Najdi Pomoc

Psychologické poradenství a psychoterapie

Psycholog
Římská 84/10 Praha Vinohrady Naplánovat trasu

Psychologické poradenství a psychoterapie - PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Jako klinický psycholog je kvalifikovaný vykonávat psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

Psychologické poradenství a psychoterapie - PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Jako klinický psycholog je kvalifikovaný vykonávat psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

KLINICKÝ PSYCHOLOG

KVALIFIKOVANÝ PROFESIONÁL S ATESTACÍ

Psychoterapii má provádět kvalifikovaná osoba s ukončeným lékařským nebo psychologickým vzděláním, jejíž znalosti a dovednosti byly po několikaleté praxi ve zdravotnictví ověřeny atestační zkouškou. Klinický psycholog může kvalifikovaně diagnostikovat, zda je klientova problematika ovlivnitelná psychoterapií a jaký psychoterapeutický přístup je v dané situaci nejefektivnější. Podle obtíží, životní historie a osobnostních charakteristik klienta, přiřadí klinický psycholog určitou specifickou či kombinovanou psychoterapeutickou péči. Seznam kvalifikovaných klinických psychologů najdete v registru Národního centra.

 

Nabízené služby - psychoterapie dospělých i dětí

  • podpora při zvládání obtížných životních situací
  • psychoterapie u psychosomatických onemocnění, úzkostných stavů, fobií a při depresivních změnách nálady
  • léčba závislostí
  • psychoterapie nežádoucích stavů – např. nespavost, bolest hlavy
  • terapie partnerských a manželských vztahů
  • osobní (životní) koučink a supervize

Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit či zmírnit potíže klienta a podle možnosti i odstranit jejich příčiny.

Poradenství

Psychologické poradenství směřuje klienta ke svépomoci při překonávání životních nesnází, zvládání psychických potíží a také v rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Partnerská terapie

Párová a rodinná psychoterapie se kromě řešení individuální problematiky každého ze zúčastněných klientů, zaměřuje i na jejich vzájemnou komunikaci a vztahy.

 

FAQ - odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Jak poznám, že potřebuji odbornou psychologickou pomoc?

Jestliže dlouhodoběji nebo intenzivně pociťujete potřebu něco změnit ve způsobu svého prožívání (úzkost, deprese), myšlení (nepříjemné či destruktivní myšlenky) nebo chování, je možné uvažovat o odborné konzultaci.

Jak dlouho spolupráce obvykle trvá?

 V případě psychologického poradenství, které se týká specifické či aktuální problematiky, lze počítat s jedním či s dvěma sezeními.
V případě psychoterapeutického působení na změnu v prožívání, myšlení či jednání je nezbytné počítat s delší spoluprací. Obvykle se však již po několika sezeních (3-4) objeví pozitivní změna.
V případě práce s celkovou strukturou osobnosti, má psychoterapie spíše dlouhodobý ráz.

Mohu na psychoterapeutické sezení pozvat partnera?

Ano, domluvit párové sezení je možné a v mnohých případech je to i žádoucí. Samozřejmě v případě, že vy i partner souhlasíte s tím, aby společné sezení proběhlo.

 

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.