Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Psycholog
Lidická 590/38 Karlovy Vary Naplánovat trasu

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

Nabídka služeb

Psychologická a speciálně pedagogická vyšetření a diagnostika:

 • školní zralosti
 • laterality (pravo-levé orientace)
 • vývojových poruch učení
 • intelektových schopností
 • profesionální orientace, speciálních schopností, zájmů, stylů učení a osobnostních charakteristik
 • rodinných vztahů
 • sociálně patologických jevů (např. šikany)

Následná péče:

 • o děti s odkladem školní docházky
 • pravidelnou a podpůrnou péči dětem s ADHD a vývojovými poruchami učení
 • reedukaci specifických poruch učení
 • pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích programů
 • pomoc při rozvíjení mimořádného nadání a talentu
 • relaxační techniky

Další poradenské činnosti:

 • pomoc a radu v obtížných životních situacích
 • pomoc při překonávání pubertální krize, hledání východisek pro vlastní identitu
 • krátkodobou, na řešení orientovanou intervenci
 • individuální a skupinovou psychoterapii
 • výcvik v sociálně psychologických dovednostech
 • vedení problémových skupin a tříd
 • besedy, přednášky a další osvětové činnosti

Kontaktní doba

kontakt
Pondělí7.30–12.00/12.30–17.00 hodin
Úterý7.30–12.00/12.30–15.00 hodin
Středa7.30–12.00/12.30–17.00 hodin
Čtvrtek7.30–12.00/12.30–15.00 hodin
Pátek7.30–13.00 hodin

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.