Najdi Pomoc

Poradna pro rodinu - Blansko

Psycholog
Sladkovského 1860/2b Blansko Naplánovat trasu

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka. Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

 • +420516413524
 • poradna@blansko.cz

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka. Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

Základní činnosti poradny

Psychologické poradenství

Přicházejícím klientům je nabízeno poradenství v obtížích týkajících se problematiky osobní, párové, rodinné, sociální.

Součástí poradenství může být rozhovor, diagnostika, kontakty na další odborníky, působení psychologickými prostředky na odstranění či zmírnění psychických problémů klienta, společné hledání dalšího postupu, řešení obtížné situace.

Volený přístup se odvíjí od konkrétní situace, klienta, jeho očekávání a potřeb. Poradenství může dle indikace vyústit v systematickou psychologickou péči, v terapii.

Odborné psychologické poradenství v Poradně zahrnuje:

 • manželské a rodinné poradenství – cílené, krátkodobé vedení

 • manželská a rodinná terapie, párová terapie – systematická déletrvající restrukturalizace systému

 • individuální terapie

 • psychologická krizová intervence

 • psychologická diagnostika

 • telefonická intervence a poskytování informací

 • skupinová terapie a poradenství

 • nácvik sociálních dovedností

Sociální poradenství

Poskytujeme základní informace související s řešením problémů klientů (např. zprostředkování mimosoudních dohod v rozvodových situacích, úprava styku s dětmi apod.).

Sociální poradenství v Poradně zahrnuje:

 • základní právní a sociálně právní poradenství

 • poskytnutí informací směřujících k přesměrování klienta na jinou organizaci

 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.