Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

Psycholog
Vltavínská 1346 Třebíč Naplánovat trasu

Pedagogicko-psychologická poradna vTřebíči je součástí organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina. Pracují zde psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti od předškolního věku do ukončení vzdělávání na střední, popř. vyšší odborné škole, jejich rodiče a učitelé.

Pedagogicko-psychologická poradna vTřebíči je součástí organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina. Pracují zde psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti od předškolního věku do ukončení vzdělávání na střední, popř. vyšší odborné škole, jejich rodiče a učitelé.

Pomoc při výchově předškolních dětí

 • v případech zdravotního postižení
 • při výchovných obtížích
 • posouzení školní zralosti
 • příprava dítěte na školu

Pomoc s vedením školních dětí

 • zjišťování příčin neprospěchu
 • diagnostika předpokladů dítěte pro vzdělávání (nadání, dílčí oslabení výkonu)
 • předcházení a náprava vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie ad.)
 • kursy motorických a grafomotorických cvičení
 • rozvíjení pozornosti
 • profesní orientace

Pomoc při zvládání výchovných obtíží doma i ve škole

 • v případech nesouladu v rodině nebo mezi vrstevníky
 • při problémech s kouřením, alkoholem, drogami
 • zvládání následků týrání, šikanování, sexuálního zneužívání
 • sebepoznání a rozvoj osobnosti
 • vyrovnávání se s nemocí či postižením
 • psychoterapie v případech úzkostných stavů, strachu, nutkavého chování

Poradenský servis pro učitele

 • konzultace ke vzdělávání handicapovaných nebo mimořádně nadaných dětí
 • pomoc při řešení kázeňských problémů ve třídě
 • prevence a řešení sociálně nežádoucích jevů (agresivita, šikana)
 • zvládání stresu, psychohygiena, prevence syndromu vyhoření.
zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.