Najdi Pomoc

PhDr. Helena Suková

Psycholog
Družicová 12 / 982 Praha Naplánovat trasu

Preventivní léčebné a rehabilitační ambulantní pracoviště poskytující moderní psychiatrickou a psychologickou péči.

Preventivní léčebné a rehabilitační ambulantní pracoviště poskytující moderní psychiatrickou a psychologickou péči.

JAK PRACUJEME

  • vztah mezi psychologem a klientem je vztahem vzájemné spolupráce
  • podrobná analýza konkrétních problémů a potřeb každého klienta
  • řešení přítomných problémů a překonání vnějších a vnitřních faktorů, které problém udržují
  • sezení probíhají individuálně, párově či za účasti členů rodiny

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
slouží jako:

  • poradna pro tenzní stavy a bolestivé syndromy, stavy úzkosti, fobie a obsese
  • poradna pro stavy dráždivosti, dyskoncentrace a chronické únavové stavy
  • poradna pro poruchy spánku a pro zácvik do relaxačních technik (sofronizace)
  • poradna pro různé typy závislostí (alkohol, kouření, drogy, poruchy výživy-bulimie, anorexie, hráčské závislosti apod.)
  • poradna pro krizové partnerské stavy
  • pracoviště tradiční čínské medicíny včetně nácviku akupresury

Konzultace jsou možné také ve francouzštině.

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.