Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Arteterapie

Slovník pojmů

Najdi další pomoc - arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Je možné také rozlišovat arteterapii (léčbu) od artefiletiky (vzdělávání a výchova prostřednictvím výtvarných prvků). Arteterapie bývá vnímána jako součást tzv. kreativních terapií spolu s muzikoterapií a taneční terapií.

Odborné články

Nic nenalezeno

odborné kontaky

img

Institut celostní grafologie

PoradenstvíPraha 1, Nové Město

Nabízíme studium grafologie, grafologické rozbory, grafoterapii, arteterapii, kurzy kresby a malby. Všechny služby poskytujeme také v Praze.

img

MgA. Tereza Grover Mílová

Najdi další pomocPraha 1, Malá strana

Tereza Grover Mílová pochází z Úpice, z malého městečka v Podkrkonoší. Vystudovala Malbu v ateliéru Doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Výtvarnému umění, jeho vizuálně obrazovým vyjadřovacím prostředkům, barvám a jeho léčivému působení, porozuměla do hloubky díky spojení bohatých zkušeností z vlastní umělecké tvorby se studiem anthsoposofické umělecké arteterapie, které úspěšně vystudovala na Akademii sociálního umění Tabor. Čtyřletý obor arteterapie je uznaný Lékařskou sekcí při Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu a odpovídá požadavkům Evropské akademie pro uměleckou anthroposofickou arteterapii.

img

Šárka Jurečková - KOUČ Praha

KoučPraha

Kouč osobního rozvoje, Životní kouč, Business kouč. Zakladatelka Koučinkportálu, koučka a lektorka.

img

Ada Ulčáková Rosinová, B. Ed., Dipl.K.T.

Najdi další pomocPraha 1, Malá strana

Vystudovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli, poté v Německu pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti v práci v sociálních zařízeních a na klinikách v Izraeli, Německu a Velké Británii.

img

EUNOIA

Najdi další pomocPraha 1, Malá strana

Každý z nás v průběhu svého života prochází zkouškami, které ho mohou posílit, anebo zkomplikovat další životní etapy. Často se nám nedaří najít rovnováhu mezi myšlením, cítěním a vůlí, což nám znemožňuje zdárně řešit životní situace. Naši zkušení terapeuté se společně s vámi budou zajímat o vaše aktuální životní výzvy, ať se již jedná o zásadní otázky, nebo každodenní starosti i radosti.

img

Psychoterapeutické centrum Karlín

PsychologPraha 8, Karlín

Náš tým je složen z vynikajících odborníků – poradenských psychologů, klinických psychologů a psychoterapeutů. Naše Ordinace je zde pro všechny, kdo hledají pomoc a podporu.

img

PaedDr. Zdeňka Janhubová - OS Spirála

PsychologZábřeh

Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum

img

GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum

Soudní znalciOstrava, Hrabůvka

Nabízíme studium grafologie, psychologie a arteterapie v celé České republice. Poskytujeme vzdělávání zdravotních pracovníků.

img

Mgr. Anna Zvettlerová

PsychologPraha 8

Psycholožka s klinickým zaměřením. Psychoterapie a arteterapie.

img

Anna Steinerová

Najdi další pomocJeseník

Nabízíme volnočasové aktivity s prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie. Pořádáme kurzy v duchu knih Roberta Fulghuma. Nabízíme tématické pobyty.

img

Speciálně pedagogické centrum Jihlava

PsychologJihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

img

Mgr. Lada Chaloupková

PsychologPraha 9, Hloubětín

Nabízím pedagogicko-psychologické poradenství pro děti. Zabývám se rozvojem komunikace u zdravých i postižených dětí. Zaměřuji se na logopedii, aromaterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, rozvoj jemné a hrubé motoriky i masáže. Pořádám semináře.

img

Mgr. Jitka Králíková

Najdi další pomocHranice

Nabízím celostní terapie, arteterapie a muzikoterapie.

img

Kouč Zorka Lopatková

Najdi další pomocPraha

Koučink vztahů - terapie pro lásku, soft skills pro partnery, s přesnými cíli a výsledky, individuální řešení pro rodinu či pracovní vztahy, arteterapie.

img

Project - Heal the World

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Nabídka spolupráce s dětskými domovy. Provádíme taneční terapie, arteterapie a organizujeme kulturní i zábavní akce.

img

PhDr. Yvona Mazehóová, PhD.

PsychologČeské Budějovice

Psychoterapie a poradenství. Sportovní psychologie. Hypnóza, relaxační a imaginativní techniky a arteterapie.

img

Dikobrazz - Mgr. et. Bc. Jan Roušal

PsychologPraha, Chodov

Psychoterapie a poradenství. Arteterapie a tanečně pohybová terapie. Pro jednotlivce, páry i skupiny.

img

PhDr. Helena Strnadlová

PsychologPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinické psychologie zaměřená na psychické i psychosomatické problémy. Kromě psychologie se také věnuje arteterapii.

img

PhDr. Věra Müllerová

PsychologČeské Budějovice

Osobní, manželské a rodinné poradenství a psychoterapie.

img

PhDr. František Kšajt

Najdi další pomocJindřichovice

Nabízíme poradenství na cestě prožívání smysluplného života, terapie s využitím arteterapie pro rodiče, děti a lidi v životní tísni.

img

PhDr. Andrea Hlubučková

PsychologPraha 10

Psychologické poradenství, psychoterapie a arteterapie.

img

Elia terapie

PsychologBrno, Zábrdovice

Odborná psychoterapie a psychologické poradenství, koučing, konzultace osobního rozvoje, duševní hygiena a arteterapie. Možnost individuální, rodinné i párové konzultace a dlouhodobé spolupráce.

img

ACHat

PsychologHradec Králové

Poradna PaedDr. Anny Chaloupkové. Poskytuje služby školské a pedagogicko-psychologické, psychoterapeutické, výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, alternativní programy a další služby.

img

Mgr. Veronika Žáčková

PsychologPraha 1

Nabízím profesionální poradenství, konzultace a terapie zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznání a pomoc v obtížných životních situacích.

img

Kamila Poláková

Najdi další pomocPříbram

Poskytování kineziologického poradenství. Podpora při řešení psychických a zdravotních problémů či partnerských a rodičovských vztahů.

img

Rodinné centrum Slunečnice

Najdi další pomocBeroun

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. je nezisková organizace působící na Berounsku, která se od svého založení v roce 2003 zaměřuje na služby pro rodiny s malými dětmi.

img

Živá poradna, Mgr. Zorka Rossmannová

Najdi další pomocBranžež

Zaměřuji se především na pomoc při řešení náročných životních situací a psychických i fyzických obtíží. Věnuji se možnostem rozvoje osobnosti, pomoci zlepšování vztahů, rozvíjení tvořivosti a růstů osobního potenciálu. Zabývám se také pořádáním odborných kurzů a seminářů. Provádím kineziologii.

img

Základní škola a praktická škola Beroun

Najdi další pomocBeroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a dalších.

img

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno

Najdi další pomocBrno

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

img

Akademie Alternativa, s.r.o.

Najdi další pomocOlomouc

Vzdělávání v oblasti uměleckých terapií. V nabídce jsou tříleté a pětileté víkendové studijní obory. Zaměřujeme se především na specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody či umělecké terapie.

img

Oblastní charita Hodonín - Rodičovské centrum Sluníčko

Najdi další pomocDolní Bojanovice, Úvoz

Pořádání volnočasových aktivit a programů pro maminky i jejich potomky. Vedeme výtvarné a rukodělné dílny. Provádíme muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Pořádáme různé semináře a besedy s odborníky. Organizujeme táboráky, výlety a další akce.

img

U rozcestí, o.s.

Najdi další pomocChoustníkovo Hradiště

Nabídka služeb v oblasti canisterapie a hiporehabilitace. Výcvik terapeutických psů pro klienty a zajištění enviromentálního vzdělávání. Zajišťujeme ochutnávku dalších podpůrně rehabilitačních a speciálně pedagogických technik jako jsou arteterapie, muzikoterapie, logopedická prevence a další.

img

Akademie sociálního umění Tábor

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Rozvíjíme znalosti a dovednosti v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie.

img

Ústav sociální péče Křižanov

Najdi další pomocKřižanov

Vytváření podmínek k prevenci sociální izolace dětí od 3 let s mentálním postižením a mládeže i dospělých s přidruženými a kombinovanými vadami.

img

Soukromá mateřská škola Sluníčko

Najdi další pomocOstrava, Poruba

Přátelská mateřská školka s kapacitou 24 dětí. Nabídka předškolního vzdělávání. Specializujeme se na rozvoj hudebních, výtvarných, dramatických a pohybových schopností dětí. Nabízíme kroužek arteterapie, muzikoterapie i keramiky.

img

Vzdělávací centrum CREATIS

Najdi další pomocBrno, Veveří

Hlavní náplní je vzdělávání jak široké veřejnosti, tak odborníků z řad pedagogických a pomáhajících profesí. Realizace kurzů, seminářů a volnočasových činností především v umělecké oblasti.

img

DANU

Najdi další pomocŽďár nad Sázavou

Danu - místo pro sebepoznávání a meditaci.

img

RADOSTNÍK - centrum terapie a osobního rozvoje

Najdi další pomocPlzeň

Nabízíme přednášky, kurzy a terapie pro dospělé i děti, artefiletiku, arteterapii, metodu One brain – kineziologie, Bachovy esence, automatická kresba. Kurzy snadné učení - pomáhají vám i vašim dětem najít sebejistotu a sebevědomí, projít tak dětstvím zlehka a s radostí.

img

Psychologické centrum Liberec s.r.o.

PsychologLiberec

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující ambulantně odborné psychologické služby dospělým, párům, rodinám a dospívajícím.

img

Arteterapie Hanka

Najdi další pomocPraha 2

Arteterapie. Automatická intuitivní kresba a malba. Individuální lekce.

img

Česká arteterapeutická asociace

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Česká arteterapeutická asociace je profesním sdružením arteterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o tento obor. Cílem ČAA je koordinace úsilí o zkvalitňování oboru arteterapie v České republice.

img

PhDr. Martina Komzáková, PhD

Najdi další pomocPlzeň

Nabídka arteterapie, integrované psychoterapie a poradenství.

img

MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov

Najdi další pomocTrutnov, Horní Staré Město

Škola zajišťující předškolní, školní a střední vzdělávání pro děti a žáky se zdravotním postižením. Organizujeme pravidelné výlety za kulturou a sportem, exkurze, vánoční besídky nebo sezení s rodiči. Vedeme kroužek arteterapie, keramiky, sportovních aktivit nebo zdravovědy.

img

Mgr. Josef Zika

Najdi další pomocChomutov

Psychoporadna kombinující psychoterapii a regresní terapii. Arteterapie. Kurzy osobního rozvoje.

img

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Najdi další pomocSoběslav

Provozujeme MŠ, ZŠ speciální a jednoletou a dvouletou praktickou školu.

img

Bc. Petra Adamcová

PsychologTrutnov

Nabízím odborné psychologické poradenství v oblasti sociálních vztahů, duševní hygieny a zdraví. Poskytuji individuální a skupinovou psychoterapii, doplněnou zejména o techniky arteterapie a imaginativní techniky. Pomáhám při zpracovávání náročných témat, která se vztahují k různým etapám života.

img

Mgr. Lenka Bednářová

Najdi další pomocRožnov pod Radhoštěm

Poradna pro rozvoj osobnosti, vzdělávací kurzy, lektorská činnost.

img

Ateliér Pelikán

Najdi další pomocOstrava

Tvůrčí dílna. Arteterapie.

img

Lucie Rabensová - ateliér

Najdi další pomocHavlíčkův Brod

Ateliér pro děti i dospělé využívající poznatků z kurzů One Braine, mimosmyslového vnímání, kreslení pravou mozkovou hemisférou, energie barev, systemické konstelace a dalších.

img

Mgr. Josef Pochylý

Najdi další pomocBřeclav

Kurzy sebepoznání za pomoci muzikoterapie, psychogymnastiky, arteterapie, dramaterapie - psychodrama, korektivní rekapitulace cestou přímé interakce. Možnost inventury vlastní osobnosti, využívání relaxačních, projektivních, dotykových technik a dalších.

img

Domov Jitka, o.p.s.

Najdi další pomocVsetín

Náš Domov provozuje týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme také odlehčovací službu, a to když pečující osoba obzvlášť naléhavě potřebuje, aby se někdo postaral o rodinného příslušníka s postižením.

img

Mgr. Hana Formánková

PsychologBrno

Psychologická poradna, psychoterapie, arteterapie. Celostní medicína. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, jednooborové magisterské studium psychologie

img

Radmila Zábojová

Najdi další pomocBrno, Veveří

Emoční koučování. Jsem sociální pedagog, koučka pracující s vizuální podporou, konzultantka podpory pro lidi s autismem, arteterapeutka.

img

Centrum PODPORA

PsychologTeplice

Centrum PODPORA je podpůrné, psychoterapeutické i poradenské centrum pro všechny, jež se rozhodli aktivně řešit situace, které jim nejsou lhostejné.

img

Ing. Eva Mašínová

Najdi další pomocPardubice

Arteterapie a výtvarná dílna. Kurzy a semináře.

img

Bílá šalvěj - Vlasta Kovalčíková Lindová

Najdi další pomocPlzeň

Centrum Bílá Šalvěj - Arteterapie, aromaterapie, masáže, poradenství v oblasti zdraví, psychoterapie a další. Individuální konzultace, přednášky, kurzy, semináře.

img

MUDr. Zuzana Pinďáková

Najdi další pomocPraha 5, Smíchov

Nabízím individuální, skupinovou, týmovou a výcvikovou supervizi. Specializuji se na pomoc pro psychoterapeuty, sociální pracovníky, poradce, manažery, zaměstnance ve školství a zdravotnictví. Poskytuji výcvik v arteterapii a relaxačních metodách.

img

MŠ logopedická Na Robinsonce Ostrava

Najdi další pomocOstrava

Pečujeme o děti s vadami řeči a integrujeme děti s kombinovanými vadami a autismem.

img

Mgr. Ludmila Hudcová

Najdi další pomocBeroun

Jsme nestátní zařízení, které je svoji koncepcí zaměřené na poskytování služeb v oblasti primární a terciální prevence.

img

Zdeněk Markvart

Najdi další pomocDěčín

Relaxační a léčebné masáže. Aromaterapie. Arteterapie a další.

img

Mgr. Dagmar Mazalová

Najdi další pomocChleny

Arteterapie a kurzy zaměřené na rozvoj a sebepoznání. Pro děti, dospělé i seniory.

img

Trvalé zdraví - centrum alternativní léčby

Najdi další pomocPardubice

Kraniosakrální terapie, terapeutické masáže tibetskými mísami, fytoterapie, detoxikační medicína, arteterapie, reiki, masáže a další.

img

Bílá šalvěj - Vlasta Kovalčíková Lindová

Najdi další pomocPraha

Centrum Bílá Šalvěj - Arteterapie, aromaterapie, masáže, poradenství v oblasti zdraví, psychoterapie a další. Individuální konzultace, přednášky, kurzy, semináře.

img

Bc. Andrea Hanzlová

Najdi další pomocPraha 6, Hradčany

Psychoterapeutické a arteterapeutické poradenství

img

Výtvarný ateliér Malování kreslení

Najdi další pomocPraha

Arteterapeutická a artefiletická dílna

img

Mgr. Klára Rudolfová

Najdi další pomocŘíčany

Psychoterapie, poradenství, arteterapie a mediace

img

Mgr. Tomáš Beníček

Najdi další pomocBrno, Brno - Líšeň

Arteterapeut, taneční terapeut, speciální pedagog, školní logoped, výtvarník, amatérský tanečník, akreditovaný lektor arteterapie, lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost.

img

Karla Steinerova

Najdi další pomocPraha 3

Věnuji se psychoterapii, koučování, arteterapii a pořádám a lektoruji semináře a kurzy na různá témata.

img

Dagmar Bočková

Najdi další pomocKouřim

Pořádá kurzy a semináře pro rodiče s dětmi od roku 2005.

img

Eva Farková

Najdi další pomocLiberec 1

Individualni konzultace, seminare a skupiny.

img

Iva Ouhrabková

Najdi další pomocLiberec 1

Výtvarnice, licencovaná arteterapeutka, členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics.

img

Ing. Šárka Jurečková

Kouč

Kouč osobního rozvoje, Životní kouč, Business kouč. Zakladatelka Koučinkportálu, koučka a lektorka.

img

Bc. Iva Pasková

Najdi další pomocJílové u Děčína

Individuální a rodinná arteterapie, arteterapie pro dospělé a pro děti.