Najdi Pomoc

Psychoterapeutické centrum POD KŘÍDLY

Psycholog
Eliášova 21 Praha 6 Naplánovat trasu

Centrum Pod křídly nabízí svým klientům individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

Centrum Pod křídly nabízí svým klientům individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

Psychoterapie
Můžete se na nás obrátit v případě osobních problémů, jako jsou úzkosti, poruchy nálady, vztahové potíže, psychosomatické onemocnění, chronický stres a přetěžování.
Řešit můžete přijít také otázky smyslu a směřování v životě, subjektivní nespokojenost a s tím vnímanou potřebu změny.
Nabízíme též krizovou intervenci, profesní poradenství, přípravu na výběrová řízení, či psychometrické testy.

Koučování
Podstatou koučování je myšlenka, že změny nebývají vždy lehké, ale jsou vždy možné.

Rolfterapie – Strukturální integrace
Smyslem tohoto přístupu je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10 cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě).

Práce s hlasem
Hlasový projev patří k nejpřirozenějším a také k nejobsažnějším lidským projevům – umožňuje proces sebeprožívání, je slyšitelným sebevyjádřením člověka. 
Kvalita hlasu není jen hodnotou estetickou, je zrcadlem osobnosti, je výpovědí o lidském organizmu a psychice a jejich vzájemném vztahu. Práce s hlasem směřuje k navození harmonie mezi nimi a tím otevírá cestu k plnému sebeuvědomování, k bohatému sebeprožívání, k vlastním zdrojům.

Více informací a kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na www.podkridly.com

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.