Najdi Pomoc

Dagmar Kamarádová

Psycholog
Saskova 1961 Kladno Naplánovat trasu

Psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog.

Psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagog.

Pracuji jako poradkyně a psychoterapeutka v Manželské a rodinné poradně Kladno, jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců. Mám 20-ti letou praxi v různých zařízeních pro děti s poruchami chování jako speciální pedagog a etoped. Ve své práci se opírám o filosofii výcvikového systému SUR a o systemický přístup v rodinné a párové terapii, v současné době jsem žadatelkou o členství v České asociaci psychoterapeutů. Při poradenské i terapeutické práci zastávám zásadu mlčenlivosti a řídím se dle Etického kodexu.

Ve své práci využívám poradenskou propedeutiku, arteterapii, projektivní a psychoterapeutické techniky, imaginaci, relaxační techniky apod. Stěžejním nástrojem při mé práci s klienty je navázání kontaktu, kontrakt, pracovní spojenectví, poskytování podpory a bezpečí, psychoterapeutický vztah a podpora vědomí vlastní autonomie. Nadále se vzdělávám, jednou za měsíc se účastním týmových supervizí (PhDr. P. Roubal, Psychosomatická dílna).

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.