Najdi Pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

Psycholog
třída Legionářů 1578/6 Jihlava Naplánovat trasu

Poradna je školské poradenské zařízení. Jako odborní pracovníci zde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

Poradna je školské poradenské zařízení. Jako odborní pracovníci zde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.

Nabízíme péči o děti od 3 let do ukončení střední, případně vyšší odborné školy. Jsme připraveni nabídnout pomoc především při posouzení předpokladů dětí, žáků a studentů - nejen tam, kde se zdá být nějaký problém ve vývoji dispozic dítěte, ale i tam, kde lze očekávat naopak určitou akceleraci rozvoje schopností či jejich nerovnoměrnost.

Víme, že je důležité, aby především rodiče měli reálnou představu co od dítěte očekávat, poradíme jak na ně působit, jak je rozvíjet, co mu nabízet. To vše samozřejmě nejenom v souvislosti se školou, ale s celým vývojovým obdobím a zdravotním stavem dětí i mladistvých.

Podle dohody s rodiči se pak dále domlouváme i s učiteli žáka, týká-li se problém výuky. A protože škola zabere na řadu let největší čas dětí, jsou i problémy se školou související skutečně hlavní příčinou mnoha nesrovnalostí, jež je nutné řešit. Vedle toho je pak řada dalších oblastí, kterými se zabýváme - některá onemocnění, rodinné situace, nástup do školy, výběr vhodného zaměstnání, atd.

Ve všech případech nabízíme podle potřeby nejen základní posouzení, ale i další odborné vedení psychologické či speciálně pedagogické, terapii i reedukaci, individuálně či ve skupině, případně ve spolupráci s rodinou. Samozřejmostí jsou konzultace a poradenství v celé šíři. Nabízíme jednorázová i opakovaná setkání, opět dle potřeby.

Náš přístup k dětem a rodičům vychází z daných zákonů. Nejvýše postavenou normou je Listina základních práv a svobod a Ústava ČR, jsme povinni přihlížet k plnému uplatnění Úmluvy o právech dítěte, kterou náš stát podepsal a v jejích intencích především vnímáme kritéria naší práce.

Pokračujeme v dalším rozvíjení a prohlubování všech odborných služeb, tak, jak se ukazují, mění a zvýrazňují potřeby naší klientely. Podrobné zpracování standardů naší práce a našich povinností určují školské zákony, vyhlášky a nařízení v aktuálním znění.

Více informací na www.pppjihlava.estranky.cz

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.