Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

Psycholog
Palackého 123 Frýdek-Místek Naplánovat trasu

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Ahoj holky a kluci!
Poradnu můžete navštívit z nejrůznějšími starostmi, ale třeba i tehdy, potřebujete-li si s někým o čemkoli popovídat nebo s něčím poradit. Pokud jste ještě nedosáhli věku dospělosti (18 let), je nutné, aby jeden z vašich rodičů domluvil (osobně na místě nebo telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ) termín setkání. Musí vás pak také do poradny doprovodit a podpisem vyjádřit svolení k tomu, aby se vám mohl pracovník poradny věnovat.

Vážení rodiče,
stává se i zodpovědným z vás, že si někdy s výchovou a vzděláváním svých ratolestí nevědí rady nebo propadají nejistotě ve své rodičovské roli. Často pomáhá problém s někým důkladně probrat, vyslechnout rady, ujistit se ve svých postojích nebo své názory přehodnotit. Prvním krokem bývá hledání laické pomoci mezi příbuznými a známými, někdy to k řešení problému postačí. Jsou ale situace, kdy „je každá rada drahá“ - potom neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Můžete si domluvit nejdříve osobní konzultaci s odborným pracovníkem v poradně bez dítěte, abychom si tak vzájemně ujasnili například to, zda Váš problém spadá do naší kompetence, zda Vaše očekávání můžeme naplnit. Od toho se pak bude odvíjet plánování dalšího postupu.

Vážení pedagogové,
i nadále nabízíme partnerskou pomoc ve Vaší náročné profesi. Výchova a vzdělávání dětí a žáků s sebou přináší kromě radostí i řadu nesnází, problémů, otázek. Stejně jako Vy máme snahu dětem i jejich rodičům při potížích dobře poradit i jakkoli jinak prospět.
V naší spolupráci se oboustranně vstřícná komunikace dlouhodobě osvědčuje. I ta má ale své meze, a to tam, kde jsme vázáni povinnou mlčenlivostí v případě důvěrných informací o klientovi, nebo i tehdy, jedná-li se o poznatky týkající se vzdělávání dítěte, avšak jeho zákonný zástupce neposkytl písemný souhlas k tomu, abychom je s Vámi projednali. Děkujeme za pochopení.

Odborné služby poskytujeme v kmenové poradně a na dvou odloučených pracovištích, v případě potřeby vyjíždějí pracovníci poradny do škol.
V pracovních dnech jsme klientům osobně k dispozici zpravidla od 7,00 do 15,00 hodin, v době naší nepřítomnosti na pracovištích je k dispozici záznamník telefonických vzkazů.

Více infromací naleznete na www.pppfm.cz

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.