Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

Psycholog
Truhlářská 360/3 Liberec Naplánovat trasu

Jsme školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení. Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec.

Jsme školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení. Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec.

Popis činnosti PPP

Poskytujeme ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v těchto oblastech:

 • Posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání
 • Poradenství a diagnostika v oblasti výukových obtíží:
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně specifikace výukových opatření
  • spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • doporučení pro vzdělávání a případné zařazení žáků do škol, tříd, nebo oddělení a studijních skupin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
 • Poradenské služby zaměřené na volbu studia a povolání u dlouhodobě sledovaných klientů
 • Výchova v rodině
 • Konzultace individuálních osobnostních problémů
 • Metodická a konzultační činnost pro školy
 • Koordinace školních metodiků prevence
 • Metodické řízení výchovných poradců
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.