Najdi Pomoc

Mgr. Zbyněk Bohdal

Psycholog
Nábřeží Svatopluka Čecha 664 Trnové Sviny Naplánovat trasu

Psychologické poradenství Mgr. Zbyňka Bohdala. Od roku 1990 praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a hypnoterapie v rámci státních organizací.

Psychologické poradenství Mgr. Zbyňka Bohdala. Od roku 1990 praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a hypnoterapie v rámci státních organizací.

Poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství  

řešení aktuálních náročných životních situací (náhlé životní krize, vztahové problémy, závažné onemocnění v rodině, posttraumatické intervence, ...)

Individuální psychoterapie:

  • cílená – závislosti lehčího typu (kouření, alkohol, lehké drogy), akutních poststresových stavů, přetrvávajících posttraumatických stavů, bezdůvodných strachů a úzkostí, …
  • celoosobnostní – zaměřena na poruchy osobnosti (psychózy), dlouhodobé a přetrvávající neurotické a fobické poruchy, stavy deprese, posttraumatické stavy, bezdůvodné strachy a úzkosti, těžší závislosti, …
  • harmonizující - vytvoření pozitivního vnímání a náhledu vůči vlastní osobě

Rodinná psychoterapie – pomoc při řešení vztahových otázek mezi partnery, sourozenci, generačních problémů (rodiče – děti), ...

Skupinová psychoterapie – cíleně vedené setkání lidí se stejnými či blízkými problémy za účelem hledání a nalezení možností jejich řešení a léčby, ...

Adiktologie

Jako registrovaný adiktolog nabízím možnost ambulantní léčby závislosti na alkoholu, drogách a jiných omamných či psychotropních látkách, léčbu patologického hráčství event. jiných závislostí a to formou individuálních, skupinových nebo kombinovaných setkání realizovaných formou kognitivně behaviorální psychoterapie.

 

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.