Najdi Pomoc

Centrum Komunikace z.s.

Psycholog
Anny Letenské 8 Praha 2 Naplánovat trasu

Nabízíme odborné služby psychoterapeuta v Praze a Liberce.

  • +420604703643
  • klara.palme@seznam.cz

Nabízíme odborné služby psychoterapeuta v Praze a Liberce.

Co nabízíme

  • Odborná psychosociální podpora jednotlivcům a rodinám v těžkých životních situacích (krize, úzkosti, sebepoškozování, deprese, mentální anorexie, bulimie)
  • Systemický přístup zaměřený na řešení = práce s celým systémem, ve kterém člověk žije, který ho ovlivňuje, a který ovlivňuje on sám
  • Krátká dynamická práce s důrazem na reflexi změny (zpravidla do 5 sezení reflektujeme s klienty užitečné změny)
  • Víme, že lidé mají neuvěřitelnou schopnost řešit své problémy, pokud k tomu mají čas a prostor – tyto dvě základní veličiny tvoříme, aby si člověk dokázal pomoci sám
  • Jsme odborný tým pro psychosociální pomoc pracující pod supervizí

Co je terapie

Terapie je prostředek pro pomoc v krizové životní situaci. Nabízí léčbu slovem a terapeutickým vztahem. Kvalifikovaný psychoterapeut je zodpovědný za formování takového vztahu s klientem. Hlavním nástrojem je rozhovor, který má vést k bezpečné a účelné změně situace, která klienta do terapie přivedla.

Jak to probíhá

Terapeutické sezení probíhá s jedním (individuální terapie) či dvěma terapeuty (párová, rodinná terapie), jejichž úkolem je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém člověk (klient) může pracovat na změně své těžko únosné situace.

Co je cílem terapie

Cíl je velmi individuální a vždy klientův. Obecně se dá říci, že cílem je změna. Klient přichází zpravidla v situaci, kdy jej tíží něco, s čím nedokáže sám pohnout. Úkolem terapeuta je zejména vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém může s klientem pracovat na změně. Hlavním nástrojem je terapeutická komunikace, rozhovor.

Nezbytné zásady či pravidla terapie

Bezpečný prostor Důvěrnost – vše zůstává v terapeutické místnosti, ochrana osobních informací Dobrý terapeutický vztah Hranice terapeutického vztahu Terapeut je profesionál zodpovědný za průběh – strukturu, je lidský a chová se dle etických zásad, nesoudí, nedává nevyžádané rady, naslouchá Terapeut neposiluje závislost klienta na terapii, citlivě pracuje s vhodným časem pro ukončení služby

Kdo je terapeut

Člověk, který disponuje důvěryhodnými znalostmi a dovednostmi, které vedou k bezpečné a účelné službě.

Kdy terapie pomáhá

V různých životních situacích, kdy nejsme schopni krizi (střet) zvládnout vlastními silami. Terapeut poskytuje podporu v obtížných životních situacích.

Naše služby poskytujeme v Praze a Liberci.

Centrum Komunikace z.s. www.centrumkomunikace.cz

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.