Najdi Pomoc

Mgr. Jana Cozlová

Psycholog
Na Struze 30 Trutnov Naplánovat trasu

Poskytujeme psychologickou péči dětským i dospělým klientům. Dále také speciálně pedagogickou pomoc při obtížích s učením ( vhodné zejména u začínajících školáčků ) i systematickou individuální reedukaci poruch učení.

Poskytujeme psychologickou péči dětským i dospělým klientům. Dále také speciálně pedagogickou pomoc při obtížích s učením ( vhodné zejména u začínajících školáčků ) i systematickou individuální reedukaci poruch učení.

Služby

Klinická psychologie

  • Do péče přijímáme děti a dospívající všech věkových kategorií. V rámci psychodiagnostiky se zabýváme především posouzením vývojové úrovně a úrovně rozumových schopností, podílíme se na diagnostice poruch autistického spektra a ADHD, poskytujeme krizové intervence pro děti a jejich rodiče v náročných životních situacích, podpůrné vedení dětí a případně jejich rodičů (např. u dětí úzkostných, dlouhodobě či chronicky nemocných, s diagnózou ADHD, s poruchami učení atd.), výchovné poradenství pro rodiče, pomáháme připravit dětské pacienty na náročné lékařské zákroky, ošetřujeme děti traumatizované. Při práci využíváme především hravé a arteterapeutické techniky. Občas bývá naším pomocníkem i canisterapeutický pejsek Artík.
  • U dospělých klientů provádíme vyšetření na doporučení praktického nebo odborného lékaře (nejčastěji psychiatra, neurologa, gastroenterologa) a lékařské posudkové služby OSSZ. Poskytujeme krizovou intervenci klientům v akutní krizi nebo v náročné životní situaci, případně následnou krátkodobou podpůrnou terapii. Pro pacienty po cévních mozkových příhodách a po úrazech hlavy nabízíme kognitivní rehabilitaci. Dlouhodobou systematickou a párovou terapii neposkytujeme.

Speciální pedagogika

  • Speciálně pedagogickou pomoc při obtížích s učením ( vhodné zejména u začínajících školáčků ) i systematickou individuální reedukaci poruch učení. Speciální pedagog otestuje váš styl učení a poradí vám, jak jej případně zefektivnit. 

Profesní orientace

  • Někteří žáci a studenti nejsou rozhodnuti, kam chtějí profesně směřovat, případně by si chtěli ověřit, zda jimi vybraná škola či učiliště jsou pro ně vhodné. Vyšetření profi orientace u nás trvá cca 3,5 hodiny, probíhá individuálně i skupinově, je vhodné i pro děti s poruchami učení. Využíváme standardizované psychologické testy, které jsou administrovány na PC. Umožní nám zmapovat strukturu schopností, osobnostní dotazník poskytuje informaci o osobnostních charakteristikách, test zájmů pak pomůže s orientací v konkrétních profesních oborech. Po skončení vyšetření a vyhodnocení získaných dat poskytujeme individuální konzultaci pro žáka i rodiče. Toto vyšetření je určeno pro žáky ZŠ i studenty SŠ. Dopravní psychologie

Dopravní psychologie

  • Dopravně psychologické vyšetření probíhá každý čtvrtek vždy od 8 a od 13 hodin na akreditovaném pracovišti v Trutnově

Mgr. Jana Cozlová

Klinický psycholog a vedoucí pracoviště Cognito.
V roce 1993 jsem ukončila studium psychologie na FF UK Praha a nastoupila do PPP v Trutnově, kde jsem pracovala s přestávkami (mateřské dovolené) 10 let. Od roku 2002 jsem zároveň na částečný úvazek spolupracovala se SPC pro děti s autismem v Trutnově. Od roku 2003 pracuji ve zdravotnictví v soukromé ambulanci. Atestovala jsem v roce 2007. Absolvovala jsem řadu kurzů zaměřených na diagnostiku poruch autistického spektra (APLA Praha Mgr. Thorová, IPVZ PhDr. Krejčířová), 2003 - 2006 výcvik v systemické rodinné terapii, 2006 - 2008 postgraduální vzdělávání v oboru dopravní psycholog, 2013 výcvik v metodě EEG Biofeedback, 2015 výcvik pro lektory rehabilitačních kurzů (pro oblast dopravní psychologie), nyní jsem frekventantkou výcviku v Gestalt terapii u IVGT Praha.
Dalšími kurzy, kterými jsem prošla jsou např. krizová intervence, terapeutická metoda Sandplay, kurzy relaxačních technik, metoda somatického prožívání a další.

 

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.