Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Psychodiagnostika

Slovník pojmů

Psychologie - psychologie dopravy

Psychologie dopravy je aplikovaná psychologická disciplína, jejímž předmětem studia jsou psychické procesy a chování účastníků dopravního a přepravního procesu, a to jak těch, kteří aktivně zajišťují tyto procesy (řidiči, posádky trakčních vozidel, letadel, plavidel, atd.), tak cestujících, chodců atd.

Psychologie - psychodiagnostika

Psychodiagnostika (či psychologická diagnostika) je speciální psychologická disciplína, která zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy, případně jiné charakteristiky jednotlivců.

Soudní znalci - grafologie

Znalec v oboru grafologie vypracovává znalecké posudky pro soudy a státní instituce, určuje pravosti úředních listin a podpisů a analyzuje rukopisy z hlediska psychodiagnostického.

Poradenství - grafologie

Grafologie (psychologie rukopisu) je projektivní psychodiagnostická metoda, která se zabývá vztahem mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Ve skutečnosti však neexistuje jedna grafologie, ale mnoho různých grafologických metod a přístupů. Tyto metody se v důsledku také liší komplexitou uchopení rukopisu, a tedy i mírou úspěšnosti a přesnosti.

Odborné články

Nic nenalezeno

odborné kontaky

img

ADITEA centrum osobního rozvoje

PsychologPraha 2, Vinohrady

Poskytujeme komplexní psychoterapie individuální, skupinové, rodinné nebo párové. V naší ordinaci probíhá diagnostika dětí i dospělých. Při léčebných procedurách dbáme na osobní rozvoj jedince. V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti autismu. V naši ordinaci jsme také připraveni řešit problémy autistického spektra jako je Aspergerův syndrom.

img

Mgr. Jaroslav Šraděja

PsychologZlín

Poskytuji psychologické poradenství, psychodiagnostické a psychoterapeutické služby v rámci přístupu terapie zaměřené na klienty C. R. Rogerse. Nabízím i komplexní kariérně-osobnostní vyšetření, tzv. bilanční diagnostiku.

img

PSYCHOLOGOS.CZ - psychologické služby v centru Brna

PsychologBrno, Brno-Střed

Nabízíme individuální terapii, psychologické poradenství a služby dětského psychologa v centru Brna. Zaměřujeme se nejen na dospělou klientelu, psychologické služby nabízíme i párům, rodinám a dětem. Naším výchozím přístupem je Gestalt psychoterapie.

img

Jiří Čapovec

PsychologZátor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahu (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

img

Druhá praxe psycholog Admin tester

Psycholog, Nesprávná

Testovací profil - prosím ignorujte.

img

TELEMENS, s.r.o.

PsychiatrPřerov

Provoz nestátního zdravotnického zařízení činného v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, OAT a specializovaných poraden.

img

Psychologické centrum - Tomáš Kalisch

PsychologOstrava

Psychologické centrum sdružuje pracoviště psychologického poradenství a diagnostiky a pracoviště dopravní psychologie akreditované Ministerstvem dopravy ČR.

img

PhDr. Jiří Tyl

PsychologPraha 6

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

img

Mgr. Daniela Kvasničková

PsychologKopřivnice

Provoz ordinace klinické psychologie se zaměřením na psychodiagnostiku dětí i dospělých a psychoterapii.

img

PhDr. Dagmar Čutková

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Nabízíme také poradenství.

img

Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí

PsychologTřebíč

Akreditovaný dopravní psycholog, speciální pedagog, soudní znalec nabízející služby v psychologickém poradenství a diagnostice

img

Pedagogicko-psychologická poradna

PsychologPelhřimov, Solní

Cílem naší péče v PPP Pelhřimov je pomáhat dětem, žákům, studentům a všem, kteří se o ně starají. Odborná pomoc vychází ze specifik jednotlivých vývojových období jedince jako jsou nástup do mateřské a následně základní školy, ukončení 9.třídy, studium na SŠ, maturita.

img

PhDr. Jana Burianová, PhDr.

PsychologPříbram

Nabídka psychologického poradenství a diagnostiky.

img

Mgr. Michaela Ulrichová

PsychologPraha, Vinohrady

Provádím psychoanalytickou psychoterapii, krizové intervence a psychodiagnostiku

img

PhDr. Jitka Mohylová

PsychologValašské Meziříčí

Praxe psychologického poradenství a diagnostiky se zaměřením na provádění dopravně psychologického vyšetření za účelem řízení nákladních vozidel.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PsychologKolín

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je samostatné poradenské zařízení s celokrajskou působností. Tvoří ji 12 detašovaných pracovišť. Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let).

img

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

PsychologČeské Budějovice

Poskytujeme služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10

PsychologPraha 10

Poskytujeme pedagogickou-psychologické služby a preventivní výchovnou péči pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení. Nabízíme psychodiagnostické, reedukační, terapeutické i konzultační činnosti. Zaměřujeme se na šikanou, návykové látky, kriminalitu a záškoláctví.

img

PhDr. Anna Černohorská

PsychologVizovice

Klinická a dopravní psychologie. Poradenství, diagnostika a psychoterapie.

img

PhDr. Vladimíra Šelleová

PsychologVracov

Dopravní psycholog PhDr. Vladimíra Šelleová má akreditaci udělovanou Ministerstvem dopravy a smí tedy provádět dopravně psychologické vyšetření. Dále poskytuje psychologické poradenství a psychodiagnostiku.

img

PhDr. Jiří Kadlec

PsychologTábor

Praxe poskytující psychologické poradenství a diagnostiku.

img

PhDr. Ladislava Lažová

PsychologChrudim

Psychologická poradna pro děti a rodinu. Dopravně psychologická vyšetření.

img

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín

PsychologZlín

Poskytujeme diagnostické a poradenské psychologické a speciálně pedagogické služby, prevenci rizikového chování a kariérové poradenství dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům škol i školským zařízením.

img

Mgr. Jan Rajchl

PsychologBrno

Privátní ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta.

img

Psychoterapeutické centrum Karlín

PsychologPraha 8, Karlín

Náš tým je složen z vynikajících odborníků – poradenských psychologů, klinických psychologů a psychoterapeutů. Naše Ordinace je zde pro všechny, kdo hledají pomoc a podporu.

img

Mgr. Dagmar Jakubská

PsychologHradec Králové

Poskytuji psychologické vedení a poradenství, krizové intervence. Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. Jako dětský psycholog mohu pomoci překlenout mnohá výchovná úskalí.

img

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

PsychologOlomouc, Lazce

Nabízíme diagnostické a intervenční služby pro děti i školy.

img

PhDr. Mgr. Štěpánka Havlíková

PsychologZnojmo

Jsem klinický psycholog, poskytuji psychoterapie a psychodiagnostiku dětí, dorostu a dospělých, dálé také dopravní psychologii a soudní znalectví.

img

MUDr. Michaela Novotná

PsychologPraha 2

Psychoterapie, psychiatrie, diagnostika, soudně-znalecké posudky, léčba závislostí

img

Mgr. Hana Vykoukalová

PsychologBrno, Brno město

Nabídka psychologického poradenství, individuální a skupinové psychoterapie a psychodiagnostiky uchazečů o zaměstnání.

img

Mgr. Kamil Ryška

PsychologBlansko

Dopravně psychologické vyšetření. Psychodiagnostika. Psychoterapie.

img

PhDr. Marie Jaklová

PsychologChomutov

Nabízím dopravně psychologické vyšetření, poradenství, personální diagnostiku a posouzení psychické způsobilosti k výkonu náročných profesí.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Opava

PsychologOpava

Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školským a školským zařízením.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

PsychologFrýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

img

Mgr. Milan Tělupil

PsychologBrno, Zábrdovice

Nabídka individuální, párové a rodinné psychoterapie. Poskytování psychologického poradenství a provádění diagnostiky.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

PsychologJihlava

Poradna je školské poradenské zařízení. Jako odborní pracovníci zde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

img

Speciálně pedagogické centrum Jihlava

PsychologJihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

img

Mgr. Helmut Bley

PsychologZlín

Nabízím psychologické, školní i pracovní poradenství a diagnostiku pro jednotlivce, pár i rodinu.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

PsychologNový Jičín

Zajišťujeme odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského studia, respektive studia na VOŠ. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících ve všech typech škol v regionu Nový Jičín.

img

Mgr. Josef Kopic

PsychologPeruc

Psychologické poradenství a diagnostika zejména pro handicapované.

img

MUDr. Martina Celecká

PsychologPraha, Stodůlky

Provozujeme psychiatrickou ambulanci pro děti, dorost a dospělé. Diagnostika a léčba psychických potíží u dětí od 3 let do 18 let a u dospělých od 18 let do nejvyššího věku.

img

ORIGAMI TRAINING s.r.o.

PsychologPraha, Smíchov

Nabídka aplikované psychologie pro realizaci firemní mise. Zajišťujeme psychologickou diagnostiku, výkonové koučování, vzdělávací semináře, supervize a psychoterapie.

img

cut-e Czech s.r.o.

PsychologPraha, Košíře

Nabídka výběru zaměstnanců, personálního poradenství, vzdělávacích a rozvojových programů, personálního auditu a psychologické diagnostiky. Pořádáme kurzy, školení, outdoor a teambuilding.

img

Lingua - Mgr. Jitka Pojmanová

PsychologChomutov

LINGUA je nestátní terapeutické a pedagogicko-psychologické centrum, poskytující terapie pro děti a dospělé.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

PsychologLiberec

Jsme školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení. Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec.

img

Mgr. Jana Tošovská, Ph.D.

PsychologPraha 4, Nusle

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti. Poskytuji psychologickou pomoc v náročných životních situacích, diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci.

img

PhDr. Svatopluk Morávek

PsychologŠumperk

Služby z oblasti klinické psychologie pro dospělé, dospívající i dětský věk. Psychoterapie, psychodiagnostika a poradenství.

img

PhDr. Naděžda Dařílková

PsychologOlomouc

Primář na oddělení Klinické psychologie FN Olomouc. Psychoterapie a diagnostika pro děti i dospělé. Soudní znalec.

img

PhDr. Jiří Laciga

PsychologZlín

Ambulance klinické psychologie ve Zlíně a Otrokovicích. Psychoterapie a psychodiagnostika. Ověřování psychické způsobilosti k držení zbraně a řízení motorových vozidel.

img

PhDr. Milena Bučková

PsychologPraha 10, Strašnice

Ordinace klinické psychologie pro děti i dospělé. Spektrum poskytované péče je postavené na psychodiagnostice a psychoterapii.

img

Mgr. Pavel Král

PsychologPraha 7, Holešovice

Soukromá praxe psychologie, psychologického poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. Miloš Kajuk

PsychologPraha 1, Staré Město

Psychologická ordinace. Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé, dospívající, děti. Dále se věnujeme psychologické diagnostice. Zajišťujeme dopravně psychologická vyšetření. Nabízíme supervizi.

img

MUDr. František Matuška - Hermés Group

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychoterapeutická klinika a vzdělávací a tréninkový institut.

img

Institut of Applied Psychology, s.r.o.

PsychologBrno, Zábrdovice

Kompletní profesionální servis v oblasti online psychologické diagnostiky.

img

PhDr. Hana Čápová

PsychologLysá nad Labem

Nabídka psychologické diagnostiky, individuální a skupinové psychoterapie a poradenství v krizových situacích.

img

Institut intervenční a manipulativní psychoterapie

PsychologHradec Králové

Institut IMP je zaměřen na dosahování a udržení psychické, tělesné a sociální rovnováhy, jako základní podmínky harmonického rozvoje osobnosti člověka, a tím i zdravých mezilidských vztahů. S tím souvisí i snaha o posilování rozvoje rodičovských dovedností, které představují zásadní předpoklad pro zdravý vývoj dětí a mladé generace.

img

Mgr. Martin Jan Šverma

PsychologPraha 1, Nové město

Ordinace psychologa nabízející individuální a párové psychoterapie, hypnózu a logopedickou péči. Již více než 5 let působím ve vlastní psychoterapeutické a logopedické praxi a mám mnoho zkušeností i s vážnými případy.

img

Mgr. Rastislav Pacák

PsychologPraha 9

Speciální a léčebný pedagog, lektor, psychoterapeut. Ve své soukromé praxi se zabývám poradenstvím a psychoterapií. Nabízím komplexní diagnostické služby, úzce spolupracuji s psychiatrem a psychologem.

img

Psychologicum, s.r.o.

PsychologBřeclav

Provoz ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti i dospělé. Nabídka odborných konzultací, krizové intervence a psychodiagnostiky.

img

Mgr. Hana Kobělková

PsychologOstrava

Ambulance klinické psychologie. Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých. Dopravně psychologická vyšetření.

img

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

PsychologPraha 4, Háje

Poskytujeme komplexní integrovanou péči o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním. Specializujeme se na léčbu smutku, depresí, pocitů tísní, obav nebo nejistoty, strachu z uzavřených prostor, velkých prostranství, z lidí i dopravních prostředků. Nabízíme léčbu poruchy paměti.

img

Speciálně pedagogické centrum

PsychologKolín

Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro děti s mentálním a tělesným postižením, s více vadami, jejich rodinám, školám a institucím. Své služby nabízí psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a to denně.

img

Ing., Bc. Jiří Mihola, CSc.

PsychologPraha 2, Nové Město

Antropologická biotypologie - objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověk. Ing., Bc. Jiří Mihola působí jako správce pobočky Antropologické biotypologie v Praze.

img

Mgr. Iveta Ondroušková

Psycholog, Blansko

Poskytuji psychologické poradenství a psychodiagnostiku v privátní psychologické praxi. Zabývám se především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií.

img

PhDr. Jindřich Vaněk

PsychologPraha 2, Vinohrady

Zajišťujeme psychotesty při vrácení ŘP a dopravně psychologické vyšetření řidičů z povolání Praha a střední Čechy. Psychologické testy zbrojní průkaz. Dopravní psycholog. Znalec v oboru zdravotnictví klinická a dopravní psychologie. Akreditace MD ČR. Akční ceny. Psychologické vyšetření řidičů.

img

PhDr. Miroslava Klabanová

PsychologPraha 3, Žižkov

Zjišťování a měření duševních vlastností a stavů pro diagnostické účely, k posouzení možnosti adekvátního pracovního a společenského zařazení u osob se změněnou psychickou výkonností, pro zvláštní společenské účely a zjišťování psychické způsobilosti u osob na nejrůznější společenské pozice.

img

Mgr. Daniel Žahour

PsychologBrno

Nabízíme psychologické poradenství a diagnostiku, psychoterapie, hypnózy a školení verbální i neverbální komunikace.

img

PhDr. Božena Kadubcová

PsychologČeské Budějovice

Ordinace klinické psychologie pro děti, mládež a jejich rodiče.

img

PhDr. Bc. Martina Rezková

PsychologPlzeň

Psycholog, psychoterapeut, dětský psycholog, soudní znalec v oboru psychologie - rodinné vztahy a děti, dopravní psycholog - vyšetření a rehabilitace řidičů.

img

Mgr. Martin Havlík

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství pro děti, mládež a dospělé, psychodiagnostika. Psychoterapie, krizová intervence, systemická psychoterapie. Spolupracujeme s dalšími kolegy s různou specializací (psychiatři, psychologové) dle povahy problému.

img

Elio, z.s.

PsychologPraha 10

Poradenství, terapie a diagnostika. Preventivní a psychologické služby školám. Rozvojové kurzy a vzdělávání.

img

Soukromá psychologická poradna AURA - PhDr. Eva Šonková

PsychologČeské Budějovice

Soukromá psychologická poradna pro děti i dospělé. Individuální, párová, rodinná i skupinová terapie.

img

Mgr. Jana Kouřilová

PsychologČeské Budějovice

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie dětí a dospělých.

img

Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov

PsychologChomutov

Soukromá psychologická praxe, která nabízí poradenské služby klientům všech věkových kategorií. Svým klientům nabízíme být jejich průvodci v náročné životní situaci, poskytnutí podpory a hledání různých řešení a nalezení vhodné cesty.

img

Mgr. Veronika Brodská

PsychologPraha 10

Psychoterapeutické služby, psychologické poradenství a diagnostika, psychologická pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

img

PhDr. Anna Klimperová

PsychologPrachatice II

Ordinace klinické psychologie a psychologického poradenství. Zabývám se diagnostikou dětí a dospělých a terapií všech poruch, např. různé fobie - úzkosti, obsese či psychosomatické potíže, poruchy chování aj.

img

PhDr. Miroslava Němečková

PsychologHradec Králové, Pražské Předměstí

Psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR, který provádí dopravně psychologické vyšetření profesních i vybodovaných řidičů. Psychologické poradenství a diagnostika (pracovní i pedagogická psychologie)

img

Mgr. Radek Karchňák

PsychologKarlovy Vary

Provoz ordinace klinické psychologie. Nabídka diagnostiky, krátkodobé i dlouhodobé psychoterapie, krizové intervence a hypnoterapie dětí a dospělých. Na obecné úrovni se zabýváme řešením psychologických problémů činnosti a osobnosti člověka v pracovním procesu a řízením lidských zdrojů.

img

PhDr. PaedDr Mgr. Ludmila Houdková, Ph.D

PsychologLouny

Psychologická diagnostika a poradenství v náročných životních situacích, dopravně psychologické vyšetření řidičů, grafologické rozbory písma, znalecké posudky z oboru psychologie. Dále soudní znalec v oborech školství a kultura, psychologie a zdravotnictví.

img

PhDr. Jaroslava Strmisková

PsychologIvančice

Ambulance klinické a dopravní psychologie poskytuje psychodiagnostiku a psychoterapeutickou péči.

img

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

PsychologÚstí nad Labem

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy poskytuje sociální služby a sdružuje odborníky z řad psychologů, manželských a rodinných poradců, sociálních pracovníků, speciálního pedagoga, arteterapeutky a právníka. Dále se Poradna také věnuje rodinné problematice a náhradní rodinné péči, kde úspěšně realizuje projekt Rodiny na jedné lodi.

img

Mgr. Ivana Vaverková

PsychologÚstí nad Labem

Vedoucí klinický psycholog. Zaměřujeme se na diagnostiku, prevenci a terapie duševních potíží, poruch a onemocnění.

img

Miloš Rýc M. D. Health Care

PsychologPraha 1, Nové Město

Soukromá klinika MUDr. Miloše Rýce v Praze. Špičkový zdravotnický tým složený ze zkušených lékařů a terapeutů s možností konzultací v několika světových jazycích

img

Poradna pro rodinu - Blansko

PsychologBlansko

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka. Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

img

Mgr. Svatava Janošková

PsychologOstrava, Moravská Ostrava

Psychologické poradenství, diagnostika a terapie s využitím odborného vzdělání i alternativních metod.

img

Mgr. Otto Zehnal

PsychologHranice na Moravě

Klinický psycholog, psychoterapeut a akreditovaný dopravní psycholog.

img

Mgr. Jitka Jeklová

PsychologBrno, Černá Pole

Nabízím společné konzultace Vašich potíží. Ráda Vám nabídnu odborné psychologické poradenství a diagnostiku pro děti, dospívající a dospělé. Jsem psycholog a psychoterapeut, který působí hlavně v Brně.

img

ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Iva Wittnerová

PsychologPlzeň, Bolec

Ordinace klinické a dopravní psychologie, kde je poskytováno psychologické poradenství, diagnostika a psychoterapie.

img

Mgr. Zdeňka Vařenková

PsychologPlzeň, Jižní Předměstí

Psychologické poradenství a diagnostika, soudní znalec, akreditovaný dopravní psycholog. Dopravně psychologická vyšetření řidičů

img

Mgr. Natália Čávojcová

PsychologPraha 8, Karlín

Poskytuji komplexní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro dospělé a dospívající.

img

PhDr. Alena Úváčiková

PsychologPraha 8, Karlín

Soukromá psychologická praxe. Nabízím bohaté odborné i životní zkušenosti, empatii a pochopení, laskavost a přátelskou atmosféru, krátké lhůty a časovou flexibilitu.

img

Mgr. Markéta Jankovská

PsychologPraha 10, Vinohrady

Nabízím psychologické poradenství, psychoterapii, párové a manželské konzultace, krizové intervence a psychodiagnostiku.

img

Mgr. Petra Karpíšková

PsychologPraha 4

Věnuji se se individuální psychoterapii dospělých, krizové intervenci a psychologické diagnostice.

img

Mgr. Magda Hazi

PsychologPraha, Vinohrady

Psycholog, psychoterapeut, psychologická poradna. Nabízím podporu a pomoc v náročných životních situacích.

img

PhDr. Markéta Karlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinického psychologa.

img

S.E.N.A, s.r.o.

PsychologPraha 10

Nestátní zdravotnické zařízení klinické psychologie a psychoterapie.

img

PhDr. Michaela Šleglová - psychologická poradna

PsychologPraha 5, Smíchov

Psychoterapie a poradenství pro dospělé, děti, páry i rodiny.

img

Mgr. Zuzana Nováková

PsychologPraha

Psychologická poradna

img

Mgr. Michaela Fialová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Klinický psycholog, rodinný terapeut s celostním a psychosomatickým zaměřením.

img

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PsychologPraha, Vinohrady

Věnuje se konzultování, koučování, tréninku lidí a diagnostice jejich výkonu. Také píše knížky a články z oblasti aplikované psychologie a diagnostiky v komerční praxi.

img

Mgr. Jan Siřínek

PsychologPraha 6, Dejvice

Zaměřujeme se na individuální psychoterapii, psychiatrickou péči, krizovou intervenci a léčbu poruch příjmu potravy. Specializujeme se na soustředění a rozvíjíme všímavost vůči věcem, které přicházejí zevnitř a unikají běžné pozornosti. Zabýváme se i rodinnou terapií.

img

Thomayerova nemocnice - psychologické oddělení

PsychologPraha 4, Krč

Provozujeme psychologické oddělení. Nabízíme diagnostickou a psychoterapeutickou péči. Pořádáme odborné semináře a zabýváme se školící a publikační činností.

img

Eva Jungová

PsychologPraha, Modřany

Nabízím služby v oblasti diagnostiky zdravotních, pracovních a partnerských problémů, psychoterapie, práce s emoční pamětí, odblokovací techniky, komunikační dovednosti a nácvik, psychotroniky, využití automatické kresby a psychometrie, psychosomatiky, typologie, osobní koučink, muzikoterapie.

img

Fakultní nemocnice v Motole oddělení klinické psychologie

PsychologPraha, Motol

Oddělení klinické psychologie nabízí maximální spektrum nabídnutých psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb, pokrývá tak celé kontinuum v poskytování preventivní, diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační péče u dětí i dospělých.

img

Alivio, s.r.o.

PsychologPraha 1, Hradčany

Provozujeme psychoterapeutické a regenerační centrum. V centru naleznete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí. Nabízíme osobní rozvoj, koučink, vzdělávání jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Pořádáme různé semináře.

img

PhDr. Marie Rothbauerová

PsychologPraha 10, Záběhlice

Pracuji v rámci systematické psychoterapie, přičemž využívám specializované postupy dle potřeby klientů. Jedná se o KBT a desensibilisaci, logoterapii s paradoxní intencí dereflexí, a dále Autogenní trénink v Ostově modifikaci.

img

Poliklinika zelený pruh

PsychologPraha, Braník

Provoz ordinace psychologie. Specializujeme se na vyšetřovací techniky zaměřené na komplexní rozbor osobnosti. Nabízíme psychiatricko - psychologické poradenství. Pořádáme individuální a skupinové psychoterapie. Provádíme vyšetření pro žadatele o oprávnění nosit střelnou zbraň.

img

PhDr. Alena Řehulová

PsychologPraha, Jinonice

Nabídka psychoterapie, psychologického poradenství, psychodiagnostiky pro děti i dospělé. Zaměření na rizikové jednání u dětí a mládeže, rozvodové a porozvodové konflikty, psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy. Dále pak poradenství při úzkosti, změny nálad, deprese a další negativní pocity.

img

Neo CZ, o.s.

PsychologPraha 3, Žižkov

Občanské sdružení NEO CZ, o. s. se zaměřuje na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě (např. městská část, škola, sídliště apod.). Naše aktivity si kladou za cíl maximálně podporovat zdravý psychosociální vývoj dětí a mladých lidí a rozvíjet pozitivní stránky každého jedince v rámci cílové skupiny.

img

ROST - Rodina s tématem, o.s.

PsychologPraha, Modřany

Jsme občanské sdružení, zabývající se různými formami práce s rodinou. Každá rodina, která vyhledá naše odborné poradenské služby, přichází s určitým tématem a konkrétní starostí. Os Rost nabízí služby rodinám i jednotlivcům v oblasti rodinného poradenství. Osvětovou a vzdělávací činností chceme přispět ke zkvalitnění služeb pro rodinu.

img

Nemocnice na Holmolce - klinická psychologie

PsychologPraha 5

Odborníci oddělení Klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce poskytují širokou škálu diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb hospitalizovaným i ambulantním pacientům.

img

PhDr. Pavla Volfová

PsychologPraha 3, Žižkov

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe se službami v oblasti psychoterapie, poradenství a diagnostiky.

img

PhDr. Markéta Kačerová

PsychologPraha 2

Individuální, párová a skupinová psychoterapie, poradenství a psychodiagnostika. Krizová intervence. Hypnoterapie.

img

PhDr. Ivan Skalík

PsychologPraha, Vinohrady

Privátní psychologické poradenství a psychoterapie

img

Mgr. Jan Haase

PsychologKralupy nad Vltavou

Klinický psycholog nabízející psychoterapii, psychologické poradenství, psychologické vyšetření a Cogmed trénink pracovní paměti. Pracuje dle principů gestalt psychoterapie.

img

Mgr. Naděžda Soukupová

PsychologPraha, Nové Město

Psycholožka a biosyntetická psychoterapeutka. Ve své soukromé praxi nabízí krizovou intervenci, psychologické poradenství, terapii a osobnostní diagnostiku.

img

PhDr. Zuzana Vondřichová

PsychologPraha, Holešovice

Diplomovaný Gestalt terapeut, manželský a rodinný poradce.

img

Mgr. Hana Ryšavá

PsychologPraha, Žižkov

Nabízíme psychologické poradenství, terapie a psychoanalýzu. Prostřednictvím individuální a párové psychoanalytické psychoterapie, psychoanalýzy mohu pomoci těm, kteří nejsou spokojeni se svým životem a nedaří se jim to změnit.

img

VLAM plus s.r.o.

PsychologPraha 4, Spořilov

Soukromé pracoviště klinické psychologie, které poskytuje psychologické vyšetření, psychoterapie a psychologické poradenství. Zaměřuje se na adolescenty a dospělou klientelu.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

PsychologPraha 7

Poradenská péče, edukační a reedukační programy

img

PhDr. Mgr. Radana Doležálkova

PsychologDěčín

Psychologická poradna akreditovaného psychologa Ministerstva dopravy České republiky, poskytuje také psychologické poradenství a diagnostiku.

img

PhDr. Karel Netík, CSc.

PsychologPraha, Jinonice

Forenzní psycholog a soudní znalec v oboru forenzní psychologie, poskytuje psychologické poradenství a diagnostiku.

img

Mgr. Milan Polák

PsychologPraha 2, Vinohrady

Psychologická poradna Kaléa nabízí psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii. Vyberte si jazyk který je vám nejbližší. Hovoříme česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, polsky a rusky. Mezi našimi klienty vítáme děti, dospívající i dospělé, páry i rodiny. Jsme připraveni vám nabídnout jednorázové či opakované konzultace, podpůrné poradenství, krátkodobé a střednědobé poradenství, terapii zaměřenou na osobní růst, rozvoj rodinných a partnerských vztahů.

img

PhDr. Narcisa Beránková

PsychologPraha, Smíchov

Ordinace klinické psychologie. Služby: diagnostika, individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, zbrojní pasy, řidičské průkazy.

img

PhDr. Jaromír Matoušek

PsychologBechyně

Psycholog poskytující psychologické poradenství a psychodiagnostiku. Věnuji se zejména doprovázení v obtížných životních situacích, pocitům bezradnosti, prožívání smutku, zoufalství a beznaděje, tělesnému strádání nejasného původu, závislostem, nácviku relaxačních a jógových technik, personální diagnostice.

img

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

PsychologPraha, Modřany

Poskytujeme komplexní poradenské služby (psychologické a speciálně pedagogické), poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání ve škole a rodině v rozsahu péče o děti a mládež věkové kategorie vymezené Školským zákonem a upravujícími vyhláškami. Dále poskytujeme služby jejím zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školských zařízení v regionu Prahy 11 a 12.

img

Alivio centrum

PsychologPraha, Hradčany

Sdruženého ambulantního zařízení psychologických a fyzioterapeutických služeb pro dospělé i děti. V centru najdete odbornou pomoc v příjemném prostředí s důrazem na respekt k soukromí a k Vaší individuální situaci.

img

Mgr. Josef Bejček

PsychologBrno

Nabízím služby v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky. Poskytuji psychologické vyšetření pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace i na žádost praktického lékaře.

img

Mgr. Michal Mynář

PsychologBrno, Černá pole

Hledáte-li pomoc u psychologa, či psychoterapeuta, pak Vám moje psychoterapeutická praxe nabízí pomoc v obtížných životních situacích - osobní a pracovní krize, rodinné a partnerské problémy, strach, zvládání stresu a psychosomatických potíží a podobné.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PsychologPraha, Hloubětín

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je samostatné poradenské zařízení s celokrajskou působností. Tvoří ji 12 detašovaných pracovišť. Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let).

img

PhDr. Daniela Čajánková

PsychologPraha 8, Palmovka

Personální agentura Stimul, vám nabízí služby zaměřené na personalistiku a dílčí personální procesy. Na českém pracovním trhu jsme získali dlouholetou kontinuální zkušenost, kterou chceme nabídnout našim klientům nejen z řad firem, ale i uchazečům o zaměstnání. Snažíme se řídit heslem „Dobré jméno nám dělají naši klienti".

img

Mgr. Jana Cozlová

PsychologTrutnov

Poskytujeme psychologickou péči dětským i dospělým klientům. Dále také speciálně pedagogickou pomoc při obtížích s učením ( vhodné zejména u začínajících školáčků ) i systematickou individuální reedukaci poruch učení.

img

PeadDr. Mgr. Petr Parma

PsychologPraha 4

Soukromá psychoterapeutická poradna. Nabízí psychologické poradenství a diagnostiku, manželskou, rodinnou a sexuální terapii.

img

Mgr. Pavla Janečková

PsychologZlín

Školní psycholožka v ZŠ Křiby. Poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

img

PhDr. Jiří Bauer, Ph.D.

PsychologSokolov

Ordinace klinické psychologie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Odborné poradenství. Dopravní psychologie.

img

PhDr. Lenka Brichová

PsychologOlomouc

Akreditovaný dopravní psycholog. Psychologické poradenství a diagnostika.

img

PhDr. Danuše Nichtburgerová

PsychologČeské Budějovice

Akreditovaná dopravní psycholožka pro dopravně psychologická vyšetření, s praxí v oblasti psychologické diagnostiky dospělých a dopravně psychologických vyšetření.

img

PhDr. Libuše Dokládalová

PsychologOlomouc

Klinická psychologie, psychoterapie a psychodiagnostika. Vyšetření zdravotní psychické způsobilosti a dopravně-psychologické vyšetření.

img

PhDr. Ing. Jiří Pavlát

PsychologRychnov nad Kněžnou

Naše firma působí v oblasti klinické psychologie, koučování, forenzní personalistiky, dopravní a pracovní psychologie.

img

Mgr. Michal Peprník

PsychologPraha 13, Stodůlky

Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravněpsychologických vyšetření podle silničního zákona.

img

PhDr. Jana Pichová

PsychologMladá Boleslav

Psycholog a psychoterapeut nabízející služby v oblastech psychoterapie,koučování, poradenství, dopravně psychologické vyšetření a psychologická diagnostika. Dále se věnuje hubnutí, hypnóze a výživovému poradenství.

img

PhDr. Ing. Augustin Pixa

PsychologČeské Budějovice

Psycholog provádějící speciální vyšetření, poradenskou službu, výběrová řízení, posuzující schopnosti a osobnostní předpoklady k řízení motorových vozidel, dále zpracování znaleckých posudků v různých oblastech.

img

Mgr. Eva Poláchová

PsychologBrno

Privátní psychologická poradna ALLAGI byla založena s cílem nabídnout veřejnosti psychologickou podporu a péči při řešení různých problémů, nepříjemných pocitů a životních situací. V poradně pracujeme s využitím postupů kognitivně behaviorální terapie (KBT).

img

Mgr. Iveta Sigmundová MBA

PsychologBrno

Specializuje se na oblast psychologické a pracovní problematiky trhu práce, tvorbu pracovních týmů, psychologickou diagnostiku, hodnocení pracovníků a možností jejich kariérového růstu.

img

Mgr. Radek Stehlík

PsychologPraha 10, Hostivař

Soukromá praxe poskytující psychologickou diagnostiku, gestaltterapii, psychologické poradenství, mj. akreditovaný dopravní psycholog.

img

Mgr. Jaroslav Janský

PsychologKlatovy II

Psychologická praxe Klatovy. Jsme psychologové, pracujeme poradensky a psychoterapeuticky s dospělými a dospívajícími a poskytujeme individuální i skupinové supervize.

img

PhDr. Lenka Šrámková

PsychologOlomouc

Lenka Šrámková se věnuje psychodiagnostice, policejní a dopravní psychologii.

img

PhDr. Ludmila Houdková

PsychologLouny

Psychologická diagnostika a poradenství v náročných životních situacích, dopravně psychologické vyšetření řidičů, grafologické rozbory písma, znalecké posudky z oboru psychologie.

img

PhDr. Alexandra Švecová

PsychologVsetín

Psycholog se zaměřením na klinickou psychologii dětí i dospělých a dopravní psychologii. Provádí mj. psychodiagnostiku, individuální, párové, manželské, rodinné a skupinové terapie a dopravněpsychologická vyšetření.

img

Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík

PsychologPraha 10

Psycholog, terapeut, pedagog, kouč a supervizor.

img

Mgr. Jana Kašpárková

PsychologKrnov

Zajišťuji poradenství v obtížných životních situacích či pro volbu povolání. Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii. Provádím psychologickou diagnostiku.

img

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.

PsychologPraha 7

Psychologické poradenství a terapie s filozofií celostního přístupu jsou zaměřeny na hledání vlastní cesty každého člověka v tíživých životních situacích i při seberozvoji.

img

Mgr. Taťána Šimečková

PsychologBrno

Nabízím psychologické poradenství a diagnostiku, konzultace individuální a párové. Moje práce vychází z Gestalt přístupu a narativní terapie. Prácuji také s rodiči a dětmi. Mám zkušenost jak z klinické práce, tak z oblasti manželského a rodinného poradenství.

img

PhDr. Hikmet Vavrečková Salihová

PsychologPraha 8

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Nabízím Vám pomoc v situacích, kdy cítíte a potřebujete, aby Váš život šel jinou cestou nebo chcete změnit či zlepšit nějakou jeho dílčí část. Budu ráda průvodcem na Vaší cestě za lepší budoucností. Obrátit se na mě můžete s jakýmkoli problémem, o kterém se domníváte nebo alespoň máte jiskřičku naděje či zvědavosti, že půjde řešit právě psychoterapeutickou cestou.

img

Mgr. Bohuslav Jäger

PsychologPraha, Staré Město

Soukromá psychologická praxe, která kromě psychoterapie, poradenství a diagnostiky rozšířila služby o koučink.

img

Terapie Zlatnická - PhDr. Dana Pokorná

PsychologPraha 1, Nové Město

Poskytujeme komplexní psychologické a psychoterapeutické poradenství v problémových situacích každodenního života.

img

Terapie Zlatnická - Mgr. Natália Schwab Figusch

PsychologPraha 1

Poskytujeme komplexní psychologické a psychoterapeutické poradenství v problémových situacích každodenního života.

img

Mgr. Hana Krejsová

PsychologPraha 7

Dětský psycholog. Nabízím psychologické poradenství, terapii a základní diagnostiku dětem a jejich rodičům.

img

Mgr. Stanislava Svěchotová

PsychologPraha

Psychologie, psychoterapie, psychodiagnostika dospělých. Psychologické konzultace, poradenství a podpůrné intervence v obtížných životních situacích. Školení a semináře zaměřené na sebepoznání s využitím transakční analýzy a psychoanalýzy.

img

Mgr. Radovan Slavík

PsychologPraha, Záběhlice

Psycholog se zaměřením v oblasti psychologického a kariérového poradenství, diagnostiky a terapie.

img

Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu

PsychologPraha 6

Komplexní psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie a rodinná terapie pro nadané děti a jejich rodiny.

img

Mgr. Marie Müllerová

PsychologOpava

Psychologická praxe poskytující psychologické poradenství, psychoterapii a diagnostiku

img

PhDr. Mirka Chmelíčková

PsychologPraha, Kunratice

Klinický psycholog a psychoanalytický psychoterapeut. Individuální a párová psychoterapie, psychologické poradenství a psychologická diagnostika.

img

Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.

PsychologPraha 10, Vinohrady

Rodinná terapie, párová a individuální psychoterapie, psychologické poradenství a psychologická diagnostika, krizová intervence, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí. Hypnóza a hypnoterapie.

img

PhDr. Květa Marková

PsychologPraha 6

Psychologické poradenství a diagnostika

img

Mgr. Petra Štarková

PsychologBrno, Brno město

Jsem psycholožka a soudní znalec v oborech školství a kultura, odvětví psychologie, specializace hendikepovaní a služby, odvětví sociální služby. Nabízím zpracování znaleckých posudků, ať již pro soukromé osoby, advokáty, státní orgány, soudy či jiné instituce.

img

PhDr. Mirka Benešová

PsychologPraha

Psycholožka, koučka, psychoterapeutka

img

PhDr. Štěpánka Havlíková

PsychologTřebíč, Týn

Nabízím služby soudního znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, dopravní psychologie a specializace na klinickou psychologii pro obor kultura a školství.

img

Mgr. Martina Telerovská

PsychologPraha 7, Holešovice

Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec

img

Mgr. Michal Hummel

PsychologBrno, Brno město

Poskytuji psychologické poradenství v náročných životních situacích. Nabízím psychodiagnostiku, hypnoterapii a koučink. Zaměřuji se na výcvikové programy pro novináře, humanitární pracovníky, diplomaty a další profesní skupiny pracující v krizových oblastech.

img

Nemocnice Milosrdných bratří - Psychologická ambulance

PsychologBrno, Štýřice

Provoz psychologické ambulance. Zajišťujeme psychologickou a terapeutickou pomoc v těžkých životních situacích. Dále se specializujeme na psychodiagnostiku, psychoterapie nebo klinické poradenství.

img

Stimul - personální poradenství

PsychologPraha, Libeň

Poskytujeme recruitment, výběr a nábor zaměstnanců, assessment, development centra, personální audity, vyhledávání na manažerské pozice.

img

Mgr. Michal Šafář, PhD.

PsychologOlomouc

Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika - zaměření na skupinovou psychoterapii, sociálně psychologický výcvik, sportovní psychologii, vedení motivačních kurzů, kurzů komunikace v zátěžových situacích, zvládání stresu aj.

img

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

PsychologPraha 8

Psycholog v Národním ústavu pro autismus, z.ú.

img

PhDr. Naďa Štullerová

PsychologPraha 1

Psychologie práce. Psychodiagnostika pro manažerské pozice, výběrová řízení do profesí náročných na psychickou a pracovní způsobilost, zjišťování individuálních schopností, osobnostních rysů a vlastností dle požadavků klienta. Ředitelka ACE Consulting, s.r.o.

img

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PsychologPraha 2

Psycholožka, speciální pedagog a školní psycholog.

img

Mgr. Petra Valkony

PsychologČeský Krumlov

Dětská klinická psychologie. Nabídka psychodiagnostiky, poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. Pavel Mrózek

PsychologFrýdek Místek

Zajišťuji služby dopravního psychologa a poskytuji vyšetření při výběru zaměstnanců. Specializuji se na psychologická vyšetření a diagnostiku řidičů.

img

Scintilla - jiskra duše

PsychologNáchod

Psychologická praxe pro děti, dospívající, dospělé i celé rodiny, která nabízí psychologické poradenství a diagnostiku.

img

Mgr. Pavel Pavlovský

PsychologŘevnice

Služby psychologické ambulance a psychoterapie. Poskytuji psychologické poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů a situací, psychologickou diagnostiku osobnosti a intelektových schopností či psychologický výklad snů a psychoterapeutický koučing.

img

Procházková Petra

PsychologPraha 6

Tvořím grafologické analýzy osobnosti jak z pohledu hloubkové analýzy, tak z pohledu personálního a profesního poredenství. Také se věnuji grafologickým expertýzám a grafologickým vyjádření pro soud.

img

Licenza in psicologia Jan Vyhnálek

PsychologHradec Králové

Poskytuji psychologické poradenství v řešení obtížných životních situací, výchovné poradenství a diagnostiku potenciálu učení dětí. Dále provádím rozvoj schopností za pomoci instrumentálního obohacování.

img

Mgr. Martina Vondrušková

PsychologPardubice

Psycholožka poskytující psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku a krizovou intervenci. Dále se zabývá prací v písku, relaxací, imaginací a meditací.

img

Yelena Chaikova

PsychologChomutov

Poskytuji psychologické poradenství pro dospělé a děti. Zajišťuji psychologickou diagnostiku. Pomáhám řešit problémy a otázky v oblasti úzkosti, apatie, rodiny, umění komunikace, vývoje osobnosti, manželství i jednání.

img

Mgr. Petr Cagaš

PsychologBrno

Privátní klinický psycholog s živnostenským oprávněním v oboru Psychologické poradenství a diagnostika. Disponuje zkušenostmi z klinicko-psychologických a psychoterapeutických konzultací s klienty, z profesního poradenství i z firemní a manažerské psychologie.

img

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

PsychologPraha 8, Troja

Poradenská péče, edukační a reedukační programy

img

Mgr. Filip Jadlovec

PsychologOstrava

Psycholog, psychoterapeut a kouč vedoucí soukromou psychologickou praxi v Ostravě. Nabízí poradenství, psychoterapii, krizovou intervenci a psychologická vyšetření.

img

Mgr. Daniela Saifrtová

PsychologSlaný

Akreditovaná ordinace klinické psychologie nabízí kompletní psychoterapeutické, poradenské i diagnostické a lektorské služby.

img

Mgr. Pavlína Němcová

PsychologÚvalno

Psycholog, bývalý oblastní metodik prevence a zaměstnanec PPP Opava. Nyní v sociálních službách a v sociálně právní ochraně dětí, hlavně pěstounských dětí. Terapie ranných traumat.

img

Ambulance klinické psychologie - Kladno

PsychologKladno

Oddělení klinické psychologie poskytuje služby pouze dospělým pacientům.

img

Slavomil Fischer - Salix

PsychologÚstí nad Labem

Samostatná ordinace lékaře specialisty, nabízím psychologické poradenství a diagnostiku. Provádím manželské a rodinné poradenství, psychoterapie, zvládání stresu, potíže se zaměstnáním, specifické potíže, cílené vyšetření a posudky pro soud, zbrojní průkaz a další.

img

Psychocentrum Zlín

PsychologZlín

Odborný tým našeho centra v současné době tvoří lékař – psychiatr a psychologové. Výhodu pro naše klienty a pacienty vidíme v soustředění komplexních psychiatricko – psychologických služeb na jednom místě. Pro náš tým je pak cenná možnost vzájemné kolegiální podpory a výměny zkušeností.

img

Psychoterapeutické poradenství a psychodiagnostika

PsychologKroměříž

Klinický psycholog a psychoterapeut, akreditovaný dopravní psycholog. Nabízí psychodiagnostiku řidičů, kognitivně behaviorální terapie, psychoterapeutické poradenství a supervizi.

img

Abbia Clinic, s.r.o.

PsychologBrno

Specializovaná terapie a optimalizace mozkových funkcí. Již 5. rokem pomáháme lidem s problémy. Do našeho specializovaného teamu patří psychologové, psychiatr, speciální pedagogové, neurologové, somatoterapeut - fyzioterapeut , dále lékař, zabývající se celostní medicínou a rodinný terapeut.

img

PhDr. Pavel Humpolíček

PsychologBystřice pod Hostýnem

Odborný psycholog a psychoterapeut nabízející terapie, diagnostiku, lektorování, supervizi a coaching.

img

PhDr. et Mgr.Pavla Šňupárková

PsychologMoravská Ostrava

Akreditovaná psycholožka, psychoterapeutka a lektorka působící v Ostravě. Mezi nabízené služby patří psychoterapie a poradenství, diagnostika, vyšetření řidičů, kurzy a školení.

img

PhDr. Eva Hofírková

PsychologPraha, Troja

Klinický psycholog poskytující také dopravně psychologická vyšetření.

img

PhDr. Dagmar Jílková

PsychologPraha, Střížkov

Psychologická diagnostika a poradenství (i firemní), odborná pomoc při řešení svízelných životních situací a při ztrátě duševní rovnováhy.

img

Iva Dvořáková

PsychologPraha, Nové Město

Nabízím psychologickou diagnostiku osobnosti, poradenství, krátkodobou i dlouhodobou terapii dospělých i dětí. Jsem plně kvalifikovaná poskytovat služby na vysoké úrovni, jsem členem Asociace klinických psychologů.

img

Mgr. Miroslav Vaverka

PsychologBenešov

Jsme plně kvalifikovaná firma v oblasti personalistiky, pracovního práva, psychologického poradenství a diagnostiky, bezpečnosti práce, výchovy, vzdělávání a ISO včetně příslušných certifikátů a osvědčení v souladu s požadavky Evropské unie a norem ISO.

img

Mgr. Blanka Šimková

PsychologBrno

Nabídka služeb zahrnuje individuální sezení s klientem, kde se společně snažíme najít odpovědi na jeho problémy.

img

PhDr. Věra Tomášová

PsychologPardubice

PhDr. Věra Tomášová psycholožka a soudní znalkyně s dlouholetou praxí.

img

Psychologické a relaxační centrum Hájenka

PsychologKarviná

Poskytování psychologického poradenství, diagnostiky a služeb v oblasti mediace a relaxačních technik. Zajišťujeme tato školení - provozování mimoškolních činností pro děti a mládež, provozování kulturně vzdělávacích a sportovních činností pro kolektivy i skupiny dospělých.

img

Psychologická ambulance II - Nemocnice Znojmo

PsychologZnojmo

Psychologické vyšetření - diagnostika duševních poruch.

img

Neuropsychologická diagnostika - Ústřední vojenská nemocnice Praha

PsychologPraha

Neuropsychologická diagnostika poskytuje doplňující informaci k somatickému vyšetření neurologa. Pomáhá zhodnotit aktuální stav i upřesnit prognózu klienta. Diagnostická rozvaha hodnotí možné narušení klientova běžného fungování. Na základě výsledků vyšetření nabízí ÚLPO klientům další možnosti dlouhodobé spolupráce v rámci skupinové i individuální terapie.

img

MMM psychologické služby a diagnostika

PsychologTeplice

Poskytuji psychologickou pomoc a podporu, odborné poradenství, psychodiagnostické služby a psychoterapii. Nabízím jednorázové, opakované i dlouhodobější poradenství s cílem nalézt uspokojivé řešení nejrůznějších životních situací a problémů. Samozřejmou podmínkou je naprostá diskrétnost.

img

Institut klinické psychologie

PsychologPraha

Organizování kurzů a seminářů z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychopatologie.

img

Your Solution, s r.o

PsychologPraha, Nové Město

Poskytujeme personální služby a poradenství. Výběr a rozvoj zaměstnanců. Nabízíme assessment centra, behaviorální interview, koučování, soft skills. Zajišťujeme také psychologickou diagnostiku.

img

MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o

PsychologPraha, Vinohrady

Jsme poradensko – konzultační firma, specializující se na personální poradenství a lidské zdroje. Jsme tým zkušených psychologů, sociologů, ekonomů a andragogů. K zákazníkům přistupujeme individuálně tak, aby jakákoliv služba co nejpřesněji vyhovovala jejich aktuálním požadavkům a potřebám.

img

Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

PsychologPraha, Jinonice

Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. je zavedeným, špičkovým poskytovatelem firemního vzdělávání na míru. Jsme česká vzdělávací a poradenská společnost, zaměřená na školení a trénink pracovníků všech typů organizací.

img

ZŠ a MŠ Žatec

PsychologŽatec

Základní škola pro 211 žáků s družinou. Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům. Provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Provozujeme logopedickou školu a školu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

img

Hilšer partners, s.r.o.

PsychologPraha

Provádíme psychologickou diagnostiku. Zajišťujeme workshopy i vzdělávání v psychosociálních dovednostech a marketingové průzkumy. Zaměřujeme se na analýzu zaměstnanců, výběrová řízení, hodnocení zaměstnanců a další.

img

APROFES, s.r.o

PsychologPraha, Vysočany

Nabízíme přehled aktuálních pracovních nabídek a zaměstnání. Poskytujeme psychologické a personální poradenství, psychologickou a pracovní diagnostiku stávajících či budoucích pracovníků, dopravně psychologické vyšetření řidičů. Dále realizujeme výběrová řízení, personální audity a školení.

img

APROFES, s.r.o.

PsychologBrno, Veveří

Nabízíme přehled aktuálních pracovních nabídek a zaměstnání. Poskytujeme psychologické a personální poradenství, psychologickou a pracovní diagnostiku stávajících či budoucích pracovníků, dopravně psychologické vyšetření řidičů. Dále realizujeme výběrová řízení, personální audity a školení.

img

Argo d.t., spol. s.r.o.

PsychologPraha, Smíchov

Nabízíme aktuální systém rozvoje pro firmy i jednotlivce. Zajišťujeme tréninky zaměřeny na management, obchod, komunikaci, teambuilding, prezentaci, etiketu a personalistiku. Poskytujeme psychologické poradenství, diagnostiku, koučování i audit.

img

PhDr. Ivona Šporcrová

PsychologBrno

Ambulance klinické psychologie. Nabízíme psychoterapii, psychodiagnostiku a psychologické poradenství.

img

PhDr. Miloslava Vysloužilová

PsychologPřerov

Privátní psychologická ambulance. Psychoterapie a diagnostika.

img

PhDr. Jaroslava Holická

PsychologOlomouc

Ambulance klinické psychologie. Psychodiagnostika, poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. et Mgr. Evžen Panovský

PsychologPardubice

Psychoterapeutické centrum klinicko-psychologické diagnostiky, psychoterapie a psychologického poradenství. Zařízení poskytuje především individuální a skupinovou terapii. Má možnost provozovat denní psychoterapeutický stacionář, bude-li tento druh péče ze strany zdravotních pojišťoven podporován.

img

Mgr. Ivana Jakubeková

PsychologBlansko

Soukromá psychologická praxe. Jsem psycholožka a terapeutka. Mým cílem a posláním je nabízet pomoc a průvodcovství dětem a dospělým, kteří se ocitnou ve stavu jakékoli životní nepohody.

img

Mgr. Ondřej Novák

PsychologBrno

Nabídka psychologického poradenství, individuální psychoterapie a psychologické diagnostiky. Zajištění pomoci při úzkostech, potížích se spánkem, depresí a traumatech.

img

Psychologická ambulance pro děti a dorost

PsychologSvitavy

Péče je zaměřena zejména na diagnostiku psychických poruch, diagnostiku výchovných potíží dětí, psychoterapii individuální, a v neposlední řadě na krizovou intervenci v náhlých tíživých situacích.

img

Mgr. Anna Tumlířová

PsychologTřinec, Staré Město

Pracuji jako psycholožka, dětský psycholog, diagnostik. Prostřednictvím terapie můžete získat úlevu od nepříjemných emocí, větší radost ze života, lepší schopnost sebe prosazení, větší sebedůvěru, porozumění sobě, osobnostní růst a zlepšení vztahů. Respekt k Vaší osobě.

img

Ústecká poliklinika - Psychologická ambulance

PsychologÚstí nad Labem

Zaměřujeme se na diagnostiku, prevenci a terapie duševních potíží, poruch a onemocnění.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologChomutov

Provozujeme pedagogicko psychologickou poradnu. Poskytujeme pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně-patologických jevů.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologLouny

Provozujeme pedagogicko psychologickou poradnu. Poskytujeme pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně-patologických jevů.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologKadaň

Provozujeme pedagogicko psychologickou poradnu. Poskytujeme pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně-patologických jevů.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologŽatec

Provozujeme pedagogicko psychologickou poradnu. Poskytujeme pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně-patologických jevů.

img

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

PsychologRumburk

Provozujeme pedagogicko psychologickou poradnu. Poskytujeme pomoc při zvládání vzdělávacích a výchovných obtíží u klientů od 3 do 19 let. Provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, nápravu poruch učení, prevenci sociálně-patologických jevů.

img

Psychologické centrum Liberec s.r.o.

PsychologLiberec

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující ambulantně odborné psychologické služby dospělým, párům, rodinám a dospívajícím.

img

Mgr. Vendula Kolářová

PsychologLiberec

Soukromá ordinace psychologa a psychoterapeuta. Poradenské, psychoterapeutické a psychodiagnostické služby pro děti, dospívající i dospělé.

img

PhDr. Blanka Rektorová

PsychologPřerov

Vedoucí psycholog v Psychosociálním centru Přerov.

img

Nemocnice Na Homolce - Dětské a dorostové oddělení

PsychologPraha 5, Motol

Na dětském a dorostovém oddělení nabízíme komplexní psychologickou péči pro děti. Konkrétně se jedná o diagnostiku a léčbu akutních a chronických psychologických onemocnění.

img

Mgr. Věra Máchová

PsychologBrno

Věnuji se 17 let vzdělávání dospělých v oblasti osobního rozvoje a posuzování vybraných pracovních kompetencí. Zabývám se vzděláváním, psychodiagnostikou a poradenstvím.

img

PSYCHOADIA - Mgr. Bc. Milan Veselý

PsychologČeské Budějovice

Mgr. Milan Veselý a jeho privátní psychologicko-personální poradna pomáhá řešit osobní psychologické problémy jednotlivců, párů i skupin lidí.

img

TCC online, s.r.o.

PsychologPraha 8, Karlín

Společnost TCC online je předním dodavatelem HR nástrojů na českém trhu. Náš tým expertů z oblasti psychologie a IT vyvíjí online nástroje pro HR. Nabízíme moderní online psychodiagnostické dotazníky a testy a další online metody podporující Vaše HR procesy.

img

Brain Point, v.o.s.

PsychologPraha 4, Nusle

Zaměřujeme se především na diagnostiku a rozvoj pracovníků. Specializujeme se na psychodiagnostiku, Assessment Centre, Refreshment Centre, DC a WLB. Nabízíme Meta 360° FB, Development Centre, WLB Centre a test volní regulace. Orientujeme se na oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů.

img

Access Assessment

PsychologStarý Plzenec

Poskytujeme renomované on-line i off-line psychodiagnostické/psychometrické nástroje pro posouzení vhodnosti kandidátů a rozvoj zaměstnanců. Používáme dotazníky popisující osobnost, týmové role, potenciál, motivaci, testy schopností apod., Assessment/Development centra a poradenství v HR procesech.

img

H-Enter, s.r.o.

KoučČeské Budějovice

Nabízíme školení a konzultace v oblasti personalistiky, organizace, školení týmů a dalších dovedností. Poskytujeme odborné a instruktážní kurzy, aktivní tréninky, přednášky a koučování manažerů, pracovníků státní správy, obchodníků a dalších.

img

PhDr. Daniel Šimek

PsychologRoudnice nad Labem

Ambulance klinické psychologie.

img

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská

PsychologPraha 6

Psycholog a poradce v Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6. Nabízím psychologické poradenství v oblasti předškolní a školní problematiky u dětí. Věnuji se diagnostice zaměřené na výukové obtíže, poruchy učení a ADHD.

img

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Krizová a asistenční centra, komunity, linky důvěryKostelec nad Černými lesy

Naše služby poskytujeme ve třech centrech v Praze, v Říčanech a v Kostelci nad Černými lesy, která se svou nabídkou liší tak, jak jsme reagovali na chybějící služby týkající se poskytování bio-psycho-sociálních služeb. Služby koncipujeme tak, aby vytvářely logický rámec vzájemně se doplňujících aktivit vedoucích k co největší svobodě a nezávislosti klientů/pacientů. Vnímáme, že pomoc je hodnotnější a stabilnější, pokud se soustředíme na širší kontext klienta/pacienta, na jeho rodinné zázemí, na propojenost se zaměsnavatelem/vedením školy, soužití se sousedy.