Najdi Pomoc

ZŠ pro zrakově postižené - Speciálně pedagogické centrum

Psycholog
Náměstí Míru 601/19 Praha Vinohrady Naplánovat trasu

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům. Našimi klienty se stávají děti zpravidla od 3 let, v naší péči mohou zůstat i studenti do ukončení střední školy.

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům. Našimi klienty se stávají děti zpravidla od 3 let, v naší péči mohou zůstat i studenti do ukončení střední školy.

  • Specializujeme se všestrannou podporu žáků slabozrakých, se zbytky zraku, s centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění.
  • Odbornou péči zajišťujeme též pro žáky s kombinovaným postižením
  • Zajišťujeme komplexní odbornou péči - speciálně pedagogickou a to přímou vyučovací i poradenskou, pedagogicko – psychologickou, sociální a zdravotní.
  • Našim klientům poskytujeme ambulantní a terénní služby zdarma. Za klienty pravidelně jezdíme do školních a předškolních zařízení, případně do rodin. Pomáháme řešit potřeby dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením přímo v místě bydliště.

Poradensko - terapeutické služby

Psychoterapeutické služby se zaměřením na pomoc a podporu klientů se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené nově nabízí psychoterapeutické služby určené především pro děti se zdravotním postižením, jejich rodičům a blízkým. Terapie je realizovaná formou individuální a skupinovou. Služba je pro klienty SPC poskytována bezplatně, v souladu s Vyhláškou 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních po předchozím objednání.

Psychoterapeutické služby poskytujeme dětem, dospívajícím a dospělým v Praze na náměstí Míru.
Objednat se můžete telefonicky nebo emailem, doporučení není nutné, ale je vhodné.
Nově též nabízíme odbornou podporu a pomoc pro stavy akutní krize. Služba je poskytována bezplatně a anonymně v pracovní dny od 8.00–16.30 hodin.

 Více informací naleznete na www.skolazrak.cz

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.