Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Psycholog
Kuncova 1580/1 Praha 5 Stodůlky Naplánovat trasu

Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.

Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.

Nejčastější problémy, které pomáháme řešit:

  • výchovné obtíže - neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování mezi vrstevníky nebo doma
  • výukové obtíže - nezvládání školních nároků, nedostatečná nebo nevhodná příprava na školu, problémy čtení, psaní nebo jiné konkrétní problémy v některých předmětech
  • posouzení školní zralosti
  • posouzení studijních předpokladů dítěte - při volbě střední školy event. víceletého gymnázia
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.