Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Psycholog
U Sportovní haly 544/1a Olomouc Lazce Naplánovat trasu

Nabízíme diagnostické a intervenční služby pro děti i školy.

Nabízíme diagnostické a intervenční služby pro děti i školy.

Pedagogicko-psychologická poradna

Pro děti v předškolním věku (zpravidla od 3 let)

 • pomoc při řešení obtíží s adaptací na MŠ
 • posouzení vývojové úrovně a konzultace vývojových zvláštností
 • posouzení školní zralosti
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností
 • vyšetření laterality

 

Pro žáky ZŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence
 • péče o mimořádně nadané žáky

Pro studenty SŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence
 • péče o mimořádně nadané žáky
 • vypracování doporučení k PUP MZ (úpravě podmínek konání maturitní zkoušky)


Pro studenty VOŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží


Pro školy

 • metodické vedení a konzultační činnostpomoc při řešení problémů v třídních kolektivech
  (dle kapacitních možností) viz metodika prevence

 

Speciálně pedagogické centrum

 • psychologické vyšetření
 • speciálně pedagogické vyšetření
 • doporučení podpůrných vzdělávacích opatření na všech stupních škol
 • zpracování odborných posudků a podkladů pro účely vzdělávání
 • metodické vedení při zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • konzultace a řešení výukových a výchovných obtíží
 • podpora rodin klientů – konzultace s rodiči
 • pomoc při profesní orientaci
 • konzultace s pedagogy
 • základy sociálně právního poradenství

Forma poskytované péče

 • ambulantně
 • v terénu (ve škole, v rodině)
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.