, psycholog. V psychoterapeutické práci považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře a úctě. To vše v bezpečném prostoru, kde je mlčenlivost a etika práce samozřejmostí. V práci vždy vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost pro kterou lze nalézt jedinečné řešení její životní situace.

Psychoanalytický psychoterapeut, psycholog. V psychoterapeutické práci považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře a úctě. To vše v bezpečném prostoru, kde je mlčenlivost a etika práce samozřejmostí. V práci vždy vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost pro kterou lze nalézt jedinečné řešení její životní situace.

S čím Vám mohu pomoci

Nejčastější obtíže:

 • problémy v partnerském soužití
 • konflikty s členy rodiny
 • obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb
 • pocit nedostatečného naplňování vlastních schopností
 • nespokojenost se sebou
 • nedostatek uspokojení v pracovním životě
 • sexuální problémy
 • nízká sebeúcta nebo nedostatek sebedůvěry
 • truchlení nad ztrátami jakými jsou smrt někoho blízkého, potrat, neplodnost, odloučení nebo rozvod
 • psychosomatické symptomy
 • úzkosti, fobie
 • deprese
 • vyrovnávání se s životními přechody: narození dítěte, krize středního věku
 • závislost na drogách, alkoholu, aj.
 • poruchy příjmu potravy
 • vzpomínky na rané traumatické události
 • neuspokojivé vztahy
 • nadměrná sebekritičnost
 • problémy s vlastní identitou
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.